Depresie a samovraždy detí

V septembri minulého roku (2016),  bol 9-ročný Jackson Grubb nájdený mŕtvy. Spáchal samovraždu obesením. V Západnej Virgínii bol tento nešťastný chlapec terčom ostrého šikanovania v škole.

Nebol to ojedinelý prípad. Samovražda je treťou najčastejšou príčinou úmrtí detí vo veku 5 až 14 v Spojených štátoch.

Zatiaľ sa väčšina výskumov zameriava na mladistvých a prakticky ignoruje preadolescenta, hovorí David A. Jobes, PhD, klinický psychológ a profesor na Katolíckej univerzite v Amerike.

„Pole prevencie samovrážd sa chová, ako by problém samovraždy začínal v dvanástich rokoch alebo v 14.“ hovorí Jobes. „Pripadá mi to ako kolektívne popieranie, že deti môžu mať takéto myšlienky a pocity.“

Okolnosti samovrážd

Kým smrť samovraždou je menej častá u mladších detí ako u dospievajúcich, tieto úmrtia sa vyskytujú. V priemere asi 33 prípadov v USA ročne. Ide o deti vo veku 5 až 11 rokov. Skutočný počet je pravdepodobne vyšší. Profesor Jobes dodáva: Je pravdepodobné, že niektoré takéto samovraždy sú nesprávne ohlásené ako nehody.

Aj keď malé deti nezvyknú pociťovať samovražedné nutkanie, ich myšlienky často signalizujú vážne problémy. Nie je prekvapením, že deti trpiace depresiou majú väčšiu šancu premýšľať o tom, alebo sa pokúsiť o samovraždu.

Prečítajte si  Depresia

Ale Jobes varuje pred predpokladaním, že samovražda a depresie vždy idú ruka v ruke. Nie každý, kto má samovražedné myšlienky prejavuje klinickú depresiu.

Aj ďalšie psychiatrické poruchy zvyšujú riziko samovraždy u detí a adolescentov vo veku od 6 do 18 rokov, vrátane bulímie, anorexie, ADHD, autizmu, mentálnej retardácie a poruchy opozičného vzdoru.

V skutočnosti, bulímia, zdá sa, že je omnoho väčším a závažnejším faktorom pre vznik samovražedných myšlienok,  ako ňou je depresia.

Samovražda je v skutočnosti tak multi-určujúca, že nie sme schopní identifikovať spoľahlivé ukazovatele v tom, kto by mohol uskutočniť pokus o samovraždu, pripúšťajú mnohí odborníci.

V porovnaní s dospelými, deti a dospievajúci so samovražedným správaním sa zdajú byť poháňaní viacerými náhodnými faktormi, ako sú rodinné nezhody, sociálne zlyhanie alebo šikanovanie.

Dospelí sú niekedy skeptickí, že malé deti môžu prejavovať samovražedné myšlienky, Dr. Jobes dodáva. „Keď 6 alebo 7-ročný chlapec hovorí:, ‘Chcem sa zabiť, ‘ dospelí mu neveria – proste ho neberú vážne,“ odborník hovorí. „Nemôžem si pomôcť, ale myslím si, že lekári sú niekedy vinní za tento stav.“

Prečítajte si  Liečba prejedania

Nový výskum skúma postupy pre deti, ktoré majú samovražedné myšlienky. Samovražedné správanie detí treba brať naozaj vážne.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti často predpokladajú, že prijatie dieťaťa do nemocnice je najlepšou vecou, …je vraj v najlepšom záujme dieťaťa v prvej línii obrany. Ale existujú náznaky, že hospitalizácia nemusí byť tým najlepším riešením. U dospelých, mnoho štúdií preukázalo, že riziko samovraždy sa rapídne zvyšuje v dňoch bezprostredne nasledujúcich po prepustení z nemocnice, a možno riziká zostávajú zvýšené po dobu jedného roka alebo aj dlhšie po prepustení z nemocnice. K najvyššiemu počtu úmrtí došlo hneď v prvom dni po prepustení z hospitalizácie (British Journal of Psychiatry , 2006).

Mnoho lekárov predpisuje antidepresíva na liečbu detí s depresiou a samovražednými myšlienkami a z toho vyplývajúcim správaním. Profesor Jobes hovorí: Existuje iba málo dôkazov, že lieky zmiernia takéto myšlienky, a môžu dokonca narobiť viac škody ako úžitku. V nedávnej metaanalýze 34 štúdií, Andrea Cirpiani, PhD, na univerzite v Oxforde a jej kolegovia študovali účinnosť 14 antidepresív u detí a dospievajúcich s ťažkou depresívnou poruchou. Zistili, že len jediný liek, Prozac, preukazoval (nejakú) účinnosť priamo na depresiu.

Prečítajte si  Mentálna retardácia - veselé deti

Namiesto toho, aby deti ležali po nemocniciach, kde ich pchajú liekmi, Jobes tvrdí, že psychológovia by mali rozvíjať terapie založené na dôkazoch, ktoré sú špecifické pre deti, ktoré vyjadrujú myšlienky na samovraždu.

Dokonca aj keď rodičia chcú svojim deťom pomôcť, nemusia rozumieť alebo prijímať vážnosť situácie ich dieťaťa. Jobes pripomína prípad, v ktorom matka odolávala myšlienke, že by mala odstrániť zbrane z dosahu jej 8-ročného syna. Dokonca mu jednu zbraň zakúpila k narodeninám.

Prevencia

Nič zložitého v našich podmienkach. Na školách by mali svoj diel práce odviesť hlavne učitelia. Sledovať a podporovať deti. Mať vytypované konkrétne deti a naozaj sa im venovať. U nedokonaných samovrážd mladých sa ex-post často deťmi uvádza, že ich k takémuto činu doviedla nevšímavosť okolia. Učitelia majú na zodpovednosti nielen vyučovací a vzdelávací program, ale aj výchovný. To nemusí znamenať mnoho. Stačí sa zaujímať a všímať si.

  • Hodnotenie12345