Hraničná porucha osobnosti

Etiológia

Ako väčšina porúch osobnosti, existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k rozvoju príznakov. Vzhľadom k tomu, že príznaky sú dlhotrvajúce, myšlienka, že príznaky sa začínajú objavovať už v detstve alebo aspoň dospievania je veľmi dobre prijatá. Negatívne dôsledky takýchto príznakov, ale nemusí za každú cenu znamenať, že si poruchu jedinec prenesie aj do dospelosti. Pokračovať v čítaní „Hraničná porucha osobnosti“

Narcistická porucha osobnosti

Etiológia

Ako u väčšiny porúch osobnosti, existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k rozvoju príznakov. Vzhľadom k tomu, že príznaky sú dlhotrvajúce, myšlienka, že príznaky sa začínajú objavovať už v detstve alebo aspoň dospievania je veľmi dobre prijatá. Negatívne dôsledky takýchto príznakov, sa ale nemusia prejaviť v dospelosti. Pokračovať v čítaní „Narcistická porucha osobnosti“

Antisociálna (disociálna) porucha osobnosti

Etiológia

Táto porucha bola predtým známa ako psychopatia alebo aj ako sociálno-patologická porucha osobnosti. Ako väčšina porúch osobnosti, existuje veľa faktorov, ktoré môžu prispieť k rozvoju príznakov. Vzhľadom k tomu, že príznaky sú dlhotrvajúce, myšlienka, že príznaky sa začínajú objavovať už v detstve alebo aspoň dospievania je veľmi dobre prijímaná. Negatívne dôsledky takých príznakov sa ale nemusia prejaviť v dospelosti. Pokračovať v čítaní „Antisociálna (disociálna) porucha osobnosti“

Cyklothýmia

Etiológia

Výskum tejto poruchy nie je zďaleka tak dobre zdokumentovaný, ako sú zdokumentované jeho náprotivky. Predpokladá sa, že oba, biologický a environmentálny faktor hrajú dôležitú úlohu. Príznaky
Rovnako ako bipolárna porucha II, aj príznaky cyklothymie zahŕňajú obdobie hypománie. Depresívne symptómy sú taktiež prítomné. Tieto príznaky však nespĺňajú kritériá pre depresívnu epizódu, inými slovami, nie sú tak prísne, ako tie pri bipolárnej poruche.
Pokračovať v čítaní „Cyklothýmia“

Hypochondria

Etiológia

Existujú odborníci, ktorí naznačujú, že nevedomé agresívne impulzy sú prenášané na telesné sťažnosti, a že jedinci s touto poruchou sú viac pravdepodobní, že dezinterpretujú rôzne príznaky, ktoré zďaleka nesignalizujú u nich chorobný stav, ktorý si namýšľajú. Pokračovať v čítaní „Hypochondria“

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

Etiológia

OCD môže byť spôsobené dôsledkom zmien vlastnej prírodzenej chémie mozgu, alebo mozgových funkcii tela. Príčiny OCD môžu mať aj genetickú zložku, ale špecifické gény zatiaľ neboli identifikované. Niektoré faktory životného prostredia, ako sú napríklad infekcie, môžu tiež spúšťať OCD, ale v tejto oblasti je potrebný ešte ďalší výskum. Pokračovať v čítaní „Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)“