Amyotrofická laterálna skleróza

Amyotrofická laterálna skleróza alebo ALS je ochorenie nervových buniek v mozgu, mozgovom kmeni a mieche, ktoré kontrolujú dobrovoľný pohyb svalov.

ALS je tiež známy ako ochorenie Lou Gehrig.

Príčiny

Jeden z 10 prípadov ALS je spôsobený genetickou poruchou. Príčina je vo väčšine ostatných prípadov neznáma.

V ALS sa motorické nervové bunky (neuróny) odpadajú alebo umierajú a už nemôžu posielať správy na svaly. To nakoniec vedie k svalovému oslabeniu, zášklbom a neschopnosti pohybovať rukami, nohami a telom. Stav sa pomaly zhoršuje. Keď svaly v oblasti hrudníka prestávajú pracovať, stane sa ťažké alebo nemožné dýchať.

ALS postihuje približne 5 z každých 100 000 ľudí na celom svete.

Mať rodinného príslušníka, ktorý má dedičnú formu ochorenia, je rizikovým faktorom pre ALS. Medzi ďalšie riziká patrí vojenská služba. Niektoré rizikové faktory sú kontroverzné.

  • Hodnotenie12345