Keď psychológ Stephen P. Hinshaw, PhD, publikoval dve štúdie o ADHD u dievčat vlani v októbri, psychológ Kathleen Nadeau, PhD, to povzbudilo, že ženám s ADHD sa konečne začína dostávať pozornosť výskumníkov.

„Hinshaw je jedným z prvých, ktorý sa rozhodli v tejto oblasti študovať ženy.“ hovorí Nadeau vedúci autor práce, uverejnenej v Journal of Clinical Psychology (Vol 70, č 5).

„Väčšina z mála predchádzajúcich štúdii sa zamerala na porovnanie dievčat a chlapcov s ADHD.“

Pre Nadeaov výskum bolo dôležité takéto porovnávanie a to pre jestvujúcu klinickú dieru v takýchto doterajších štúdiách, pretože: „dievčatá s ADHD sa prejavujú úplne ináč ako chlapci a ich problémy sa trestuhodne doteraz prehliadali.“ Nadeov výzkum bol dobrý začiatok pre zvýšenie povedomia o problémoch žien s ADHD. Prostredníctvom zastania sa ich, vedeckého bádania a jeho publikovania presunuli Nadeau a malá skupina psychológov problematiku ADHD u žien z okraja výskumu do centra diania.
Prečítajte si Ritalín (Vyhľadajte vpravo hore)
„Historicky bol výskum ADHD zameraný takmer výlučne na hyperaktívných malých chlapcov, a len za posledných šesť alebo sedem rokov sa výzkum preniesol z malých chlapcov na dospelých mužov s ADHD,“ hovorí Nadeau, odborník na poruchy u žien a riaditeľ Chesapeake psychologických služieb v Marylande v Silver Spring. „Ale uznanie žien [s poruchou] sa nedočkalo plnej pozornosti.“

Podľa Nadeau, toto zaostávanie v uznaní dievčat a žien je dôsledkom súčasných diagnostických kritérií (DSM-IV-TR)‎ – ktoré zohľadňujú viac mužov než ženy . Niektorí odborníci dokonca popierajú, že porucha existuje aj u žien.
Prečítajte si 21 vecí, ktoré by ste nemali zabudnúť ak sa stretnete s ADHD tínedžerom! (Vyhľadajte vpravo hore)
Terapeut Jane Adelizzi, PhD, teoretizuje, že ženy s ADHD boli ignorované výskumnými pracovníkmi, pretože hyperaktivita zvyčajne chýba u dievčat, ktoré namiesto toho majú deficit pozornosti (ADD). Ale toto nie je dobrý prístup. Dievčatá s nediagnostikovaným ADHD budú s najväčšou pravdepodobnosťou prenášať svoje problémy do dospelosti, a ak sa nebudú liečiť, ich život sa dramaticky zhorší.

„Dievčatá s neliečenou ADHD sú v ohrození pre chronicky nízku sebaúctu, z dôvodu pocitu nedostatočnosti a zlyhávania. Často trpia úzkosťou a depresiami, často mladé otehotnejú, začnú predčasne fajčiť už na strednej alebo vysokej škole.“ hovorí Nadeau.

Ako dospelé sú v ohrození pre časté problémy s „rozvodom, finančnou krízou, osamelosťou v rodičovstve, majú deti s ADHD, neúspechy v akademických snahách, vysokou nezamestnanosťou, zneužívaním návykových látok, poruchami príjmu potravy a neustálym stresom kvôli ťažkosti so zvládnutím nárokov každodenného života – čo sa postupne prelieva do problémov aj ich detí.“ Uvádza Nadeau.
Prečítajte si Heinrich Hoffmann, jeho didaktické básničky (Vyhľadajte vpravo hore)
Mnohé ženy sú diagnostikované až vo svojich 30 ba až 40 rokoch života. „Jedným z najčastejších spôsobov, kedy je žena diagnostikovaná, je diagnostikovanie jej detí.

Ženy s ADHD sa zvyčajne prejavujú obrovským nedostatkami v riadení svojho času, v chronickej dezorganizácii, dlhodobými pocitmi stresu a ohromenia, problémami s peniazmi a rodinným managementom, majú deti s ADHD, a trpia úzkosťami a depresiami, „hovorí Nadeau.

Porucha je zvyčajne liečená kombináciou stimulantov a na ADHD zameranou psychoterapiou .