V mnohých rodinách je pre deti vstupnou bránou do sveta techniky televízia. Tá sa často stáva ich opatrovateľkou. No niektorí odborníci na duševné zdravie sú presvedčení, že keď deti pozerajú televíziu v príliš útlom veku a nadmieru, môže to viesť k nezáujmu o pohyb, k neschopnosti rozoznávať predstavy od skutočnosti, k citovým problémom a neskôr k nepozornosti v škole. Podľa Dr. Mali Mannovej niektorým deťom môže „byť nesprávne diagnostikovaná porucha pozornosti [ADD] alebo porucha pozornosti s hyperaktivitou [ADHD], ba ich stav môže byť dokonca chybne považovaný za bipolárnu poruchu“. Preto niektorí špecialisti odporúčajú, aby deti do dvoch rokov vôbec nepozerali televíziu.

„To najdôležitejšie, čo sa deje v prvých dvoch rokoch života dieťaťa, je, že si vytvára silné puto k svojim rodičom,“ vysvetľuje hovorca Americkej akadémie pediatrie Dr. Kenneth Ginsburg. Toto puto sa posilňuje, keď sa rodičia s deťmi rozprávajú, hrajú a čítajú im. A ako veľa rodičov vie, deti, ktorým sa pravidelne číta, si rozvíjajú lásku k čítaniu, čo je ďalším veľkým prínosom.

Samozrejme, znalosť počítačov a inej modernej techniky môže byť pre milióny detí dôležitá, ba až nevyhnutná. Ale ak si všimnete, že vaše deti začínajú byť pohltené počítačmi, počítačovými hrami, internetom, prípadne niečím podobným, môže byť rozumné rozšíriť okruh ich záujmov. Ako? Čo keby ste ich viedli k nejakej zaujímavej zručnosti alebo k hre na hudobnom nástroji — k niečomu užitočnému, čo je iné, čo ich dokáže nadchnúť a čo je podnetné?

Rozumne zvolená činnosť je viac než len príjemné rozptýlenie. Môže pomôcť vášmu dieťaťu rozvíjať si trpezlivosť, húževnatosť, sebaovládanie a kreativitu, čo sú vlastnosti a schopnosti nevyhnutné pre úspech v živote, kde je na riešenie problémov zvyčajne potrebné viac ako iba kliknúť myšou.

Časopis: Prebuďte sa!