Analgetická nefropatia

Analgetická nefropatia zahŕňa poškodenie jednej alebo oboch obličiek spôsobené nadmerným vystavením účinkom zmesí liekov, najmä liekov proti bolesti (analgetiká).

  • Hodnotenie12345