Akustická neuroma

Akustická neuroma je pomaly rastúci nádor nervu, ktorý spája ucho s mozgom. Tento nerv sa nazýva vestibulárny kochleárny nerv. Je za uchom, priamo pod mozgom.

Akustická neuroma je benígna. To znamená, že sa nerozširuje do iných častí tela. Môže však poškodiť niekoľko dôležitých nervov počas rastu.

Príčiny

Akustické neuromy boli spojené s genetickou poruchou neurofibromatózy typu 2 (NF2).

Akustické neuromy sú menej časté.

  • Hodnotenie12345