Články kategória "INÉ" 3

Neprítomnosť otca v rodine – Rastúci problém

Stále viac otcov opúšťa svoju rodinu. Koncom 90. rokov 20. storočia sa v novinách USA Today písalo, že Spojeným štátom patrí “svetové prvenstvo v počte rodín bez otca” Tento problem je však celosvetový...

Detská masturbácia - onánia

Detská onánia, a najmä v útlom veku, je čosi, čo rodičov a vychovávateľov veľmi často znepokojí. Kedysi sa deťom, ktoré masturbovali, alebo o ktorých sa predpokladalo, že by to prípadne mohli robiť, zväzovali ruky, alebo im ich priväzovali o dosky postele. Aj dnes niektoré výchovné príručky odporúčajú, aby rodičia zabraňovali takémuto správaniu za každú cenu, bili deti v takom prípade po ruke a silou-mocou od masturbácie odvádzali ich pozornosť...

Ako porozumieť strachu zo zajakávania

Všimnite si rozdiel medzi rečníkom, ktorý plynule rozpráva, a rečníkom, ktorý ma strach že sa zakoktá? Zamyslite sa však nad tým, čo vo svojej knihe Hhhakkel (K-k-koktavý) píše Peter Louw: „Na každého človeka, ktorý koktá‚ neskrývane, pripadá možno desať takých, ktorí sa snažia zostať pokiaľ možno nepovšimnutí a ktorí svoju poruchu reči rôznymi spôsobmi schovávajú.“ Schovávať poruchu reči? Ako je to možné...

Pedofília

Ľudskú spoločnosť otriasa šokujúca forma zneužívania detí, jej rozsah a povaha sú verejne známe až v posledných rokoch. Aby sa zistilo, čo sa s tým dá robiť, zišli sa vo švédskom Štokholme zástupcovia 130 krajín na prvom Svetovom kongrese proti komerčnému sexuálnemu vykorisťovaniu detí...

Elektivny - selektivny - mutizmus

Dieťa postihnuté touto poruchou je schopné hovoriť, ale nerozpráva v určitých sociálnych situáciách. Aby bolo možné povedať, že dieťa touto poruchou skutočne trpí, musí k takémuto zlyhávaniu dochádzať najmenej jeden mesiac, nesmie sa však jednať o prvý mesiac dieťaťa v škole. Táto porucha je, čo sa týka výskytu jednou zo vzácnych porúch...

Obsedantno-kompulzívna porucha - OCD

Každé ráno vstávam o šiestej hodine,“ hovorí Katka. „Budík je automaticky nastavený na šiestu. Viem, že to tak je. Nikdy to nemením. A napriek tomu ho musím stále kontrolovať. Každý večer sa na budík pozerám najmenej päťkrát, než si ľahnem. A musím sa tiež uistiť, že sú všetky gombíky na šporáku vypnuté...

Cítite nepokoj v nohách (RLS)?

Je noc. Pohodlne a uvoľnene ležíte v posteli. Potom to začne — ten svrbivý pocit nôh. Nie je možné si to nevšimnúť. Jediná možnosť, ako si uľaviť, je vstať a prejsť sa. Chôdza pomôže, ale keď si opäť ľahnete, ten pocit sa vracia. Chcete spať, ale nejde to...

Narkolepsia — Chorobná spavosť

Začínala počuť hlasy a mala desivé halucinácie. Rúcala sa ako domček z kariet zdanlivo bez dôvodu. Alebo náhle strácala silu v rukách a padali jej veci z rúk. Ebba sa začala zaujímať o to či nie je duševne chorá, alebo pod vplyvom zlých démonov...

Príznaky stresu u dieťaťa

Vyrastať v našom svete plnom stresu je ako letieť búrkou. Ako môžu rodičia podporovať hladký let dieťaťa od ranného detstva do dospelosti? Mnohé deti o svojom strese nerozprávajú, preto sa rodičia musia naučiť rozoznávať signály...

Čo je autizmus - Q&A

Autizmus je komplexný neurobehaviorálny stav, ktorý zahŕňa poruchy v sociálnej interakcii a vývojové jazykové a komunikačné zručnosti kombinované s rigidným, opakujúcim sa správaním...

Back to Top