Medzi inšpektormi Štátnej školskej inšpekcie dodnes koluje „obludnozverský“ diktát, ktorý pred niekoľkými rokmi vytvorila učiteľka strednej školy pre svoju žiačku. Táto si chcela opraviť koncoročnú päťku zo slovenčiny aspoň na štvorku. Tento diktát je náročný, často aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia v ňom spravia hneď niekoľko chýb.

„Diktát bol vytvorený s cieľom, žiačku nachytať! Nemá sa k tvorbe diktátu pristupovať ako k hromadeniu gramatických javov, chytákov a výnimiek…“ tvrdí Ľuboš Tužinský zo Štátnej školskej inšpekcie. Nebolo tiež rešpektované, že žiačka si chce opraviť päťku na štvorku. A teda mala dostať jednoduchší diktát. Učiteľka sa obhajovala slovami, že žiačka je študentkou strednej školy a teda náročnosť diktátu je namieste. Opravná skúška sa, pre istotu, konala za prítomnosti ŠŠI. Žiačka napokon skúšku zvládla. (Kliknite hore na obrázok!)