Apgar skóre

Apgar je rýchly test vykonaný u dieťaťa 1 a 5 minút po narodení. Jednominútové skóre určuje, ako dieťa tolerovalo pôrodný proces. 5-minútové skóre informuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o tom, ako dieťa existuje mimo materinského lona.

V zriedkavých prípadoch sa test vykoná 10 minút po narodení.

MUDr. Virginia Apgarová (1909-1974) predstavila skóre Apgar v roku 1952.

  • Hodnotenie12345