Články ADHD stránka 2

Kombinácia liekov a behaviorálna intervencia

WASHINGTON – Ritalin a iné stimulanty sa stali štandardnou liečebnou metódou pre ľahkú mozgovú dysfunkciu (ADHD) v detskom veku, pretože ich schopnosť potlačiť rušivé a vyzývavé správanie umožňuje deťom sústrediť sa na veci žiaduce. Najnovšie číslo časopisu experimentálnej a klinickej psychofarmakológie, vydávaný American Psychological Association (APA), prekvapivo uvádza, že Ritalin zlepšuje denné študijné výsledky a správanie adolescentov...

Deti s ADHD môžu mať problémy

Hyperaktivita, impulzivita a ťažkosti so sústredením môžu vážne postihnúť schopnosť dieťaťa učiť sa. Často začínajú pomaly zaostávať za ostatnými deťmi v triede. Okrem ťažkostí so správaním dieťaťa s ADHD teda pribudne niečo ďalšie, čoho je treba sa báť, pre čo sa mu môžu posmievať a za čo ho možno aj trestať. Značná časť detí s ADHD trpí špecifickými poruchami učenia. Takéto deti mávajú sklon k poruchám čítania a písania. Vzhľadom na to, že náš vzdelávací systém vyžaduje dokonalosť v čítaní i v písaní, aby bolo možné plne sa venovať všetkým predmetom, niet divu, že práve tieto deti často zlyhávajú. Akonáhle zostanú pozadu, je pre ne mimoriadne ťažké znovu všetko dobehnúť...

Prečo sú niektoré deti problematické?

Každé dieťa sa vyvíja vlastným jedinečným, odlišným spôsobom. U detí sa prejavuje množstvo vlastností a dispozícií, ktoré sa zdajú vrodené – vlastností, ktoré môžu rodičia ovplyvniť len veľmi málo, alebo vôbec nie. Je pravda, že živé, neposedné a ukričané deti existovali vždy. Aj najlepší rodičia môžu mať dieťa, ktoré je ťažké vychovávať.

Čo by mali rodičia vedieť o ADHD deťoch

Počet detí s diagnózou ADHD sa výrazne zvýšil v posledných desiatich rokoch. Súbežne s týmto trendom rastie debata o najlepšom spôsobe, ako nakladať s týmito problémami u detí...

Rodové rozdiely v ADHD

Keď psychológ Stephen P. Hinshaw, PhD, publikoval dve štúdie o ADHD u dievčat vlani v októbri, psychológ Kathleen Nadeau, PhD, to povzbudilo, že ženám s ADHD sa konečne začína dostávať pozornosť výskumníkov...

ADHD, implikácia pre trestný súdny systém

Vzájomné trenie medzi problémami duševného zdravia a kriminálnymi justičnými profesiami, tradične stoja nad problémami, ako sú napríklad zjavné duševné stavy trestne obžalovaných a z toho vyplývajúcej potreby skúmať takéto stavy. Nedávno, profesionáli z obidvoch táborov (kriminalisti a odborníci na duševné zdravie) začali skúmať širokú radu modelov poruchového správania, ktoré mohli priviesť jedincov do kontaktu s kriminálnym justičným systémom...

ADHD a cukor

Akým spôsobom a či vôbec ovplyvňuje ADHD cukor? Existujú dve polohy ako odpovede na túto kontroverznú otázku. Jednu polohu zastupujú európske lekárske organizácie, ktoré tvrdia prostredníctvom početných vedeckých štúdii, že deti a cukor v tomto zmysle nereagujú a že cukor nehrá v ADHD žiadnu rolu. Na druhej strane sú matky týchto detí, ktoré osobne svedčia, že keď deťom podajú jedlo z väčším obsahom cukru, ich dieťa sa stane za pár minút po požití takéhoto jedla priam nezvládnuteľné. Vyvstáva otázka, komu z nich veriť?...

Heinrich Hoffmann, jeho didaktické básničky

Nemecký lekár a spisovateľ, jeho najznámejšia práca DER STRUWWELPETER (1845), Shockhead Peter, alebo Nedbalý Peter, poviedka o chlapcovi, ktorý mal poruchy správania. Hoffmannové didaktické historky boli napísané v snahe o realizáciu akejsi čiernej pedagogiky – poviedky mali nezbedné deti postrašiť, hlavne také deti, ktoré sa zle správajú a porušujú rodičovské pravidlá. Der Struwwelpeter bol preložený do 30 jazykov a to hlboko ovplyvnilo detskú svetovú literatúru. O Mauricovi Sendakovi (10 jún 1928 – 8. mája 2012), jednom z najslávnejších detských ilustrátorov, ilustroval i Hoffmannovho Struwellpetra, uviedli: „graficky sú jeho knihy jedni z najkrajších kníh na svete...

Čo je ADHD?

ADHD – Attention deficit/hyperaktivity disorder. Pediater neurológ dr. Jan Mathisen hovorí: „AD/HD je poruchou určitých oblastí mozgu. …myslíme si, že súvisí s látkou v mozku, ktorá sa volá dopamín.“ Doktor Mathisen je presvedčený, že sa problém týka regulácie dopaminu. „Príčinou problému pravdepodobne nie je jediná látka, ale pomer medzi niekoľkými látkami,“ dodáva vedec...

Hyperaktivita

Základnými charakteristikami ADHD sú nepozornosť, hyperaktivita a impulzivita. Tieto symptómy sa prejavujú v skorom detskom veku. Keďže u mnohých zdravých detí sa môžu objaviť tieto symptómy, avšak v menšej miere, alebo tieto symptómy môžu vyplývať z iného ochorenia, preto je veľmi dôležité, aby dieťa bolo dôkladne vyšetrené a kvalifikovaný odborník stanovil diagnózu...

Back to Top