Štúdie niektorých prípadov detí s ADHD obsahujú správy, ktoré sú nielen impulzívne, ale aj veľmi nebezpečné. I keď sa o tieto deti starajú milujúce rodiny, deštruktívne správanie detí sa prejavuje ničením, kričaním na ľudí, podpaľovaním, strieľaním z pušiek a bodaním nožom (ak je dostupný), ubližovaním zvieratám, iným ľuďom alebo sebe, keď ich to náhodou napadne. V podstate sú stelesnením chaosu.

Či sa postarať o lekársku pomoc, aby sme poskytli svojim deťom tú najlepšiu starostlivosť, alebo nie, je súkromným, osobným rozhodnutím. Každá rodina sa musí rozhodnúť, ako zabezpečiť mimoriadne individuálne potreby svojho dieťaťa

V súčasnosti je jedným z najspornejších spôsobov liečby otázka liekov. Najčastejšie predpisovaným liekom Ritalinom sa dosahujú rôzne výsledky. Mnohé rodiny boli veľmi spokojné s pokrokom svojho dieťaťa, keď užívalo Ritalin alebo iné lieky upravujúce správanie. Súčasne sa však ďalej diskutuje — nielen o užitočnosti týchto liekov, ale aj o tom, že ich je predpisovaných veľa a príliš často. Niektorí lekári ich hodnotu úplne spochybňujú a tvrdia napríklad, že keď sa Ritalin užíva dlhodobo, môže mať veľa škodlivých vedľajších účinkov. Treba však opäť zdôrazniť, že mnohé rodiny a lekári uvádzajú popri zlepšení správania a pokroku v učení málo vedľajších účinkov. Je zaujímavé, že veľa dospelých, ktorí mali stanovenú diagnózu ADD a v súčasnosti užívajú lieky, sú s výsledkami tiež spokojní. Otázka užívania liekov je preto osobným rozhodnutím založeným na skúmaní a zhodnotení.

Pre tých, ktorí skúšali užívať lieky, no mali neuspokojivé výsledky, existujú alternatívne spôsoby liečby. Mnohé rodiny čítali o dobrých výsledkoch liečbou vitamínmi a bylinami alebo kombináciou oboch spôsobov liečby a samy sa o nich presvedčili. Ako sme uviedli predtým, poruchy ADD/ADHD môžu byť v niektorých prípadoch zapríčinené biochemickou nerovnováhou v mozgu, ktorú tieto liečebné metódy údajne pomáhajú vyrovnávať.

Okrem toho sú tu aj iné činitele, o ktorých si niektorí myslia, že vyvolávajú veľa problémov súvisiacich s ADD/ADHD. Dr. Doris Rappová v knihe Is This Your Child? (Je to vaše dieťa?) píše, že „niektoré deti majú telesné choroby a/alebo citové problémy, problémy so správaním a učením, ktoré čiastočne alebo úplne súvisia s alergiami alebo s prostredím“. Aj reakcie na potravinárske farbivá, cukry a konzervačné prostriedky môžu v skutočnosti imitovať tieto problémy, a to záchvatmi zúrivosti, prudkými zmenami nálady a nespavosťou.

Mnohé rodiny sa naučili, ako meniť správanie svojich detí, no študijné výsledky dieťaťa môžu vytvárať ďalšie problémy. Niektorým môžu byť pomocou zvláštne služby, napríklad súkromní učitelia, poradenská služba, skupinová terapia a špecializovaní učitelia. Pretože týmto deťom sa obyčajne darí lepšie v zostave jeden žiak — jeden učiteľ, niektoré rodiny, podľa rady lekára, zaznamenali úspech pri domácom vyučovaní.

Nemalo by sa prehliadať ani veľa nových vzdelávacích projektov, napríklad projekt Dr. Mela Levina Schools Attuned, ktorý vyzdvihuje jedinečnosť jedinca a rozmanitosť detí. Program Dr. Levina obhajuje vzdelávanie prispôsobené potrebám každého dieťaťa. Všade, kde bol v Spojených štátoch tento zmenený prístup vyučovania zavedený, výsledky sa zdali dobré.

Budúcnosť

Výchovu dieťaťa možno porovnať s kúpou nového domu. Oboje si vyžaduje celoživotné investície; vzhľadom na okolnosti však môžu byť nastávajúci kupci donútení uspokojiť sa s dačím menším, ako je ideál. Zakúpený dom môže mať nezvyčajné alebo nežiaduce črty, ale prácou a s trochou fantázie možno mnohé nepekné črty prakticky odstrániť. Dokonca aj náročné architektonické zvláštnosti domu môžu zakrátko upútať pozornosť.

Podobne, keď sa rodičia prispôsobia individuálnym potrebám svojho zvláštneho dieťaťa, môže sa stať príjemnou súčasťou ich života. Každé dieťa si treba ceniť pre jeho dobré vlastnosti. Preto sa sústreďte na to, čo je pozitívne. Namiesto toho, aby ste deti umlčovali, povzbudzujte tvorivosť každého a vážte si každé ako cenného človeka zasluhujúceho si uznanie a lásku.

Časopis: Prebuďte sa!