Keď niekto z blízkych ochorie na duševnú chorobu

Podľa odhadov bude každý štvrtý človek na svete v priebehu svojho života postihnutý nejakou duševnou chorobou. Vzhľadom na túto šokujúcu štatistiku je pravdepodobné, že niekto z vašich blízkych — možno váš rodič, dieťa, súrodenec alebo priateľ — môže mať nejakú formu takejto poruchy. Čo v takom prípade môžete robiť?

Rozpoznajte príznaky. Nemusí byť hneď jasné, že ide o duševnú poruchu. Priatelia a rodina môžu príznaky pripisovať hormonálnym zmenám, telesnému ochoreniu, negatívnym povahovým vlastnostiam alebo ťažkým okolnostiam. No výrazné zmeny v spánku, stravovaní alebo v správaní môžu naznačovať, že ide o vážnejší problém. Vyšetrenie u odborníka môže viesť k účinnej liečbe a k zlepšeniu kvality života vášho blízkeho.

Zistite si informácie o chorobe. Ľudia s duševnou poruchou nie sú zvyčajne schopní získať o svojej chorobe viac informácií. Preto najnovšie poznatky, ktoré získate zo spoľahlivých zdrojov, vám pomôžu, aby ste chápali, čím prechádza váš blízky. Pomôže vám to aj v tom, aby ste sa o poruche dokázali rozprávať s druhými otvorene a zasvätene.

Zaujímajte sa o možnosti liečby. Napriek tomu, že niektoré duševné poruchy sú dlhodobé, pri vhodnej liečbe môžu mnohí chorí žiť stabilným a produktívnym životom. Žiaľ, mnohí sa roky trápia bez toho, aby dostali pomoc. Tak ako vážne ochorenie srdca si vyžaduje odborníka na srdcové choroby, aj človek s duševnou poruchou potrebuje pozornosť ľudí, ktorí ju vedia liečiť. Napríklad psychiatri môžu predpísať lieky, ktoré pri pravidelnom užívaní pomáhajú kontrolovať náladu, uvoľniť úzkosť a upraviť chorobné predstavy.

Prečítajte si  Kontrola hnevu

Povzbudzujte chorého, aby vyhľadal pomoc. Ľudia s duševnou poruchou si vždy nemusia uvedomovať, že potrebujú pomoc. Mohli by ste navrhnúť, aby chorý navštívil určitého lekára, prečítal si nejaké užitočné články alebo sa porozprával s niekým, komu sa podarilo vyrovnať sa s podobnou chorobou. Môže sa stať, že človek trpiaci duševnou poruchou nebude ochotný prijať vašu radu. V každom prípade však zasiahnite, ak by ohrozoval seba alebo druhých.

Varovné signály duševných porúch

Dlhotrvajúci smútok alebo podráždenosť

Odťahovanie sa od ľudí

Extrémne výkyvy nálady

Neprimeraný hnev

Násilnícke správanie

Zneužívanie návykových látok

Prehnaný strach, starosti a úzkosť

Abnormálny strach z priberania na váhe

Zmeny spánku a stravovacích návykov

Pretrvávajúce nočné mory

Zmätené uvažovanie

Preludy a halucinácie

Myšlienky na smrť alebo na samovraždu

Nezvláda problémy a každod. činnosti

Popieranie zjavných problémov

Veľa nevysvetliteľných telesných chorôb

Nikoho neobviňujte. Vedcom sa doteraz nepodarilo pochopiť zložité súvislosti medzi genetikou, prostredím a sociálnymi činiteľmi, ktoré prispievajú k abnormálnej mozgovej činnosti. K duševnej poruche môže prispieť kombinácia rôznych faktorov, napríklad poškodenie mozgu, zneužívanie návykových látok, podnety z okolia spôsobujúce stres, biochemická nerovnováha a dedičná predispozícia. Nie je dobré obviňovať ľudí z toho, čo podľa vás mohlo prispieť k ich chorobe.

Prečítajte si  Sebapoškodzovanie — ako mu porozumieť

Majte realistické očakávania. Môže byť skľučujúce, ak od človeka trpiaceho duševnou poruchou vyžadujete viac, ako môže urobiť. Na druhej strane, prílišné zdôrazňovanie jeho obmedzení v ňom môže podporovať pocit bezmocnosti. Majte preto realistické očakávania. Samozrejme, to neznamená, že by ste mali tolerovať zlé skutky. Rovnako ako hocikto iný, aj človek s duševnou poruchou sa môže poučiť z následkov svojho konania. Na ochranu chorého s násilníckym správaním i na ochranu druhých možno bude treba podniknúť zákonné kroky či stanoviť určité obmedzenia.

Zostaňte v kontakte. Komunikácia je veľmi dôležitá, aj keď sa občas môže zdať, že to, čo hovoríte, je nesprávne chápané. Reakcie človeka s duševnou poruchou sa často nedajú predvídať a jeho emócie sa môžu zdať v danej situácii neprimerané. No ak by ste kritizovali jeho poznámky, iba by to k jeho depresii pridalo pocit viny. Keď neviete, čo povedať, stačí byť ticho a iba počúvať. Dajte najavo, že vnímate jeho pocity a myšlienky, a neodsudzujte ich. Pokúste sa zostať pokojný. Pre vás i pre chorého bude užitočné, ak mu budete jednoduchým spôsobom stále dávať najavo, že vám na ňom záleží.

Prečítajte si  Depresia

Berte ohľad na ostatných členov rodiny. Keď sa rodina musí zamerať na jedného člena, ktorý prežíva krízu, ostatní členovia môžu byť zanedbávaní.

Povzbudzujte k činnostiam, ktoré podporujú duševné zdravie. K zlepšeniu duševného zdravia prispieva to, ak človek venuje pozornosť svojej strave, cvičeniu, spánku a spoločenskej aktivite. Jednoduché činnosti v malom kruhu priateľov sú zvyčajne menej stresujúce. Pamätajte aj na to, že alkohol môže zhoršiť príznaky poruchy a môže nepriaznivo ovplyvniť účinok liekov.

Nezabúdajte ani na seba. Starostlivosť o človeka s duševnou poruchou so sebou prináša stres, ktorý môže ohroziť vaše vlastné zdravie. Je preto potrebné, aby ste venovali pozornosť i vlastným telesným, emocionálnym, celkovo duševným potrebám.

Ak sa u niekoho z vašich blízkych prejavuje niektorý z nasledujúcich príznakov, mal by sa poradiť s lekárom alebo s odborníkom na duševné zdravie.

  • Hodnotenie12345