Blokovanie horných dýchacích ciest

Blokovanie horných dýchacích ciest nastáva, keď horné dýchacie cesty sa zúžia alebo zablokujú, čo spôsobuje ťažké dýchanie. Oblasti horných dýchacích ciest, ktoré môžu byť ovplyvnené, sú priedušnica (priedušnica), hlasová schránka (hrtan) alebo hrdlo (hltan).

  • Hodnotenie12345