Obludnozverský diktát – naozaj ovládate slovenčinu? Tak to teda vyskúšajte!

Medzi inšpektormi Štátnej školskej inšpekcie dodnes koluje „obludnozverský“ diktát, ktorý pred niekoľkými rokmi vytvorila učiteľka strednej školy pre svoju žiačku. Táto si chcela opraviť koncoročnú päťku zo slovenčiny aspoň na štvorku.Tento diktát je náročný, často aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia v ňom spravia hneď niekoľko chýb.

„Diktát bol vytvorený s cieľom, žiačku nachytať! Nemá sa k tvorbe diktátu pristupovať ako k hromadeniu gramatických javov, chytákov a výnimiek…“ tvrdí Ľuboš Tužinský zo Štátnej školskej inšpekcie. Nebolo tiež rešpektované, že žiačka si chce opraviť päťku na štvorku. A teda mala dostať jednoduchší diktát. Učiteľka sa obhajovala slovami, že žiačka je študentkou strednej školy a teda náročnosť diktátu je namieste. Opravná skúška sa, pre istotu, konala za prítomnosti ŠŠI. Žiačka napokon skúšku zvládla.

Prečítajte si  Rôzne iné dysfunkcie

Obludnozverský diktát

.

Pôjde o doplnenie "i" a "y" (dlhé popr. krátke).

.
1.
Matknm prbuznm z Břeclav sme odkázal, že ich matkn bratia navštívia nieked v júl. Lev, hen a tgre sú nebezpečné zver. Na kŕmenie hdin sa zužitkúvajú rozličné zmes a prímes. Kde-tu na rybníkoch už vidieť divé husi a zavše sa ozve aj hlas sluk. Z levch klietok sa ozval prkr zvuk. V triede máme štyr Andre. Urodilo sa nám veľa mrkv, reďkv a cvikl. Múdrm ľuďom nechba skromnosť. V január sú večer chladné. Tr ps sa potulujú po chotár. Keď učiteľka odšla, zostali deti v triede sam.
2.
Sused prijal pri oslave svojich sedemdesiatch siedmch narodenín blahoželanie od ôsmch vnúčat v modernom hotel. Po chutnej večer pozorujem na oblohe mriad hviezd. Obrázok má dve os súmernosti.
  • Hodnotenie12345