Bellová obrna

Bellová obrna je porucha nervu, ktorá riadi pohyb svalov v tvári. Tento nerv sa nazýva tvárový alebo siedmy lebečný nerv.

Poškodenie tohto nervu spôsobuje slabosť alebo paralýzu týchto svalov. Paralýza znamená, že svaly nemôžete používať vôbec.

  • Hodnotenie12345