Absorpcia D-xylózy

Absorpcia D-xylózy je laboratórny test, ktorý určuje, ako dobre črevá absorbujú jednoduchý cukor (D-xylózu). Test pomáha určiť, či sú živiny správne absorbované.

Ako sa test vykonáva
Skúška vyžaduje vzorkovanie krvi a moču. Tieto testy zahŕňajú:

Vyčistite vzorku moču
Venipunktúra (odber krvi)

Existuje niekoľko spôsobov, ako tento test vykonať. Typický postup je popísaný nižšie, no uistite sa, že dodržiavate špecifické pokyny, ktoré vám boli dané.

Budete vyzvaní, aby ste vypili 240 ml vody, ktorá obsahuje 25 gramov cukru nazývaného d-xylóza. Množstvo d-xylózy, ktoré vychádza v moči počas nasledujúcich 5 hodín, sa bude merať. Môžete mať odobratú vzorku krvi po 1 a 3 hodinách po pití tekutiny. Množstvo moču, ktoré produkujete počas 5 hodín, je tiež určené. Váš poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vám povie, ako zhromažďovať všetku moč počas 5 hodín.

  • Hodnotenie12345