Depresie a smútok počas Vianoc

Počúvame, že Vianoce, by mali byť najšťastnejším obdobím roka, príležitosťou byť šťastný, byť so svojou milovanou rodinou, priateľmi a kolegami. Napriek tomu, Vianoce sú čas, kedy ľudia zažívajú vysoký výskyt depresii. Nemocnice a policajné sily udávajú vysokú incidenciu samovrážd a pokusov o samovraždu. Psychiatri, psychológovia a ďalší odborníci na duševné zdravie, hlásia výrazný nárast pacientov, ktorí si sťažujú na depresie. Jeden odborný prieskum hlásil, že 45% respondentov sa sviatkov obáva.

Prečo? Je to preto, že temné zimné počasie zvyšuje výskyt sezónnej afektívnej poruchy (SAD)? Určite, že i toto môže byť dôvodom, ale zdá sa, že mame, možno viac do činenia s nereálnym očakávaniami a nadmernými sebareflexiami, ktoré sa týkajú Vianoc.

Pre niektorých ľudí, sú Vianoce naozajstnou záťažou. Pociťujú silný smútok, ba i zlosť. Toto možno súvisí s nadmernou komercionalizáciou Vianoc, so zameraním na darčeky a dôrazom na dokonalé spoločenské aktivity o ktoré sa mnohí z nás snažia. Mnohí z nás zápasia s nedostatkom a chcú práve na Vianoce, stoj čo stoj obstáť. I napriek tomu, že vedia, že sa nedokážu, že sa azda nemôžu vyrovnať s tým, že majú nedostatok prostriedkov na to, aby počas Vianoc materiálne obstáli a nestrádali v žiadnom ohľade. Takáto snaha, ktorá nie vždy býva korunovaná úspechom, môže spúšťať smútky a neraz i veľmi ťažké depresie. Návale zlosti, bezmocnosti a iné klinické príznaky, s ktorými sa dá len ťažko vyrovnať. Niektorí uvádzajú, že majú z prichádzajúcich Vianoc obrovský strach. Desia sa schôdzok a návštev rodiny a známych, ktorým treba ukázať, že som na tom dobre a že nie som horší ako sú oni. A v neposlednom rade, je tu ešte jedna skupina smutných ľudí, ktorých smútok sa vždy zintenzívni počas Vianoc. Sú to ľudia ktorí utrpeli stratu svojich milovaných.

Prečítajte si  Elektívny mutizmus

Tak čo by sme mali robiť, ak sa aj mi nachádzame medzi tými, ktorých sme vyššie opísali, ktorí prežívajú silné negatívne emócie? Profesionáli z oblasti duševného zdravia, ktorí liečia ľudí s týmto problémom odporúčajú nasledovné:

Odborníci odporúčajú nasledovné

Po prvé, ak je depresia vážna, treba vyhľadať pomoc kvalifikovaného odborníka na duševné zdravie;

Nastavte si osobné hranice, pokiaľ ide o peniaze na darčeky a počet spoločenských akcií plánovaných počas Vianoc;

Neprijímajte žiadne dokonalé obrazy Vianoc, ktoré ponúkajú média, obchodníci a iné inštitúcie, alebo iní ľudia. Znížte svoje očakávania na to, ako by mali Vianoce prebehnúť. Zastavte sa a zamyslite sa nad jednoduchosťou a priamosťou odkazu Vianoc;

Prečítajte si  Mentálna retardácia - veselé deti

Zapojte sa do darcovstva, pokojne i nepeňažným spôsobom. Skúste pozvať niekoho ku štedrovečernému stolu, alebo niekomu upečte vianočné pečivo, niekomu, kto to možno nevie, alebo si to nemôže dovoliť. Ľudia zabudli, že v dávaní je omnoho väčší zmysel;

Vyhnite sa nadmernému uvažovaniu o sebe samom a svojom živote počas Vianoc;

Robte so svojou rodinou a priateľmi zaujímavé a zábavné veci;

Ak ste nábožensky orientovaní, zúčastnite sa vianočných cirkevných aktivít, ktoré sa zameriavajú, azda, na hlbší zmysel Vianoc. Dávanie, či odovzdávanie sa, má zmysel i pre osobný emočný stav, zdravie a pokoj. Takéto konanie má v sebe vnútornú magickú silu a pevný zmysluplný odkaz. I neveriaci ľudia majú rovnako silnú a presvedčivú potrebu rozdávať sa. V tom nie je medzi ľuďmi žiadneho rozdielu;

Prečítajte si  Chronický únavový syndróm (CFS)

Vianoce sa stali ťažkou dobou pre mnoho ľudí v našej spoločnosti. Pre tých z nás, ktorí nemajú problémy v tomto ročnom období, je to príležitosť osloviť a pomôcť tým, ktorí azda prepadnú smútku z Vianoc. Pre tých, ktorí sú v depresii, je to zase príležitosť, aby prijali opatrenia pre prípadnú zmenu, a našli v sebe nové odhodlania, cítiť a konať spôsobom, ktorý celkovo zlepší ich emocionálne vyhliadky.

  • Hodnotenie12345