Stereotyp týkajúci sa ADHD je hodne viazaný na výskyt, takmer výhradne na chlapcov. Aká je v skutočnosti realita? ADHD ovplyvňuje aj dievčatá a dokonca aj dospelé ženy. Rodičia, učitelia a a mnohí iní odborníci často prehliadajú ADHD u dievčat, pretože ich symptómy sa líšia od symptómov, ktoré sa objavujú u chlapcov.. Dievčatá s ADHD nie sú zvyčajne hyperaktívne. Miesto toho, inklinujú k pozornostnému deficitu v rámci ADHD.

Podľa výskumníkov, dievčatá s neliečeným ADHD sú v ohrození pre často nízke sebavedomie, neúspechom a problémami, ako je depresia a úzkosti.

Vďaka tomu prejavujú značné problémy vo vzťahoch, na ktoré sú viac vo svojej prirodzenosti naviazané, ako chlapci. Napríklad, predčasné otehotnenie, že začnú fajčiť, zneužívať alkohol, na strednej, či vysokej škole.

Čo je horšie, dievčatá s neliečeným ADHD, si svoje problémy donesú do dospelosti. Ženy s neliečeným ADHD odborníci „odhalia“ spravidla až vtedy, keď na tieto poruchy diagnostikujú ich deti. Je časté, kedy na ich stav odborníci neprídu nikdy. Možnosti liečby pre ženy s ADHD, zahŕňa kombináciu povzbudzujúcich liekov a ADHD terapia zameraná psychologickými spôsobmi.

Pre dievčatá, či ženy sú rovnako účinné medikamenty stimulanty, rodinná terapia a iné účinné intervencie.


Najnovšia štúdia, ktorá sa špeciálne zaoberala snímkou do života ADHD dospievajúcich dievčat, vykresľuje skupinu, ktorá je rovnako ako chlapci, poznačená úzkosťou, poruchami príjmu potravy a zneužívaním alkoholu a drog.

„Ako dievčatá vyzrievajú, badať u nich postupný nárast zhoršovania nálady a úzkostných porúch, rušivého správania, a zneužívania návykových látok,“ hovorí výskumník Joseph Biederman, MD, profesor psychiatrie na Harvard Medical School.

Hoci mnohí lekári veria, že u chlapcov s ADHD je oveľa väčšia pravdepodobnosť vzniku týchto problémov ako u dievčat, Biedermanova štúdia hovorí, že to tak nie je. „Obraz ADHD je takmer identický medzi pohlaviami,“ hovorí výzkumník.


Brad Reimherr, MD, docent psychiatrie na University of Utah, nie je prekvapený. Tvrdí na základe vlastnej štúdie a pozorovaní, že ženy sú v tomto smere ešte viac postihnuté, ako muži.

Ženy, bez ohľadu na vek sa dostávajú vo väčšej miere ku chybnej diagnóze, zvyčajne ADHD poruchu zastiera, maskuje úzkosť alebo depresia. Pomer 1: 5 vystihuje neúspešnosť takéhoto diagnostikovania.

Štúdia, prezentovaná na výročnom zasadnutí Americkej psychiatrickej asociácie, poukazovala na 235 dospievajúcich dievčat, asi polovica z nich nemalo ADHD poruchu. Ich priemerný vek bol 17 rokov.

Viac ako 20% z ADHD dievčat boli nebezpečné prejavmi antisociálneho správania vs. 3% dievčat bez akýchkoľvek príznakov ADHD.

Trošičku štatistiky

Každé tretie dievča s ADHD skupiny trpelo silnými depresiami, v porovnaní s troma dievčatami zo 100 dievčat bez príznakov ADHD.

56% dievčat trpelo úzkosťou oproti 19% dievčat bez príznakov ADHD.

4% pili vo zvýšenej miere alkohol vs. 1% dievčat bez akýchkoľvek príznakov ADHD.

12% zneužívali lieky v porovnaní so 4% dievčat bez príznakov ADHD.

Anorexia a bulímia sa potvrdila asi u 5% dievčat s poruchou ADHD. V kontrolnej skupine bez príznakov ADHD sa nenašlo žiadne dievča, ktoré by trpelo anorexiou alebo bulímiou

28% dievčat s ADHD fajčí v porovnaní s 13% ostatných dievčat bez príznakov ADHD.