Arénoblastóm vaječníkov

Arénoblastóm vaječníkov je nádor vaječníkov, ktorý uvoľňuje mužský hormón testosterón alebo iné hormóny. Sertoli-Leydigov nádor buniek je príbuzným stavom.

  • Hodnotenie12345