Aspirín a srdcové choroby

Súčasné poznatky odporúčajú, aby ľudia s ochorením koronárnych artérií dostávali antiagregačnú liečbu aspirínom (acylpirínom) alebo klopidogrelom.

  • Hodnotenie12345