Články kategória "INÉ"

Adopcia

Rodičia, ktorí si chcú adoptovať dieťa, si možno tento vzťah zidealizujú. — možno si myslia, že dieťa bude vždy roztomilé a že problémy s jeho výchovou a starostlivosťou budú vždy ľahko prekonané a pochopené. Tak to však obvykle nemusí byť. Rodičia často nie sú pripravení riešiť zložitejšie konfliktne situácie. Tvrdí psychologička Heloísa Martonová. Miriam Debieux Rosaová z univerzity v Sao Paule dokladá...

Anorexia

Poruchy príjmu potravy nevznikajú samé od seba. Je to príznak, signál, že v živote človeka nie je niečo v poriadku, uviedla Nancy Kolodnyová, sociálna pracovníčka. Poruchy príjmu potravy postihujú častejšie ženy než mužov, a preto budeme v tomto článku hovoriť o postihnutých ľuďoch obvykle v ženskom rode...

Syndróm CAN - týrané a zneužívané dieťa

Syndróm CAN (Child Abuse and Neglect) – teda syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa - definovaný Zdravotnou komisiou Rady Európy v roku 1992 - zahŕňa nasledujúce diagnostické kategórie...

Depresia

Depresia - toto slovo by sme v Biblii asi márne hľadali. Slovo skľúčenosť sa vyskytuje v Knihe kníh celkom 8 krát a slovo smútok 21 krát. Avšak slovo úzkosť sa v Božom slove vyskytuje 55 krát. Na druhej strane slovo pochopenie 79 krát, a slovo súcit 64 krát. Slovo láska v rôznych svojich obmenách 740 krát. (Preklad Nového sveta svätých písiem)...

Dieťa a smrť - naučte dieťa trúchliť

Keď rodinu postihne smrť, rodičia aj iní príbuzní, alebo priatelia často ani netušia, čo deťom povedať, alebo ako im pomôcť, aby sa vyrovnali s tým, čo sa vlastne stalo. Deti však potrebujú, aby im rodičia pomohli sa so smrťou vyrovnať. Ak majú takéto potreby dospelí, o čo viac ich má dieťa...

Dôvody vzniku ADHD

Dôvody vzniku ADHD nie sú úplne jasné. Predpokladá sa, tak ako u iných porúch mozgu, že silný vplyv hrá faktor dedičnosti. Do akej miery nás ovplyvňuje dedičnosť? Je stále ťažké preukázať či medzi génmi a ľudskou osobnosťou existuje presne určená spojitosť...

Malé deti, veľký stres"

Dospelí sa môžu mýliť pri posudzovaní veľkosti detského stresu. ‚Problémy detí sú také obyčajné,‘ namietajú niektorí ľudia. Tento spôsob uvažovania je však klamný...

Sluchovo postihnute deti - hluchota

Pri sluchovom postihnutí ide o poruchu sluchu - počutia, ktorá sa premieta do vývinu jedinca podľa stupňa a rozsahu straty sluchovej ostrostí...

Poruchy správania - ADHD

U dieťaťa s poruchou správania budeme pozorovať asociálne prejavy. Dieťa môže byť agresívne k ľuďom aj ku zvieratám, môže ničiť majetok, kradnúť, podvádzať a porušovať pravidlá...

Back to Top