Dysgrafia je porucha písania. Dysgrafik má problémy s grafickou stránkou písomného prejavu, s tvarmi písmen, ich napodobením a zapamätaním. Ojedinele sa vyskytuje samostatne, zvyčajne „kráčajú“ s Dyslexiou a Dysortografiou vedno spolu.

Dysgrafia môže byť vrodená ale aj získaná. (poškodením mozgu). Problémom bývajú, …a tu možno udriem do obrovského tabu…. „zabehnutí“ skúsení učitelia, ktorí majú vybehaný svoj systém „…a neradi menia svoj pohľad na vec“. …nechcú mnohokrát vziať do úvahy objektívne definované problémy dys-detí. Celý ten „humbuk“ okolo porúch učenia berú len ako otravný vietor „z Ameriky“ Je pravda, že absolvent pedagogickej fakulty zvyčajne nebýva pripravený na prácu s deťmi z poruchami učenia. Je preto na rodičovi, aby dokázal vyhľadať odborníka – najlepšie psychológa alebo špeciálneho pedagóga v pedagogicko-psychologickej poradni (sú v každom okresnom meste).Som matka 15 ročného syna so všetkými spomínanými poruchami písania a čítania. Na dôvažok mi zomrel manžel, keď syn išiel do prvej triedy a až v tretej triede triedna učiteľka spozorovala túto poruchu písania, lebo sa z vlastnej vôle začala týmto problémom zaoberať. Školská psychologička s ním pracovala, ale keď som nevidela žiadne výsledky, začala som hľadať inú pomoc a to v pedagogickej poradni kde chodí dodnes, …u svojich rodičov ani u môjho brata som nenašla pochopenie, lebo o týchto poruchách sa vo verejnosti malo vie a na Slovensku sa ešte stále v školách tieto deti berú za hlúpe a nepochopené. Mladé čerstvo vyštudované učiteľky ich dokonca diskriminujú a syn má v súčasnosti aj slabú sebadôveru. Napríklad v siedmom ročníku ho mladá ambiciózna učiteľka chcela nechať prepadnúť z jedného predmetu a deviaty ročník s inou učiteľkou (tento predmet) skončil na jednotku. Veľmi sa čudujem, že nevedia pedagógov dostatočne pripraviť na takéto deti, lebo všetko veľmi vnímajú a myslím si, že je to ich nadpriemernou inteligenciou

Príspevok z internetového fóra

…ja urobím v jednej vete viac chýb ako štandardný človek na jednej A4 textu. A nie je to dôsledok nevzdelanosti. Na základnej som čítal určite viac ako polovica triedy spolu, napriek tomu bola 3-ka z diktátu osobné maximum, …ostatné (predmety) nikdy nebol problém, dokonca som vyhral s nejakou poviedkou akési krajské kolo čohosi, potom čo mi ju učiteľka prečesala od chýb. Sloh som mal rád, len správne písať neviem. Teraz som na výške a nie je to o nič lepšie, aspoň je všetkým veselo…. Nikdy som sa nedal testovať, vypracoval som si vlastné stratégie prežitia, netrebalo psychológa, ale tipoval by som sa na dysortografa, čítam a vždy som čítal slušne. Viem si čo-to prečítať aj po anglicky či nemecky, len ani slovo nenapíšem.