Vitamín A

Retinol alebo vitamín A alebo axeroftol. Vitamín A je rozpustný v tukoch, Existuje v dvoch prirodzených formách – vitamín A1 (retinol) a vitamín A2 (3-dehydroretin). Nachádza sa v živočíšnych zdrojov i rastôinných, ako sú pečeň, obličky, vajcia a mliečne výrobky, rybý tuk, mrkva, zelené a žlté listy, špenát, kapusta, kel, petržlenová vňať, kalerábova vňať, melón, marhule, brokolica, kukurica, dyňa, maslo, vaječný žĺtok, v menšom množstve v mlieku, rybách, čerešniach a inde.

Prírodné retinoidy sú prítomné vo všetkých živých organizmoch, a to buď ako vopred vytvorený vitamín A alebo karotenoidy, a sú nutné pre biologické procesy, ako sú bunkový rast a videnie. Hlavné biologické funkcie vitamínu A (ako metabolitu sietnice), je vo vizuálnom cykle. Výskum tiež naznačuje, že vitamín A môže znížiť smrť z osýpok, zabrániť vzniku niektorých typov rakoviny, podporuje rast a vývoj, a zlepšuje imunitné funkcie.

Pri doporučených dávkach, vitamín A je považovaný za netoxický. Nadbytok dávkovania môže viesť ku krátkodobej alebo dlhodobej toxicite. Nedostatok vitamínu A je vzácny, ale zostáva problémom v rozvojových krajinách, najmä v oblastiach, kde je zlá výživa bežná. Dlhší nedostatok môže viesť k xeroftalmii (suché oko), a nakoniec k šerosleposti alebo úplnej slepote. Dlhší nedostatok sa môže podpísať aj na ochorení kože, infekciách (ako sú osýpky), hnačke, a pľúcnych poruchách.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Akné

Retinoidy, ktoré sú aplikované na kožu sú považované za jedny z najlepších spôsobov liečby akné. Tretinoín (transretinová kyselina), a iné formy vitamínu A, retinoidy, a perorálne lieky na predpis, ako je izotretinoín (Accutane®), sú k dispozícii na liečbu. Izotretinoín môžu vyvolať závažné vedľajšie účinky, ako je pálenie, erytém a svrbenie, a mali by byť použité len pre ťažké rezistentné akné. Adapalén (Differin®) je tiež efektívny a údajne má menej vedľajších účinkov. Ďalší retinoid, tazarotén (Tazorac®), bolo preukázané, že je lepší buď s izotretinoínom alebo adapalénom. Všeobecne, retinoidy použitie (vrátane izotretinoín), sa musí vyvarovať na použitie ženám, ktoré sú tehotné, alebo plánujú otehotnieť, alebo majú šancu byť tehotné, kvôli riziku závažných vrodených vád. Tieto lieky by mali byť predpísané kvalifikovaným licencovaným lekárom. Je potrebné sa vyhnúť viacnásobnému použitiu retinoidu, vzhľadom na riziko zvýšenej toxicity.
A

Akútna promyelocytická leukémia (rakovina krvi a kostnej drene)

Liek na predpis trans-retinová kyselina (ATRA, Vesanoid®) je forma vitamínu A, ktorá je uznávanou liečbou akútnej promyelocytovej leukémie, ktorá zlepšuje prežitie v tejto chorobe. Liečba by mala byť pod prísnym lekárskym dohľadom. Iné formy vitamínu A by nemali byť používané súčasne s ATRA, vzhľadom na riziko zvýšenej toxicity.
A

Anémia (zníženie počtu červených krviniek)

Nedostatok vitamínu A bolo preukázané, že narúša tvorbu červených krviniek, a zvýšuje riziko infekcie. Suplementáciou vitamínom A bolo preukázané zvýšenie hladiny hemoglobínu a koncentrácia železa v sére, najmä u detí a tehotných žien.
A

Suché oči (Xerophthalmia)

Dlhotrvajúci nedostatok vitamínu A môže viesť k xeroftalmii (suché oko). To je široko videné vo vidieckych, nerozvinutých oblastiach, ako je India a juhovýchodná Ázia. Liečba by mala byť zahájená ihneď, akonáhle je porucha stanovená a to doplnkami vitamínu A. Xerophthalmia môže viesť k infekciám oka.
A

Poruchy oka (retinitis pigmentosa)

Retinitis pigmentosa je genetická porucha, ktorá postihuje nočné videnie. Skoré príznaky predstavuje šeroslepota a stratu zraku v priebehu času. Nedávne zistenie konštatovalo, že vitamín A vo forme palmitanu bola odporučená pre pacientov s retinitis pigmentosa.
A

Malária (podporný prostriedok)

Limitovaný výskum naznačuje, že vitamín môže znížiť horúčku, morbiditu a hladinu parazitov v krvi u pacientov s maláriou (Plasmodium falciparum infekcia). Pacienti s maláriou, alebo tí, ktorí žijú alebo cestujú do chorých oblastí, by mali hovoriť s lekárom o vhodných opatreniach.
A

Osýpky (podporný prostriedok)

Vitamín A je potrebné dávať deťom s diagnózou osýpky v oblastiach, kde sa môže vyskytovať nedostatok vitamínu. Osýpky sú vírusové ochorenie, ktoré môže viesť k hnačke, pneumónii (infekcia pľúc), a encefalitíde (zápal mozgu). U detí s osýpkami bolo preukázané, že poskytnutie vitamínu A, malo za následok zníženie a dĺžka choroby. Účinky, ako je hnačka, zápal pľúc, a smrť boli znížené pri použití vitamínu A. Liečba osýpok by mala byť pod prísnym lekárskym dohľadom.
A

Zníženie úmrtnosti (deti)

Vitamín A je potrebný pre zdravý rast a vývoj, a odporúčaná dávka by mala byť zabezpečená, a to najmä u detí. Hlavné príčiny nedostatku vitamínu A u detí sú materský nedostatok vitamínu A (teda nízke hladiny vitamínu A v materskom mlieku), neadekvátny príjem po odstavení, a prevládajúca choroba. Odborníci tvrdia, že v rozvojových krajinách, samotná strava nestačí na udržanie primeranej hladiny vitamínu A u detí. Vitamín A je spojený so zníženým rizikom úmrtnosti detí.
A

Poškodenie kože spôsobené slnkom

Niektoré štúdie ukazujú, že tretinoín (all-trans retinová kyselina, forma vitamínu A), môže zlepšiť, slnkom poškodenú kožu. Časté vedľajšie účinky poškodenia kože slnkom sú bolesť kože a začervenanie.
A

Nedostatok vitamínu

Nedostatok vitamínu A je všeobecne vzácny v priemyselných, vyspelých krajinách. V rozvojových krajinách, samotná strava môže byť nedostatočná na udržanie primeranej hladiny vitamínu A, a to najmä u detí.Suplementácia vitamínom A môže pomôcť predchádzať alebo liečiť deficit vitamínu A.
B

Hojenie po KT (PRK) (kombinovaná terapia)

KT (PRK) je typ operácie očí laserom, používa sa k náprave krátkozrakosti. Vysoké dávky použitia vitamínov (okrem vitamínu E) bolo v štúdiách navrhované, aby pomohlo zlepšiť hojenie po operácii očí a na zlepšenie zrakovej ostrosti, aj keď ďalšie dôkazy o tomto chýbajú. Vec je potrebné i naďalej skúmať.
B

Podpora HIV

Úloha vitamínu A v prevencii, prenose, alebo liečení HIV je kontroverzná. Jasný záver nemožno vytvoriť na základe dostupných vedeckých výskumov.
B

Orálna leukoplakia (biele škvrny alebo plak v ústach)

Vitamín A môže zlepšiť klinické rozlíšenie orálnej leukoplakie, aj keď recidívy sú bežné. Je potrebný ďalší výskum.
C

Vekom podmienená makulárna degenerácia

Aj keď to nebolo odskúšané na ľuďoch, použitie vitamínu A a karotenoidov, môže byť užitočné v prevencii Vekom podmienenej makulárnej degenerácie. Je potrebný ďalší výskum.
C

Astma

Príjem Vitamín je nepriamo spojený s rizikom astmy. Jasný záver nemožno vytvoriť na základe dostupných vedeckých výskumov.
C

Dojčenie (bolesť bradavky)

Vitamín D a masť môžu byť užitočné pre boľavé a popraskané bradavky, ktoré sa vyskytujú v priebehu dojčenia. Avšak dostupné štúdie nepreukázali osoh vitamínu A alebo akejkoľvek inej lokálnej liečby na zmiernenie bolesti dojčenia.
C

Bronchiolitis (zápal priedušničiek)

Vitamín A je považovaný za dôležitý v imunitnej funkcii. Jasný záver nemožno vytvoriť na účinky vitamínu A na bronchiolitídu (zápal priedušničiek) na základe dostupných vedeckých výskumov.
C

Bronchopulmonálna dysplázia u predčasne narodených detí (chronické ochorenie pľúc)

Výsledky výskumu sú chybné, a nevie sa či vitamín je prospešný pre bronchopulmonálnu dyspláziu u predčasne narodených detí. Je potrebný ďalší výskum.
C

Rakovina (všeobecne)

Výskum ukázal zmiešané výsledky na zníženie rizika rakoviny s vitamínomovým použitím, a niektoré štúdie naznačujú zvýšené riziko rakoviny pri vitamínových doplnkoch. Podľa hodnotenia epidemiologických štúdií, môže beta-karotén byť najviac prospešný v prevencii rakoviny obličiek, zatiaľ čo vitamíny, zdá sa, že sú škodlivé u ťažkých fajčiarov a rizikové pre vznik rakoviny pľúc. Ďalší výskum je potrebný na objasnenie stavu rizík v rôznych špecifických populáciách.
C

Šedý zákal

Antioxidanty boli navrhované na predlženie doby do samotnej progresie katarakty. Avšak výskum naznačuje, že beta-karoténu chýba schopnosť znižovať riziko. Ďalšie štúdie sú nutné.
C

Rakovina krčku maternice

Ľudský výskum naznačuje, že vitamín A môže mať ochranné účinky na rakovinu krčka maternice. Ďalej je potrebný vysoko kvalitný výskum.
C

Nepriaznivé účinky chemoterapie

Účinok vitamínových doplnkov a chemoterapie a jej vedľajšie účinky, vrátane nevoľnosti, vracania, hnačky, alebo vriedky v ústach, je nejasný. Tiež nie je jasné, či vitamín interaguje s chemoterapeutickými činidlami. Je potrebný ďalší výskum.
C

Kolorektálny karcinóm

Alfa-karotén a vitamín A môžu chrániť proti opakovanému výskytu kolorektálneho karcinómu u nefajčiarov a abstinentov (alkohol). Je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať vyvodiť záver.
C

Cystická fibróza

U ľudí s cystickou fibrózou, príjem a vstrebávanie v tuku rozpustných antioxidantov, ako sú karotenoidy sú ťažšie. Vysoko kvalitný ľudský výskum v tejto oblasti chýba.
C

Rakovina pečene

Niektoré formy vitamínu A, môžu byť prospešné pri prevencii rakoviny pečene. Acyklické retinoidy sú syntetický retinoid, ktorý inhibuje bunkový rast v rakovinových bunkách pečene. Je potrebný ďalší výskum.
C

Ochorenie pečene

Nie je k dispozícii dostatok výskumov a dôkazov o používaní antioxidačných doplnkov (vrátane vitamínu A) u pacientov s ochorením pečene. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Rakovina pľúc

Vitamín bol študovaný ako možná liečba rakoviny pľúc, bez podrobností o dávkovaní. Dostupné dôkazy naznačujú, že vysoké dávky vitamínu A a beta-karoténu, môžu zvýšiť riziko nežiaducich účinkov, najmä u používateľov alkoholu a fajčiarov.
C

Potrat (prevencia)

Zlá výživa je spojená so zvýšeným rizikom potratu. Nadmerný príjem vitamínu A hlásil zvýšenie rizika niektorých vrodených vád. Vitamín A a doplnky, nad odporúčané denné dávky, sa neodporúča v tehotenstve.
C

Zníženie úmrtnosti

Primeraná spotreba vitamínov (buď pomocou stravy alebo doplnkov), zdá sa, že je hlavnou úlohou v prevencii chorobnosti a úmrtnosti. Je potrebný ďalší výskum.
C

Zníženie úmrtnosti (matky)

Materské doplnenie vitamínu A krátko po pôrode poskytuje obmedzené množstvo výhod pre matky a ich zdravotný stav. Jasný záver chýba na základe dostupných vedeckých výskumov.
C

Zníženie úmrtnosti (matiek, suplementácia počas tehotenstva)

Vitamín A suplementácia počas tehotenstva a dojčenia, sa nezdá, žeby znižovala nejakým spôsobom detskú chorobnosť a úmrtnosť; Zdá sa však, že mal tento prístup vplyv na zníženie morbidity. Jasný záver nemožno vytvoriť na základe dostupných vedeckých výskumov.
C

Vredy v ústach (orálna lichen planus)

Skorší výskum naznačuje pozitívny efekt liečby retinoidmi na orálny lichen planus; Avšak, je potrebný ďalší výskum na vytvorenie záverov.
C

Rakovina vaječníkov

Výskum vitamínu A naznačuje nedostatok vzťahu medzi jeho príjmom a rizikom rakoviny vaječníkov; Avšak, u dospievajúcich dievčat, príjem vraj spôsobil zníženie rizika o 46%. Ďalší výskum je potrebný k tomu aby mohli byť prijaté závery o týchto zisteniach.
C

Parasitové (črevné) infekcie (Ascaris reinfekcie)

Odčervovanie deti, doplnené vitamínom A môže byť menej náchylné k Ascaris parazita reinfekcii. Tieto výhody môžu byť určené pre detí s nedostatočným rastom. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prevencia rakoviny prostaty

Nie je jasné, či strava s vitamínom A ovplyvňuje riziko rakoviny prostaty. Intervenčné štúdie chýbajú. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Psoriáza

Použitie vitamínu A v liečbe psoriázy bolo preskúmané a diskutované. Výskum ukázal, že liečba s vitamínom A znižuje príznaky psoriázy.
C

Radiačná terapia, nežiaduce účinky

V niektorých výskumov, vitamínové A doplnky ukázali zmiernenie príznakov chronickej radiačnej proctopathy (poškodenia z panvového žiarenia); Avšak dôkazy chýbali. Ďalší výskum je potrebný na vytvorenie záverov.
C

Rosacea

Izotretinoín je dobre známy pri liečbe rosacei; Avšak, vysoko kvalitné štúdie a optimálne dávkovanie chýbajú. Je potrebný ďalší výskum.
C

Rakovina kože

Nie je jasné, či vitamín A alebo beta-karotén, užívaný ústami alebo použitý na kožu s opaľovacím krémom, je prospešny pri prevencii alebo liečbe rakoviny kože a vrások.
C

Rakovina hrdla (pažeráka)

Vyšší príjem beta-karoténu a vitamínu A, boli spojené s nižším rizikom adenokarcinómu pažeráka. Neexistuje dostatok dôkazov, aby si vytvoril jasný záver v tomto okamihu.
C

Tuberkulóza (bakteriálna infekcia pľúc)

Existuje dostatok dôkazov pre posúdenie využitie vitamínu A na tuberkulózu. Je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať prijať záver.
C

Vírusová infekcia (Norovirus infekcia)

Suplementáciou vitamínom A bolo študované zabránenie infekcii Norovírus u detí a zmiernenie príznakov spojených s infekciou. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Chudnutie

Denné užívanie vitamínu, spoločne s vápnikom bolo navrhnuté pre zníženie hmotnosti. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Hojenie rán

V predbežnom prieskume, vitamín A (retinol palmitát) významne znížil rektálne príznaky proctopathy (zranenie z panvovej žiarenia). Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
D

Artritída

Dostupné dôkazy postrádi podporu pre liečenie akejkoľvek formy artritídy s vitamínom A (alebo kombinovaných prípravkov, ktoré obsahujú vitamín A). Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
D

Rakovina prsníka

Výskumy naznačujú, že beta-karotén v kombinácii s ďalšími antioxidantmi môžu znížiť úmrtnosť u jedincov s karcinómom prsníka, ale účinky samotného beta-karoténu chýbajú a sú nejasné. Zníženie rizika rakoviny prsníka bolo hlásené s vysokými dávkami vitamínu A alebo retinolu; Avšak, stále existujú vážne obavy ohľadom užívania vysokých dávok. Je potrebný ďalší výskum, než bude môcť byť vyslovený záver.
D

Podpora rastu detí

Vitamín A je nevyhnutný pre zdravý rast a vývoj, a odporúčané dávky by sa mali zabezpečiť, a to najmä u detí. Celkovo dôkazy ukázali nedostatok akýchkoľvek významných zmien v raste u detí s ohľadom na výšku a hmotnosť, vďaka vitamínu A.
D

HIV (prenos z matky na dieťa)

Celkovo dôkazy chýbajú na podporu vitamínu A pre použitie u HIV-infikovaných tehotných žien k zníženiu prenosu z matky na dieťa.
D

Dojčenská úmrtnosť (materské doplnenie po pôrode)

Celkovo štúdie naznačujú nedostatok účinku suplementácie vitamínom A krátko po pôrode na dojčenskej úmrtnosti.
D

Dojčenská úmrtnosť (materská suplementácia počas tehotenstva)

Celkovo štúdie naznačujú nedostatok účinku vitamínu na prenatálnu, na perinatálnu alebo novorodeneckú dojčenskú úmrtnosť.
D

Dojčenská úmrtnosť (novorodeneckej alebo detské dopĺňanie Vitamínom A)

K dispozícii je nedostatočná účinnosť vitamínu A na úmrtnosť; avšak, v rozvojových krajinách, vitamínové doplnenie po dobu šiestich mesiacov sa zdá byť užitočné pri znižovaní mortality. Je ale potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
D

Zápalové ochorenie čriev

Niektoré výskumy ukázali, že izotretinoín nemá významný vplyv na výskyt zápalového ochorenia čriev, Crohnovú chorobu, alebo ulceróznu kolitídu. Je potrebný ďalší vysoko kvalitný výskum, než sa bude dať vysloviť záver.
D

Infekcie dýchacích ciest

Existuje dostatok dôkazov na podporu užívania vitamínu A pre redukciu zápalu pľúc a úmrtnosť. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
F

Rakovina (gastrointestinálna, prevencia)

Dôkazy naznačujú, že vitamín A nedokáže znížiť sadzby rakoviny žalúdka alebo vzniku prekanceróznych žalúdočných lézií a na zvýšenú úmrtnosť s tým spojenú.