Detské pomočovanie

Mokrá posteľ a pyžamo – a rozpačité dieťa – to je obraz mnohých domácností. Ale nezúfajte. Nočné pomočovanie nie je výnimočný jav. Je to často bežná súčasť vývoja dieťaťa. Nočné pomočovanie je tiež známe ako nočná inkontinencia alebo Enuréza – (enuresis). Všeobecne platí, že nočné pomočovanie pred dosiahnutím veku 6. a 7. roka, nie je dôvod na obavy. Ak nočné pomočovanie pokračuje aj po 7. roku, je potrebné problém riešiť. V prvom rade s trpezlivosťou a pochopením.

Príznaky pomočovania

Nočné pomočovanie je nedobrovoľné močenie počas spánku.

Väčšina detí sú plne spôsobilé používať záchod tak vo veku 4 rokov. Každé dieťa je však výnimočné a i jeho vývoj je unikátny a svojsky. Do veku 5 rokov, problém nočného pomočovania prejavuje asi 15 percent detí. Medzi 8 a 11 rokmi veku, menej ako 5 percent mladých ľudí.

Kedy navštíviť lekára

Väčšina detí vyrastie z nočného pomočovania samé – ale niektoré potrebujú trochu pomôcť. V ostatných prípadoch, nočné pomočovanie môže byť príznakom základného ochorenia, ktoré potrebuje lekársku pomoc.

Konzultujte detského lekára:

ak sa vaše dieťa stále pomočuje aj po dosiahnutí veku 6 alebo 7 rokov.
ak sa vaše dieťa začne pomočovať potom, čo sa už predtým nepocikávalo.

alebo ak je nočné pomočovanie sprevádzané bolestivým močením, dieťa máva nezvyčajný smäd, ružový moč, alebo chrápe.

Príčiny

Nikto presne nevie, čo spôsobuje nočné pomočovanie, ale rôzne faktory môžu zohrať rolu.

Malý močový mechúr. Močový mechúr vášho dieťaťa nemusí byť dostatočne vyvinutý a neudrží moč produkovaný počas noci.

Neschopnosť rozpoznať plný močový mechúr. Toto nastáva vtedy, ak nervy, ktoré riadia močový mechúr pomalšie dospievajú, plný močový mechúr nemusí prebudiť vaše dieťa – najmä ak je vaše dieťa hlbokým spáčom.

Hormonálna nerovnováha. Počas detstva, niektoré deti nemajú dostatok antidiuretického hormónu (ADH).

Stres – stresujúce udalosti – ako je napríklad narodenie súrodenca, kedy sa dieťa obáva, že už nebude zohrávať úlohu „privilegovaného“, začínajúca školská dochádzka, alebo dieťa spí ďaleko od domova – tieto skutočnosti môžu vyvolať nočné pomočovanie.

Infekcie močových ciest. Infekcia močových ciest môže ovplyvniť ovládanie močenia u vášho dieťaťa.

Spánkové apnoe. Niekedy nočné pomočovanie je príznakom obštrukčného spánkového apnoe, stavu, v ktorom dieťa dýcha prerušovane počas spánku, na krátku chvíľu sa opakovane zastaví dýchanie – často nastáva tento stav, pretože má dieťa zapálené alebo zväčšené krčné alebo nosné mandle. Iné príznaky a symptómy môžu zahŕňať chrápanie, časté ušné a sínus infekcie, bolesť v krku, a dennú ospalosť.

Diabetes. U dieťaťa, ktoré je zvyčajne v noci suché, nočné pomočovanie môže byť prvým príznakom cukrovky. Iné príznaky a symptómy môžu zahŕňať – odovzdávanie veľkého množstva moču naraz, zvýšený smäd, únava a chudnutie aj napriek dobrej chuti do jedla.

Prečítajte si  Sebapoškodzovanie — ako mu porozumieť

Chronická zápcha. Nedostatok pravidelnej stolice môže spôsobovať tlak na močový mechúr a vaše dieťa nemôže udržať moču, čo môže spôsobiť nočné pomočovanie.

Štrukturálny problém v močových cestách alebo porucha nervového systému. Ide skôr o zriedkavú príčinu, kedy sa nočné pomočovanie vzťahuje k závade neurologického alebo močového systému dieťaťa.

Rizikové faktory

Niektoré faktory boli spojené so zvýšeným rizikom nočného pomočovania, vrátane:

Pohlavia. Nočné pomočovanie môže postihnúť kohokoľvek, ale to je dvakrát častejšie u chlapcov ako dievčat.

Rodinná anamnéza. Ak sa obaja rodičia v mladosti pomočovali, ich dieťa má 80 percentnú pravdepodobnosť, že sa bude pomočovať tiež.

Nočné pomočovanie je častejšie u detí, ktoré majú ADHD.

Komplikácie

Hoci frustrujúce, nočné pomočovanie bez fyzickej príčiny nepredstavuje takmer žiadne zdravotné riziko, vina a rozpaky dieťa z vlastného nočného pomočovania môžu viesť k nízkemu sebavedomiu.

Vyrážky na zadku a genitálnej oblasti, sa môžu prejavovať – najmä ak vaše dieťa spí v mokrej bielizni. Ak chcete zabrániť vyrážke, pomôžte, každé ráno vášmu dieťaťu dôkladne poumývať zadoček a oblasť genitálií. Telesné partie natrite dobrou kvalitnou lekárskou masťou, pred spaním a mierne i ráno, pred obliekaním dieťaťa.

Príprava na vyšetrenie

Pravdepodobne budete chcieť s problémom pomočovania vášho dieťaťa navštíviť pediatra, či rodinného lekára. On vás môže odkázať na špecialistu, ktorý sa špecializuje na ťažkosti s močením (detský urológ alebo nefrológ).

Tu je niekoľko informácií, ktoré vám pomôžu sa pripraviť na schôdzku, a tiež čo očakávať od svojho lekára.

ZOZNAM NEFROLOGICKÝCH AMBULANCII NA SLOVENSKU

Čo môžete urobiť

Zapíšte si všetky príznaky, vrátane tých, ktoré sa môže zdať nepodstatné. Môže byť tiež užitočné predložiť denník návštev kúpeľne, vaším dieťaťom. Zapíšte si, kedy vaše dieťa chodí na toaletu, rovnako ako často cíti dieťa naliehavosť chodiť na záchod močiť. Tiež si poznamenajte, v akom množstve príma vaše dieťa tekutiny, najmä vo večerných hodinách.

Zapíšte si kľúčové rodinné osobné údaje, vrátane všetkých hlavných stresujúcich udalosti alebo nedávne životné zmeny.

Urobte si zoznam všetkých liekov, vitamínov a doplnkov, ktoré Vaše dieťa užíva.

Od návštevy lekára budete možno chcieť počuť odpoveď na tieto otázky:

Čo je príčinou pomočovania môjho dieťaťa?

Kedy moje dieťa z tohto vyrastie?

Aké typy liečby sú k dispozícii, a ktoré odporúčate?

Existujú nejaké vedľajšie účinky?

Existujú nejaké alternatívy k primárnemu prístupu, ktorý navrhujete?

Existujú nejaké pitné alebo diétne obmedzenia, ktoré moje dieťa musí dodržiavať?

Prečítajte si  Príznaky stresu u dieťaťa

Existuje všeobecná alternatíva k lieku, ktorý mi odporučíte?

Existujú nejaké brožúry alebo iný tlačené materiály, ktoré si môžem vziať domov a v pokoji si ich preštudovať? Aké webové stránky mi odporúčate navštíviť?

Naopak, i váš lekár sa vás bude možno chcieť spýtať:

Je v rodinnej anamnéze nočné pomočovanie?

Pocikávalo sa vaše dieťa vždy, alebo bolo pred tým už isté obdobie, kedy sa nepocikávalo?

Ako často sa vaše dieťa pomočí?

Máte pocit, že nočné pomočovanie môžu spúšťať niektoré potraviny, nápoje alebo činnosti?

Je vaše dieťa v suchu po celý deň?

Čelí vaše dieťa nejakej zásadnej životnej zmene, alebo inému napätiu?

Sťažuje sa na bolesť alebo iné príznaky pri močení?

Ak ste sa rozviedli, žije vaše dieťa s jedným rodičom, alebo je v striedavej starostlivosti, alebo sa pocikáva iba u jedného z rodičov. Vyjasnite tieto skutočnosti naozaj pravdivo.

Čo môžete urobiť v medziobdobí

Snažte sa byť trpezlivý a chápavý smerom k dieťaťu. Nočné pomočovanie je zdrojom úzkosti a frustrácie pre vaše dieťa. Verte, že žiadne dieťa sa nepomočuje zámerne. Vo večerných hodinách obmedzte nápoje, ktoré podávate dieťaťu.

Testy a diagnostika

Vaše dieťa bude potrebovať fyzické testovania a merania, prosto vyšetrenia. V závislosti od okolností, môže byť potrebné spraviť testy príznakov infekcie alebo diabetu. Ak má lekár podozrenie na štrukturálny problém močových ciest vášho dieťaťa alebo iný zdravotný problém, vaše dieťa môže potrebovať röntgeny, alebo iné zobrazovacie testy obličiek a močového mechúra.

Väčšina detí vyrastie z nočného pomočovania. Ak je prítomná rodinná anamnéza, vaše dieťa sa prestane pomočovať zhruba vo veku, kedy sa prestali pomočovať rodičia.

Životný štýl a domáce opravné prostriedky

Tu sú zmeny, ktoré môžete urobiť doma, ktoré vám môžu pomôcť:

Limitujte príjem tekutín vo večerných hodinách (cca 0,25 l), ale o tomto sa ešte poraďte so so svojím lekárom, aby zistil, čo je správne pre vaše dieťa. Možno nie je potrebné obmedzovať pitný režim, platí však zásada, medzi 7. hodinou rannou a odpoludním nech dieťa príjme 40% z tekutín, ktoré mu za celý deň podáte, ďalších 40 percent medzi poludním a 5. hodinou v podvečer, a len 20 percent po sedemnástej hodine. Neobmedzujte však tekutiny v prípade, že dieťa sa zúčastňuje športovej praxe alebo aktívnych hier vo večerných hodinách.

Vyraďte nápoje a potraviny s kofeínom vo večerných hodinách. Kofeín môže zvýšiť potrebu močiť, takže nepodávajte dieťaťu večer nápoje, ako je Cola, alebo občerstvenie, ktoré obsahuje kofeín, ako je napr. čokoláda.

Pred spaním vykonajte s dieťaťom dvoje močenie. Rutinné močenie pred spaním a opakujte močenie znovu tesne pred zaspaním. Pripomeňte dieťaťu, že je v poriadku, keď potrebuje na záchod v noci. Použite malé nočné svetlá, takže vaše dieťa môže ľahko nájsť cestu medzi spálňou a kúpeľňou.

Prečítajte si  Terapia riadi vašu náladu.

Podporujte celodenné návyky spojené s pravidelným močením, tak jeden krát za dve hodiny. Alebo aspoň tak, aby sa zabránilo pocitu naliehavosti.

Alternatívna medicína

Mnoho ľudí sa zaujíma o alternatívne terapie v snahe liečiť nočné pomočovanie, a niekoľko terapií, ako je hypnóza a akupunktúra, sa zdajú byť trochu efektívne. Avšak, ďalšie terapie v súčasnej dobe nemajú dôkazy na podporu ich použitia.

Hypnóza. Krátke sedenia hypnózy spojené s príkazmi prebudenia v suchej posteli, alebo príkazmi nočnej návštevy záchoda, môžu pomôcť niektorým deťom zostať v suchu po celú noc.

Akupunktúra. Táto liečba zahŕňa vloženie jemných ihiel do určitých častí tela. Akupunktúra môže byť efektívna len pre niektoré deti.

Diéta. Niektorí ľudia sa domnievajú, že niektoré potraviny ovplyvňujú funkciu močového mechúra a že odstránenie týchto potravín zo stravy môže pomôcť znížiť nočné pomočovanie.

Chiropraktická terapia. Myšlienkou chiropraktickej terapie je, že v prípade, že chrbtica je u dieťaťa nerovná, normálne telesné funkcie budú týmto ovplyvnené. Avšak, o tomto postupe neexistuje ešte dostatok dôkazov, pokiaľ ide o účinné použitie chiropraxie pre liečbu nočného pomočovania.

Homeopatia a byliny. Hoci niektorí ľudia majú záujem o homeopatické a rastlinné produkty, žiadna z nich sa neukázala ako účinná v klinických štúdiách.

Uistite sa a poraďte so svojím detským lekárom pred začatím akejkoľvek alternatívnej terapie.

Zvládanie a podpora

Podporujte svoje pomočujúce dieťa a jednajte s nimi zmierlivo a chápavo. Snažte sa byť trpezliví, pretože vy a vaše dieťa pracujete na probléme spoločne.

Buďte citliví k pocitom svojho dieťaťa. Ak je vaše dieťa skľúčené alebo úzkostné, povzbudzujte ho a nechajte ho voľne prejavovať svoje pocity. Keď sa vaše dieťa cíti v pokoji a bezpečí, nočné pomočovanie sa môže stať minulosťou.

Zakryte matrac na posteli vášho dieťaťa s plastovým krytom. Použite hrubú, absorpčnú spodnú bielizeň v noci, aby táto dokázala vsiaknuť do seba moč. Majte náhradnú posteľnú bielizeň a pyžamá.

Získajte dieťa pre pomoc a spoluprácu. Možno budete chcieť spoločne namočiť posteľné prádlo, pyžamo do nádoby na odmočenie a spoločne potom vložíte pomočenú bielizeň do práčky. Prevzatie spoluzodpovednosti za nočné pomočovanie môže pomôcť vášmu dieťaťu aby cítilo väčšiu kontrolu nad situáciou.

Oslávte úsilie. Netrestajte, alebo nedráždite svoje dieťa za pomočovanie. Namiesto toho ho pochváľte za rutinné predspánkové opatrenia a za pomoc pri upratovaní po nehodách.

S istotou, podporou a pochopením, sa iste môže vaše dieťa čoskoro tešiť na suché a bezpečné noci.

  • Hodnotenie12345