Benígne pozitívne vertigo

Benígne pozitívne vertigo je najčastejším typom vertigo. Vertigo predstavuje pocit, že sa točíte alebo že sa okolo vás otáča všetko.

  • Hodnotenie12345