Anaeróbne baktérie

Anaeróbne baktérie sú baktérie, ktoré nežijú alebo rastú, keď je prítomný kyslík.

  • Hodnotenie12345