Apraxia

Apraxia je porucha mozgu a nervového systému, pri ktorej osoba nie je schopná vykonávať úlohy alebo pohyby, ak je požiadaná.

  • Hodnotenie12345