Podľa odhadov bude každý štvrtý človek na svete v priebehu svojho života postihnutý nejakou duševnou chorobou. Vzhľadom na túto šokujúcu štatistiku je pravdepodobné, že niekto z vašich blízkych — možno váš rodič, dieťa, súrodenec alebo priateľ môže mať nejakú formu takejto poruchy. Čo v takom prípade môžete robiť?

Rozpoznajte príznaky. Nemusí byť hneď jasné, že ide o duševnú poruchu. Priatelia a rodina môžu príznaky pripisovať hormonálnym zmenám, telesnému ochoreniu, negatívnym povahovým vlastnostiam alebo ťažkým okolnostiam. No výrazné zmeny v spánku, stravovaní alebo v správaní môžu naznačovať, že ide o vážnejší problém. Vyšetrenie u odborníka môže viesť k účinnej liečbe a k zlepšeniu kvality života vášho blízkeho.


Zistite si informácie o chorobe. Ľudia s duševnou poruchou nie sú zvyčajne schopní získať o svojej chorobe viac informácií. Preto najnovšie poznatky, ktoré získate zo spoľahlivých zdrojov, vám pomôžu, aby ste chápali, čím prechádza váš blízky. Pomôže vám to aj v tom, aby ste sa o poruche dokázali rozprávať s druhými otvorene a zasvätene.

Zaujímajte sa o možnosti liečby. Napriek tomu, že niektoré duševné poruchy sú dlhodobé, pri vhodnej liečbe môžu mnohí chorí žiť stabilným a produktívnym životom. Žiaľ, mnohí sa roky trápia bez toho, aby dostali pomoc. Tak ako vážne ochorenie srdca si vyžaduje odborníka na srdcové choroby, aj človek s duševnou poruchou potrebuje pozornosť ľudí, ktorí ju vedia liečiť. Napríklad psychiatri môžu predpísať lieky, ktoré pri pravidelnom užívaní pomáhajú kontrolovať náladu, uvoľniť úzkosť a upraviť chorobné predstavy.

Povzbudzujte chorého, aby vyhľadal pomoc. Ľudia s duševnou poruchou si vždy nemusia uvedomovať, že potrebujú pomoc. Mohli by ste navrhnúť, aby chorý navštívil určitého lekára, prečítal si nejaké užitočné články alebo sa porozprával s niekým, komu sa podarilo vyrovnať sa s podobnou chorobou. Môže sa stať, že človek trpiaci duševnou poruchou nebude ochotný prijať vašu radu. V každom prípade však zasiahnite, ak by ohrozoval seba alebo druhých.

Ak sa u niekoho z vašich blízkych prejavuje niektorý z nasledujúcich príznakov, mal by sa poradiť s lekárom alebo s odborníkom na duševné zdravie:

 1. Dlhotrvajúci smútok alebo podráždenosť
 2. Odťahovanie sa od ľudí
 3. Extrémne výkyvy nálady
 4. Neprimeraný hnev
 5. Násilnícke správanie
 6. Zneužívanie návykových látok
 7. Prehnaný strach, starosti a úzkosť
 8. Abnormálny strach z priberania na váhe
 9. Výrazné zmeny v spánku a stravovacích návykoch
 10. Pretrvávajúce nočné mory
 11. Zmätené uvažovanie
 12. Preludy a halucinácie
 13. Myšlienky na smrť alebo na samovraždu
 14. Neschopnosť zvládnuť problémy a každodenné činnosti
 15. Popieranie zjavných problémov
 16. Veľa nevysvetliteľných telesných chorôb