Nechcela som ísť domov,“ spomína Jessica, „a ukázať sa rodičom na oči. Opäť som z viacerých predmetov prepadla.

Jessica má 15 rokov, je šikovná a pekná. Ale ako veľa iných mladých ľudí má v škole veľké problémy so známkami.

Nedostatočný prospech v škole je často výsledkom nezáujmu o vzdelanie alebo o učiteľa. No v prípade Jessicy to tak nie je. Ona jednoducho veľmi ťažko chápe abstraktné pojmy. To, samozrejme, Jessice sťažuje prospievať v matematike. A ťažkosti s čítaním jej sťažujú prospievať v ďalších predmetoch.

Maria zase neovláda pravopis. Poznámky, ktoré si robí, vždy schováva, lebo sa hanbí za pravopisné chyby. Ani Jessica, ani Maria nie sú však neinteligentné. Jessica si tak dobre počína v styku s ľuďmi, že ju škola vymenovala za prostredníčku čiže za riešiteľku problémov, ktoré vznikajú medzi jej spolužiakmi. A pedantná Maria patrí k najlepším žiakom v triede.

Problém: Jessica a Maria majú poruchu schopnosti učiť sa. Odborníci sú presvedčení, že asi 3 až 10 percent detí môže mať podobné ťažkosti s učením. Tania, ktorá má teraz 20 rokov, trpí poruchou, ktorá sa nazýva porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). Tania hovorí: „Mám problémy pri osobnom štúdiu i v škole, lebo nedokážem dávať pozor, ba ani ticho sedieť.“

Keď porucha nie je sprevádzaná hyperaktivitou, nazýva sa porucha pozornosti (ADD). Ľudí s touto poruchou často nazývajú rojkami. O tých, ktorí majú ADD, neurológ Dr. Bruce Roseman povedal: „Sedia nad knihou a za 45 minút sa z nej nič nenaučia.“ Pre nejakú príčinu sa nedokážu sústrediť.

Výskumníci z oblasti medicíny sú presvedčení, že nedávno začali chápať, čo tieto problémy spôsobuje. Je však veľa toho, čo ešte nevedia. A hranice medzi rôznymi poruchami a chybami, ktoré prekážajú pri učení, nie sú vždy jednoznačné. Bez ohľadu na presnú príčinu či názov, ktorý určitá porucha dostala — či už je to problém s čítaním, zapamätaním si, pozornosťou alebo hyperaktivitou — táto porucha môže človeku prekážať pri vzdelávaní a spôsobiť nemálo trápenia. Ak trpíš neschopnosťou učiť sa, rozhliadni sa po našej stránke a nájdeš tu mnoho článkov, ktoré ti pomôžu naučiť sa lepšie učiť.

Časopis: Prebuďte sa!