Beckwith-Wiedemannov syndróm

Beckwith-Wiedemannov syndróm je porucha rastu, ktorá spôsobuje veľkú veľkosť tela, veľké orgány a ďalšie príznaky. Je to vrodený stav, čo znamená, že je prítomný pri narodení. Príznaky a prejavy poruchy sa od dieťaťa po dieťa trochu menia.

  • Hodnotenie12345