Bilirubínový krvný test

Bilirubínový krvný test meria hladinu bilirubínu v krvi. Bilirubín je nažltlý pigment nachádzajúci sa v žlči, kvapalina z pečene.

Bilirubín sa môže tiež merať testom moču.

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka krvi .

  • Hodnotenie12345