Stále viac otcov opúšťa svoju rodinu. Koncom 90. rokov 20. storočia sa v novinách USA Today písalo, že Spojeným štátom patrí “svetové prvenstvo v počte rodín bez otca” Tento problem je však celosvetový.

V Brazílii sčítanie ľudu v roku 2000 odhalilo, že počet rodín v ktorých starostlivosť leží na pleciach ženy, dosahuje 11,2 milióna z celkového počtu 44,7 milióna rodín. V Nikarague 25 percent detí žije len s matkou. A v Kostarike počet detí, ktorých vlastný otec neuznal za svoje, vzrástol v 90. rokoch 20. storočia z 21,1 percenta na 30,4 percenta.

Štatistiky z týchto troch krajín sú len ukážkou celosvetového trendu. A zamyslite sa aj nad ďalším aspektom problému chýbajúcich otcov.

Keď deti otca takmer nevidia

Nao, ktorá má teraz 23 rokov, hovorí: “Pred tým ako som začala chodiť do školy, som svojho otca videla len zriedkakedy. Raz, keď odchádzal, som sa ho prosebne spýtala: “A vrátiš sa?”

Keďže vo viacerých rodinách je to tak, ako opísala Nao, Piotr Szczukiewicz z Poľska sa v jednom článku vyjadril: “Zdá sa, že otcovia sú dôležitým chýbajúcim faktorom v rodine.” Je pravda, že mnohí otcovia žijú so svojimi rodinami a finančne sa o ne starajú. No ako uviedol francúzský časopis Capital, “príliš veľa otcov sa uspokojí s úlohou živiteľa rodiny a nesnažia sa byť aj vychovávateľmi svojich detí”.

Otcovia by sa mali zamyslieť

Podľa správy japonskej Ústrednej rady pre výchovu “otcovia by sa mali zamyslieť nad svojim životom, ktorý nadmerne venujú práci”. No je ptázkou, či sú otcovia ochotni kvôli svojim deťom urobiť vo svojom živote zmeny. Nemecké noviny GieBener Allgemeine priniesli správu o výskume, v ktorom väčšina opýtaných otcov odmietla uprednostniť deti pred svojou kariérov.

Mladých môže hlboko zraňovať pocit, že otec neprejavuje o nich dostatočný záujem. Lídia z Poľska, ktorá má teraz 21 rokov, si živo spomína, aký bol jej otec, keď bola malá. Hovorí: “Nikdy sa s nami nerozprával. Žili sme každý v úplne inom svete. Ani nevedel, že svoj voľný čas trávim na diskotékach.” Podobne aj Macarena, 21-ročné dievča zo Španielska, hovorí, že keď bola dieťa, jej otec mal vo zvyku “odísť na celý víkend s priateľmi a viackrát sa stalo, že sa doma neukázal aj niekoľko dní”.

Stanoviť si správne poradie hodnôt

Väčšina otcov si možno aj uvedomuje, že svojim deťom venuje veľmi málo času a pozornosti. Jeden otec z Japonska, ktorý má dospievajúceho syna, sa vyjadril: “Dúfam, že môj syn pochopí moju situáciu. Vždy na neho myslím, aj keď som zaneprázdnený.” No vyrieši sa neprítomnosť otca v rodine len tým, že si otec bude priať, aby jeho dieťa pochopilo, prečéo sa mu nevenuje?

Noviny Mainichi Daily News priniesli správu o otcovi, ktorý si uvedomil, aké dôležité sú pre neho jeho deti. Napísal: “Vedúci pracovník Japonských štátnych železníc dal radšej výpoveď, než by mal byť odlúčený od svojej rodiny.” Noviny potom citovali vyjadrenie tohto vedúceho pracovníka: “Prácu generálneho riaditeľa môže vykonávať ktokoľvek. Ale otcom mojich detí som iba ja.”