Odvykli sme si od mocnej autozbrani imunitného systému a prestali sme využívať prirodzené prednosti tela. Liečba potením. Kedysi bola prvá z bojového arzenálu na porazenie rôznych vírusov. Najčastejšie zrejme šlo o chripkové vírusy aj s mnohopočetnými mutáciami.

Tento liek sa zdá byť tak jednoduchý a predsa je neuveriteľné účinný. Prestali sme sa potiť, aby sme prirodzeným spôsobom odrážali vírusy rôznych druhov. Už po desaťoročia sme sa naučili jednoducho zraziť teplotu a je to. Nenecháme prirodzene sa brániť organizmu, ani sa o to nepokusíme, aby to samo odrazilo útoky "škodcov". A neuvedomujeme si pritom, že telo sa zvýšením telesnej teploty bráni útokom "ochorenia".

Ak poriadne zvážime tento prirodzený "liek", možno budeme chcieť overiť jeho účinnosť na vzorke pacientov, najlepšie hospitalizovaných v nemocničnom prostredí. Po dobu siedmych dní podávajme pacientom s pozitivitou na Covid vysoké dávky antipiretík a podávajme im primerané množstvo tekutín, aby došlo k efektu ich zvýšeného potenia. Držme pacientov v teple a v kľude.

A to je všetko. Pacientov následne testujme. Ak je test stále pozitívny, opakujme liečbu ešte raz po dobu siedmych dní a znovu testume.

Občianske združenie DIS+