Každé dieťa rastie a rozvíja sa svojim vlastným tempom. Napriek tomu, vývoj dieťaťa má tendenciu nasledovať pomerne predvídateľne. Pozrite sa na tento graf zaznamenávajúci vývoj dieťaťa vo veku od 2 do 5 roku dieťaťa. Ak vývoj vášho dieťaťa zaostáva v určitých oblastiach, podeľte sa o svoje obavy s detským lekárom.

Jazykové zručnosti

2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov
Hovorí cca 50 slov Hovorí cca 25-500 slov Odpovedá na jednod. otázky Chápe rýmovanie viet a slov
Spája dve slová dohromady Hovorí v dvoch až štyroch slovných vetách Hovorí v celých vetách Používa súvetia
Používa niekoľko adjektív Používa zámená Používa predložky Používa budúci čas
Hovorí dosť jasne (pre rodičov) Uvádza svoje meno Hovorí jasne Uvádza meno i adresu

Sociálne zručnosti

2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov
Uvedomuje si vlastnú osobnosť Napodobňuje rodičov i kamarátov Spolupracuje s kamarátmi Chce sa priateliť
Môže byť vzdorovitý Vysvetľuje svoje názory Snaží sa riešiť problémy Nasleduje pravidlá
Prejavuje záujem hrať sa s druhými deťmi Vyjadruje otvorene náklonnosť Môže mať najlepšieho priateľa Chápe a rozoznáva pohlavie
Separačná uzkosť slabne Ľahko sa oddelí od rodičov Stáva sa nezávislý Chce robiť veci sám

Kognitívne zručnosti

2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov
Začínajú ho zaujímať rozprávky Pýta sa "prečo" otázky Podieľa sa na zložitejších imaginárnych hrách Vytvára príbehy
Triedi predmety podľa tvaru a farby Niektoré farby pomenuje Pozná niekoľko veľkých písmen Správne napočíta do desať (i viac)
Prejavuje záujem hrať sa s druhými deťmi Vyjadruje otvorene náklonnosť Môže mať najlepšieho priateľa Chápe a rozoznáva pohlavie
Nájde ukryté objekty Chápe pojmy rovnaký a iný Chápe pojmy ráno, poludnie a večer Chápe pojmy poradia a času

Fyzické schopnosti

2 roky 3 roky 4 roky 5 rokov
Chodí sám a stojí na špičkách prechádza hore a dolu po schodoch, strieda nohy pri chôdzi Stojí na jednej nohe po dobu najmenej 5 sekúnd Stojí na jednej nohe po dobu najmenej 10 sekúnd
Lezie na nábytok a začína behať Kope, stúpa, behá a používa pedále na trojkolke Hádže loptu zhora, kopne loptu dopredu a odrazí loptu Hopsá, hojdá sa a robí kotrmelce
Stavia vežu zo šiestich či viacerých blokov Stavia vežu z deviatich či viacerých blokov Oblieka sa a vyzlieka Môže sa naučiť na bicykli a plávať
Vyprázdni objekty z kontajnéra Manipuluje s malými predmetmi a otáča stránkami knihy Používa nožnice Čistí si zuby a ošetruje iné svoje potreby