Samovražda mladých

Vo svete je to tretia najčastejšia príčina úmrtia mladých vo veku 15 až 24 roku života. Hneď po vražde a dopravnej nehode. Podľa odborníkov môžu byť príčinou psychologické, environmentálne a sociálne faktory. Duševná porucha je hlavným rizikovým faktorom pre samovraždu. Samovražedné rizikové faktory sa líšia podľa veku, pohlavia, etnickej skupiny, rodinnej dynamiky a stresujúcich životných udalosti. Podstatným rizikovým faktorom môžu byť poruchy zneužívania omamných látok (často v kombinácii s inými duševnými poruchami). Hlavné stresory sú disciplinárne problémy, medziľudské vzťahy, rodinné násilie, sexuálna orientácia, zmätenosť, fyzické a sexuálne zneužívanie a šikanovanie. Skríningové programy na zachytenie tohto stavu u nás takmer neexistujú.

Výskumy ukazujú, že ti čo sa nakoniec rozhodnú spáchať samovraždu, vykazujú výrazné známky depresie, alebo viditeľné emocionálne utrpenie. Nie je ťažké to vypozorovať. U nás sú takíto ľudia „odchytení“, až keď sa niečo naozaj stane. Hasíme, takpovediac, keď už je všetko spálené na uhoľ. Pritom liečba týchto stavov je vysoko účinná, ak sú príznaky spozorované včas. Mladí sú hodne tvárni.

Prečítajte si  Keď niekto z blízkych ochorie na duševnú chorobu

Samovražda je pomerne vzácnym javom a je ťažké presne predpovedať, ktoré osoby s týmito rizikovými faktormi nakoniec spáchajú samovraždu.

Tu sú niektoré z možných varovných príznakov:

Hovorenie o smrti – akákoľvek zmienka o umieraní, keby som radšej nebol, zmienky o seba-zastrelení, sebazničení, temné, čierne témy.

Prežitie tráum – úmrtie, rozvod, odlúčenie, zlomený vzťah, útoky na osobnú dôstojnosť, sebadôveru a sebaúctu, nesplnené očakávania, študijné ašpirácie, šikanovanie. Ale aj strata domáceho zvieratka (menšie deti).

Zmeny osobnosti – smútok, uzavretosť, strata záujmu o priateľov o koníčky, podráždenosť, úzkosť, únava, nerozhodnosť, apatia.

Prečítajte si  Autismus — Ako sa s ním vo svojej rodine vyrovnať

Zmena v správaní – nesústredenosť na školu, nezáujem o bežné veci, nezáujem o kamarátov.

Zmeny v spánkovom režime – nespavosť, často sa skoro prebudí a nedokáže zaspať. Alebo niekedy naopak, prílišná spavosť

Zmena v stravovacích návykov – strata chuti do jedla a strata hmotnosti, alebo naopak prejedanie sa.

Strata kontroly – jedná chaoticky, verbálna agresivita i agresivita celkovo, seba poškodzovanie, nebezpečné aktivity.

Slabé sebavedomie – pocit hanby, bezcennosť, vina, seba-nenávisť, „Všetko by bolo bezo mňa lepšie.“

Žiadna nádej pre budúcnosť – neverí, že sa niekedy niečo zlepší, celková apatia a smútok, beznádej.

Prečítajte si  Depresia

Výskumy hovoria, že každý piaty tínedžer vážne uvažuje o samovražde. V roku 2003 sa 8 percent dospievajúcich pokúsilo o samovraždu.

  • Hodnotenie12345