Amyláza – moč

Toto je test, ktorý meria množstvo amylázy v moči. Amyláza je enzým, ktorý pomáha digestovať sacharidy. Vyrába sa predovšetkým v pankrease a žľazách, ktoré vytvárajú sliny.

Amylázu možno tiež merať krvným testom .

Ako sa test vykonáva
Je potrebná vzorka moču.

  • Hodnotenie12345