Mnoho ľudí si nemyslí nič dobré o deťoch, ktoré sa prejavujú hlučne a ktoré nemôžu, nedokážu v pokoji obsedieť na svojom mieste. Ukazujúc tým na deti s poruchou pozornosti a hyperaktivity. Faktom však je, že tieto príznaky, ktoré sa nám na deťoch tak nepáčia, môžu pretrvávať až do dospelosti. V skutočnosti, mnoho dospelých s ADHD si neuvedomujú, že mnohé z problémov, ktorým čelia, sú príznaky ADHD dospelých.

Čo spôsobuje ADHD dospelých?

Aj keď odborníci nie sú si celkom istí, čo spôsobuje ADHD, domnievajú sa, že gény môžu zohrávať dôležitú úlohu pri vyvíjaní sa poruchy pozornosti a hyperaktivity. Environmentálne problémy, ako je vystavenie cigaretám, alkoholu, alebo iným toxínom, počas tehotenstva, môže tiež zohrať svoju rolu.

Na rozdiel od iných psychiatrických porúch, vrátane úzkosti a depresie, ADHD nezačína v dospelosti. Takže príznaky sa museli objaviť už v detstve.

Konvenčne používané diagnostické kritériá pre ADHD, vrátane najčastejších príznakov, boli vyvinuté na základe toho, ako sa tento stav prejavuje u detí.

Tieto príznaky zahŕňajú zábudlivosť a napríklad nadmerné snívanie, rovnako ako neschopnosť sedieť v pokoji, alebo konštantná nervóznosť a tenzia.

Napriek tomu sa mnohí odborníci domnievajú, že dospelostná porucha pozornosti s hyperaktivitou sa prejavuje inak a jemnejšie, možno viac nenápadnejšie. Môže byť potom ťažšie rozpoznať a diagnostikovať ADHD u dospelých.