Detské smútky sú malé, ale aj deti sú malé

— Percy Bysshe Shelley.

Dospelí sa môžu mýliť pri posudzovaní veľkosti detského stresu. ‚Problémy detí sú také obyčajné,‘ namietajú niektorí ľudia. Tento spôsob uvažovania je však klamný.

„Dospelí by nemali posudzovať problémy podľa toho, ako sú veľké,“ varuje sa v knihe Childstress! (Detský stres!), „ale podľa toho, akú veľkú bolesť spôsobujú.“

V mnohých prípadoch sú rozmery detskej bolesti väčšie, než si dospelí uvedomujú. Túto skutočnosť potvrdila štúdia, v ktorej mali rodičia odhadnúť emocionálny stav dieťaťa. Skoro všetci odpovedali, že ich deti sú „veľmi šťastné“. Keď však boli deti oddelené od svojich rodičov, deti uvádzali že sú „nešťastné“, ba dokonca „veľmi nešťastné“. Deti prežívajú obavy, ktoré ich rodičia výrazne podceňujú.

V inej štúdii, ktorú realizoval doktor Kaoru Jamamoto, mala skupina detí ohodnotiť dvadsať životných zážitkov pomocou sedembodovej stupnice stresu. Potom následne skupina dospelých posudzovala rovnaké udalosti podľa toho, ako si mysleli, že ich ohodnotí ich deti. Dospelí odhadli nesprávne šestnásť z dvadsiatich prípadov! „Všetci si myslíme že svoje deti poznáme,“ uzaviera doktor Jamamoto, „ale príliš často vlastne nevidíme, čo ich skutočne trápi, nepočujeme to a nerozumieme tomu.“

Rodičia sa musia učiť, aby sa pozerali na život novým spôsobom — očami dieťaťa. Deti nie sú imúnne voči stresu; často sú prvé, koho zasiahne. Niektoré stresy „sprevádzajú mladosť“, ale sú i pomerne nezvyčajné stresy, ktoré si zaslúžia zvláštnu pozornosť.

Očami dieťaťa

Smrť rodiča ➽ vina - tým že si dieťa pripomína chvíľkové hnevlivé myšlienky voči rodičovi, môže dieťa vo svojej “duši” prechovávať silný pocit viny za smrť rodiča.

Rozvod ➽ opustenie - logika dieťaťu hovorí, keď sa rodičia prestali milovať jeden druhého, môžu predsa prestať milovať aj jeho.

Alkoholizmus ➽ napätie - Claudia Blacková píše: „Prostredie každodenného strachu, opustenosti, popierania, nestálosti a skutočného alebo možného násilia pestovaného v domácnosti alkoholika, nie je funkčné ani zdravé”

Hádky medzi rodičmi ➽ strach - štúdia, ktorá bola realizovaná na 24 študentoch ukázala, že hádky medzi rodičmi boli tak stresujúce, že pre dieťa boli následkom: záchvaty vracanie, nervové tiky na tvári, vypadávanie vlasov, strata váhy, tučnota, alebo dokonca žalúdočné vredy.

Nadmerné vysoké požiadavky ➽ pocit márnosti - „I keď sa deti ocitnú kdekoľvek,“ píše Mary Susan Millerová, „bežia, ako by im šlo o život, v závode, ktorý im určili dospelí.“ Od detí sa žiada, aby boli najlepšie v škole, doma, a dokonca i v hrách. Dieťa nikdy nevyhráva a tento závod nikdy neskončí.

Narodenie súrodenca ➽ strata - dieťa sa musí deliť o záujem a náklonnosť rodičov, preto má možno pocit, že skôr stratilo rodiča, než získalo súrodenca.

Škola ➽ úzkosť s odlúčenia - opustiť matku a ísť do školy bolo pre Aničku každý deň ako malá smrť.

Chyby ➽ pokorenie - vzhľadom k svojmu vratkému sebavedomiu majú deti „sklon nafúknuť veci do neúmerných rozmerov,“ tvrdí doktorka Ann Epsteinová. Zistila, že pokorenie je jedným s najčastejších impulzov k detskej samovražde.

Vada ➽ pocit márnosti - Telesne alebo duševne postihnuté dieťa možno musí okrem výsmechu bezcitných vrstovníkov znášať i netrpezlivosť učiteľov a členov rodiny, ktorí prejavujú sklamanie, že dieťa na viac nestačí.