Atypická pneumónia

Pneumónia je zapáleným alebo opuchnutým pľúcnym tkanivom v dôsledku infekcie.

Pri atypickej pneumónii je infekcia spôsobená rôznymi baktériami, ako sú tie bežnejšie, ktoré spôsobujú zápal pľúc. Atypická pneumónia má tendenciu mať aj miernejšie príznaky ako typická pneumónia.

  • Hodnotenie12345