Články ADHD stránka 3

Ako na deti s poruchou ADHD?

Zuzana sa priam hrozí toho, až bude musieť zájsť pre svojho Kuba do školy. Kedykoľvek sa ukáže v škole, učiteľka jej synka, a nielen ona, sa zbehnú na chodbu a doslova jej vyčistia žalúdok s ponosami na strašné správanie jej syna. Niekedy ma pocit, že to nezvládne. Každý na jej syna útočí a vyčíta jeho zlé správanie.

Pre deti, ktoré majú poruchy učenia (ADD) alebo poruchy pozornosti s prvkom hyperaktivity (ADHD) je typické, že pokiaľ stoja pred nejakým problémom, reagujú prudko a nevypočítateľné. Majú zlosť a veľmi rýchlo vybuchnú. Rodičia môžu byť potom rozhnevaní, zmätení a vyčerpaní...

Ritalín

Ritalín je obchodné meno pre methylphenidát. Aplikuje sa pri liečbe detí z abnormálne vysokou úrovňou aktivity, alebo pri nedostatočnej pozornosti z prvkom hyperaktivity (ADHD). Môže byť tiež predpísaný pri „narkolepsii“. Tento liek stimuluje centrálnu nervovú sústavu, celý systém i mozgovú kôru, s efektom podobným amfetamínu...

Porucha pozornosti a hyperaktivity

Objavuje sa v období predškolských rokov dieťaťa. Pre tieto deti je nemožné kontrolovať vlastné sústredenie, nedokážu kontrolovať svoje chovanie a pozornosť. Je potrebné aby rodičia i učitelia toto mali neustále na mysli, či už v materských škôlkach alebo na rôznych stupňoch školského vzdelávania...

Poruchy správania

U dieťaťa s poruchou správania budeme pozorovať asociálne prejavy. Dieťa môže byť agresívne k ľuďom aj ku zvieratám, môže ničiť majetok, kradnúť, podvádzať a porušovať pravidlá. Dieťa môže šikanovať a zastrašovať...

Back to Top