Články kategória "INÉ" 2

Potrat - prerušenie tehotennstva - abortus

Každý rok zahynie potratom 50 až 60 miliónov nenarodených detí. Viete si predstaviť koľko je to? Je to akoby ste počas jedného roku, opakovane každý mesiac odstránili z mapy celú populáciu Slovenska...

Rakovina u detí

"Rakovinové dieťa" je mimoriadne prítulne, oddané a milujúce. Akoby nám chcelo povedať, čo je naozaj dôležité. Niekto by mohol povedať že povahou je to typické „maminkine dieťatko“ Tieto deti sú mimoriadne pokojné a majú silné solidárne cítenie, avšak tieto jasné stavy sa môžu často striedať so silnými pocitmi beznádeje a strachu...

Príčiny samovražedného konania detí

endencia k samovražednému konaniu sa určitú dobu rozvíja: Nevzniká náhle a neočakávane. Príčinu samovražedného konania len zriedka nachádzame v jednej „základnej“ oblasti napr. psychickej, lebo osobnosť jedinca nemožno oddeliť od prostredia, v ktorom žije...

SIDS - Syndróm náhleho úmrtia dojčiat

Nebezpečenstvo SIDS zvyšuje mnoho faktorov. Zjednodušene povedané, ide o faktory, ktoré sa u detí ktoré umreli častejšie objavujú. V prípade SIDS nenesie nik zodpovednosť za smrť dieťaťa. SIDS sa „diagnostikuje“ v prípade, že po autopsii sa nepotvrdí žiadna príčina úmrtia dieťaťa. SIDS nemá žiadne symptómy či varovné signály...

Šikanovanie — je takéto konanie škodlivé?

Si možno väčší a silnejší než tvoji vrstovníci. Alebo si možno bystrejší, popudlivejší a agresívnejší. Každopádne je pre teba ľahké niekoho druhého zastrašovať, dorážať na neho alebo sa baviť na cudzí účet...

Slepé deti

Z hľadiska výchovy a vzdelávania sa v súčasnom školstve rozlišuje 5 hlavných skupín: nevidiaci, čiastočne vidiaci (zvyšky zraku), slabozrakí, binokulárne postihnutí, zrakové postihnutie s kombinovaným postihnutím...

Telesne postihnute deti

Telesne a zdravotne postihnutý jedinec je jedinec s chybou pohybového a oporného ústrojenstva alebo poškodením nervového ústrojenstva, ak sa prejavuje porušenou hybnosťou a jedinec v stave choroby alebo zdravotného oslabenia...

Veselé deti - mentálna retardácia

Mentálna retardácia je poli-dimenzionálny fenomén, ktorý postihuje medicínske, psychologické, pedagogické a sociálne kvality, funkcie správanie sa postihnutého človeka od narodenia po smrť...

Zneužité dieťa

Aby ste zabránili zneužívaniu, musíte ho vedieť rozoznať. V početných knihách, ktoré boli napísané na túto tému, menujú odborníci desiatky ukazovateľov prezrádzajúcich zneužitie, ktoré môžu rodičia sledovať. Patrí sem: sťažnosti na bolesť pri cikaní a vyprázdňovaní, infekcie vonkajších pohlavných orgánov, odreniny a zranenia v oblasti pohlavných orgánov...

Zopár rád k poruchám ADHD

U dieťaťa s poruchou správania budeme pozorovať asociálne prejavy. Dieťa môže byť agresívne k ľuďom aj ku zvieratám, môže ničiť majetok, kradnúť, podvádzať a porušovať pravidlá...

Back to Top