Depresie a smútok počas Vianoc

Počúvame, že Vianoce, by mali byť najšťastnejším obdobím roka, príležitosťou byť šťastný, byť so svojou milovanou rodinou, priateľmi a kolegami. Napriek tomu, Vianoce sú čas, kedy ľudia zažívajú vysoký výskyt depresii. Nemocnice a policajné sily udávajú vysokú incidenciu samovrážd a pokusov o samovraždu. Psychiatri, psychológovia a ďalší odborníci na duševné zdravie, hlásia výrazný nárast pacientov, ktorí si sťažujú na depresie. Jeden odborný prieskum hlásil, že 45% respondentov sa sviatkov obáva.

Prečo? Je to preto, že temné zimné počasie zvyšuje výskyt sezónnej afektívnej poruchy (SAD)? Určite, že i toto môže byť dôvodom, ale zdá sa, že mame, možno viac do činenia s nereálnym očakávaniami a nadmernými sebareflexiami, ktoré sa týkajú Vianoc.

Pre niektorých ľudí, sú Vianoce naozajstnou záťažou. Pociťujú silný smútok, ba i zlosť. Toto možno súvisí s nadmernou komercionalizáciou Vianoc, so zameraním na darčeky a dôrazom na dokonalé spoločenské aktivity o ktoré sa mnohí z nás snažia. Mnohí z nás zápasia s nedostatkom a chcú práve na Vianoce, stoj čo stoj obstáť. I napriek tomu, že vedia, že sa nedokážu, že sa azda nemôžu vyrovnať s tým, že majú nedostatok prostriedkov na to, aby počas Vianoc materiálne obstáli a nestrádali v žiadnom ohľade. Takáto snaha, ktorá nie vždy býva korunovaná úspechom, môže spúšťať smútky a neraz i veľmi ťažké depresie. Návale zlosti, bezmocnosti a iné klinické príznaky, s ktorými sa dá len ťažko vyrovnať. Niektorí uvádzajú, že majú z prichádzajúcich Vianoc obrovský strach. Desia sa schôdzok a návštev rodiny a známych, ktorým treba ukázať, že som na tom dobre a že nie som horší ako sú oni. A v neposlednom rade, je tu ešte jedna skupina smutných ľudí, ktorých smútok sa vždy zintenzívni počas Vianoc. Sú to ľudia ktorí utrpeli stratu svojich milovaných.

Prečítajte si  Mentálna retardácia - veselé deti

Tak čo by sme mali robiť, ak sa aj mi nachádzame medzi tými, ktorých sme vyššie opísali, ktorí prežívajú silné negatívne emócie? Profesionáli z oblasti duševného zdravia, ktorí liečia ľudí s týmto problémom odporúčajú nasledovné:

Odborníci odporúčajú nasledovné

Po prvé, ak je depresia vážna, treba vyhľadať pomoc kvalifikovaného odborníka na duševné zdravie;

Nastavte si osobné hranice, pokiaľ ide o peniaze na darčeky a počet spoločenských akcií plánovaných počas Vianoc;

Neprijímajte žiadne dokonalé obrazy Vianoc, ktoré ponúkajú média, obchodníci a iné inštitúcie, alebo iní ľudia. Znížte svoje očakávania na to, ako by mali Vianoce prebehnúť. Zastavte sa a zamyslite sa nad jednoduchosťou a priamosťou odkazu Vianoc;

Prečítajte si  Spôsob, ako sa vysporiadať so svojim žiaľom

Zapojte sa do darcovstva, pokojne i nepeňažným spôsobom. Skúste pozvať niekoho ku štedrovečernému stolu, alebo niekomu upečte vianočné pečivo, niekomu, kto to možno nevie, alebo si to nemôže dovoliť. Ľudia zabudli, že v dávaní je omnoho väčší zmysel;

Vyhnite sa nadmernému uvažovaniu o sebe samom a svojom živote počas Vianoc;

Robte so svojou rodinou a priateľmi zaujímavé a zábavné veci;

Ak ste nábožensky orientovaní, zúčastnite sa vianočných cirkevných aktivít, ktoré sa zameriavajú, azda, na hlbší zmysel Vianoc. Dávanie, či odovzdávanie sa, má zmysel i pre osobný emočný stav, zdravie a pokoj. Takéto konanie má v sebe vnútornú magickú silu a pevný zmysluplný odkaz. I neveriaci ľudia majú rovnako silnú a presvedčivú potrebu rozdávať sa. V tom nie je medzi ľuďmi žiadneho rozdielu;

Prečítajte si  Anorexia, Bulímia a poruchy príjmu potravy

Vianoce sa stali ťažkou dobou pre mnoho ľudí v našej spoločnosti. Pre tých z nás, ktorí nemajú problémy v tomto ročnom období, je to príležitosť osloviť a pomôcť tým, ktorí azda prepadnú smútku z Vianoc. Pre tých, ktorí sú v depresii, je to zase príležitosť, aby prijali opatrenia pre prípadnú zmenu, a našli v sebe nové odhodlania, cítiť a konať spôsobom, ktorý celkovo zlepší ich emocionálne vyhliadky.

  • Hodnotenie12345