Biopsia kostnej drene

Biopsia kostnej drene je odstránenie kostnej drene z vnútornej kosti. Kostná dreň je mäkké tkanivo vnútri kostí, ktoré pomáha tvoriť krvné bunky. Nachádza sa v dutej časti väčšiny kostí.

Biopsia kostnej drene nie je rovnaká ako aspirácia kostnej drene. Aspirácia odstraňuje malé množstvo drene v tekutej forme na vyšetrenie.

  • Hodnotenie12345