Amelogenesis imperfecta

Amelogenesis imperfecta je porucha vývoja zubov. Spôsobuje, že zubná sklovina je tenká.

Príčiny

Amelogenéza imperfecta sa prenáša cez rodiny ako dominantný znak. To znamená, že potrebujete získať abnormálny gén od jedného rodiča, aby ste získali túto chorobu.

  • Hodnotenie12345