Každé dieťa rastie a rozvíja sa svojim vlastným tempom. Napriek tomu, vývoj dieťaťa má tendenciu nasledovať pomerne predvídateľne. Pozrite sa na tento graf zaznamenávajúci vývoj dieťaťa vo veku od 2 do 5 roku dieťaťa. Ak vývoj vášho dieťaťa zaostáva v určitých oblastiach, podeľte sa o svoje obavy s detským lekárom...