Omega-3 mastné kyseliny

Tiež názvom rybí olej, aj alfa-linolénová kyselina ale aj olej z treščej pečene. Olej z treščej pečene ako zdroj vitamínu D sa stal populárny v 19. storočí v Anglicku. Rybí olej bol skúmaný pre zdravie srdca, pretože sa zistilo, že ľudia z Grónska môžu mať nižšie riziko srdcových ochorení aj napriek tomu, že jedia stravu s vysokým obsahom tuku.

Hlavné esenciálne mastné kyselíny v ľudskej strave, sú omega-3 a omega-6 mastné kyselíny. Potraviny, ktoré poskytujú omega-3 mastné kyseliny zahŕňajú rybí tuk a niektoré rastlinné a orechové oleje, zatiaľ čo omega-6 mastné kyseliny možno nájsť v palmovom oleji, sójovom oleji, repkovom oleji a slnečnicovom oleji. Omega-9 mastné kyseliny, ktoré nie sú považované až tak za podstatné, je možné nájsť v živočíšných tukoch a olivovovom oleji.

Rybí tuk obsahuje dve omega-3 mastné kyseliny nazývané kyselina dokosahexaenová (DHA) a kyselina eikosapentaénová (EPA). Niektoré orechy, semená a rastlinné oleje obsahujú kyselinu alfa-linolénovú (ALA), ktorá môže byť prevedená v tele na DHA a EPA.

V Spojených štátoch amerických, sa zistilo, že percentuálny podiel DHA a EPA môže byť v strave nižší v porovnaní s inými národmi s nižšou mierou srdcových chorôb, napríklad v Japonsku. Vysoké hladiny omega-6 mastných kyselín boli spojené s vyšším rizikom niektorých stavov, ako sú srdcové choroby a depresie.

Omega-3 mastné kyseliny poskytujú širokú škálu zdravotných výhod, vrátane nižšieho rizika ischemickej choroby srdca a zlepšenia cholesterolu. Sľubné výsledky vyplynuli aj zo štúdií pri pohľade na (omega-3) rakovinu, aj čo sa týka depresie a ADHD. Vzhľadom na uvedené možné zdravotné výhody, rybí olej, ktorý je bohatý na omega-3 mastné kyseliny, sa stal vyhľadávaným doplnkom.

Existujú dôkazy, že odporúčané množstvo DHA a EPA, v rybách alebo v rybom oleji (popr. doplnkoch), môže znížiť triglyceridy a znížiť riziko srdcového infarktu, abnormálny srdcový tep, a mozgovú mŕtvicu u ľudí, ktorí majú srdcové ochorenia. DHA a EPA, môžu tiež využívať ľudia, ktorí majú kôrnatenie tepien alebo vysoký krvný tlak. Podobné účinky boli nájdené aj u ALA, ale je potrebných viacero dôkazov na podporu potenciálnych prínosov.

Vysoké dávky môžu mať škodlivé účinky, ako je zvýšené riziko krvácania, môžu ovplyvniť hladiny lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL, alebo "zlého") cholesterolu, problémy kontroly cukru v krvi, a spôsobiť tzv. "rybí" zápach. V niektorých rizikových skupínách obyvateľstva, ako sú ľudia, ktorí podstúpili transplantáciu srdca, omega-3 mastné kyseliny môžu mať vplyv na srdcovú frekvenciu. Omega-3 mastné kyseliny by mali byť používané len pod lekárskou starostlivosťou, ľuďmi ktorí majú ochorenie srdca. Niektoré ryby, ako je mečúň, makrela kráľovská, štíhlica a tuniak dlhoplutvý môžu niesť vyššie riziko otravy ortuťou, hoci v tomto nebolo zistené významné riziko spojené priamo s rybím olejom.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Ischemická choroba srdca

Dôkazy naznačujú, že ľudia, ktorí majú nízke hladiny EPA a DHA môžu mať vyššie riziko ischemickej choroby srdca a srdcového zlyhania. Klinické štúdie naznačujú, že omega-3 mastné kyseliny môžu mať výhody, pokiaľ ide o zníženie celkovej úmrtnosti a srdcové ochorenia (smrti). Predpokladá sa, že omega-3 mastné kyseliny, môžu pomôcť znížiť triglyceridy a zápal. Denný príjem bol spojený so zníženým rizikom náhleho srdcového zlyhania.
A

Vysoký krvný tlak

Mnohé štúdie uvádzajú, že omega-3 mastné kyseliny, môžu pomôcť znížiť krvný tlak. Avšak, účinky sú všeobecne malé, a ďalšie štúdie nehlásili žiadny úžitok. Účinky môžu byť vyššie u ľudí, ktorí majú vyšší krvný tlak a môže závisieť aj od dávky. DHA môže mať väčší úžitok než EPA.
A

Hyperlipidémia (znižovanie hladiny triglyceridov)

Existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že omega-3 mastné kyseliny z rýb alebo rybieho oleja (doplnky) môžu výrazne znížiť hladinu triglyceridov. Vyššie dávky majú väčší účinok a dávka 4g denne môže znížiť hladinu triglyceridov až o 40%. Účinky sa môžu zvýšiť, ak sa užíva so statínovými liekmi, ako simvastatín a atorvastatin. Nie je jasné, ako terapia rybieho oleja v porovnaní ostatnými látkami používanými, znižuje triglyceridy. Niektoré štúdie naznačujú, že rybí olej môže zvýšiť hladinu LDL.
A

Reumatoidná artritída

Mnohé štúdie hlásia zlepšenie rannej stuhnutosti a bolesti s pravidelným príjmom rybieho oleja (doplnkov) po dobu až troch mesiacov. Výhody sa môžu zvýšiť s použitím protizápalových liekov, ako je ibuprofén alebo aspirín. Výhody boli tiež pozorované u rybieho oleja, podaného intravenózne. Zistilo sa, že rybí olej má účinky na imunitný systém a na tuky v krvi u ľudí s reumatoidnou artritídou. Avšak, efekt dlhodobejší ako tri mesiace liečby, je nejasný. Je potrebný ďalší výskum.
A

Sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení (rybí olej / EPA a DHA)

Rybí olej bol skúmaný pre použitie pri ochrane ľudí, ktorí mali v minulosti problémy so srdcom, ako je srdcový infarkt alebo náhla smrť. Existujú správy o pravideľnom jedení tučných rýb alebo pri doplnkoch rybieho oleja, ktoré môže pomôcť znížiť riziko nefatálneho a fatálneho srdcového infarktu, náhlej smrti a úmrtnosti u ľudí s anamnézou infarktu. Existujú dôkazy o tom, že zvýšenie príjmu rýb (omega-3) môže byť spojené s nižším rizikom srdcového zlyhania. Táto terapia sa môžu pridať k účinkom inej liečby, a podávanie bolo nahlásené po dobu troch mesiacoch tejto diéty.
C

Abnormálny srdcový rytmus

Existujú dôkazy o tom, že omega-3 mastné kyseliny môžu znížiť riziko poruchy srdcového rytmu. Predpokladá sa, že prispieva k zníženiu počtu infarktov u ľudí, ktorí pravidelne konzumujú rybí tuk alebo EPA a DHA. Avšak, nie všetky štúdie zistili pozitívne výsledky, ako niektorí uviedli. Tvrdia, že rybí olej môže byť spojený s abnormálnou srdcovou frekvenciou u starších osôb a osôb s históriou niektorých problémov so srdcom. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (nedostatku kyslíka v krvi)

Skoršie dôkazy naznačujú, že rybí olej môžu ku prospechu užívať dospelí, ktorí majú syndróm akútnej respiračnej tiesne. Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie tohto zistenia.
C

Vekom podmienená makulárna degenerácia (strata zraku)

Existujú dôkazy o tom, že strava bohatá na omega-3 mastné kyseliny môže znížiť riziko vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD). Kombinácia produktov s názvom Photorop, ktorý obsahuje omega-3, bol skúmaný pre použitie u ľudí s týmto ochorením očí. Zistilo sa zlepšenie zdravia očí u nefajčiarok (staršie ženy!. Avšak dôkazy o použití omega-3 ako prípravku samotného je obmedzený. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Agresivita

Skorší výskum naznačuje, že rybí olej môže znížiť stres súvisiaci s agresivitou a pomáha regulovať náladu a sebaovládanie. Je potrebný ďalší výskum, aby sa potvrdili závery.
C

AIDS / HIV

Štúdie s pohľadom na užívanie rybieho oleja v kombinácii s ďalšími nutričnými doplnkami u ľudí s HIV našli rozporuplné výsledky. Viac informácií je treba získať o možných výhodách rybieho oleja samotného v tejto populácii.
C

Alergie

Výskum naznačuje, že konzumácia rýb aspoň raz za týždeň, môže znížiť riziko ekzému, alergického stavu spôsobujúceho suchú a svrbiacu kožu u detí. Avšak, významná súvislosť medzi príjmom rýb matkou či dieťaťom a výskytom ekzému chýbal. Dôkazy sú zmiešané podľa toho, či spotreba omega-3 matkou môže mať následne vplyv na alergie u dieťaťa. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Antisociálna porucha osobnosti

Limitovaný výskum naznačuje, že omega-3 môže pomôcť znížiť niektoré príznaky poruchy osobnosti. Je však potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť vyslovené závery.
C

Úzkosť

Príjmom Omega-3 bolo zistené, že znížuje napätie u ľudí, ktorí zažívali úzkosť zo zneižitia. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Astma

Tu sú konfliktné dôkazy o použití omega-3 pre astmu. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť vykonané závery.
C

Atletický výkon

Výskum je pomerne obmedzený na použitie rybieho tuku pre zlepšenie športového výkonu. Bolo zistené, že Omega-3 má výhody na funkciu pľúc u zápasníkov a môže zlepšiť bolesti svalov. Sú však potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Rybí olej môže pomôcť zvýšiť hladinu EPA, DHA a celkovo omega-3 mastných kyselín, u ľudí, ktorí majú poruchu pozornosti s hyperaktivitou (ADHD), ktorá bola spojená s nižšou hladinou omega-3 úrovne. Zistili sa však významné rozdiely, napríklad, že Omega-3 chýbala aj u zdravých ľuďí a osobami s duševnými poruchami, ako je demencia, ADHD ale aj depresia. Kombinovaný prípravok obsahujúci omega-6 a omega-3 kyseliny, mal prospech u ľudí s ADHD. Indonézska štúdia uvádza, že DHA bohatá na rybí olej zlepšila školskú dochádzku. Je potrebný ďalší výskum na určenie vplyvu omega-3 na učenie a správanie u ADHD.
C

Autizmus

Rybí olej pomáha zlepšiť úroveň omega-3 u ľudí, ktorí majú autizmus. Avšak závery chýbajú, pokiaľ ide o výhody omega-3 pri autizme. Je potrebný ďalší výskum.
C

Bipolárna porucha

Existujú len obmedzené dôkazy podporujúce užívanie rybieho tuku pre bipolárnou poruchou. Niektoré výskumy priniesli rozporuplné výsledky. Sú potrebné ďalšie štúdie, než budú môcť byť vyslovené závery.
C

Rakovina

Konfliktné výsledky boli nájdené o účinkoch omega-3 na kvalitu života a úmrtnosti u ľudí s rakovinou. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prevencia rakoviny

Niektoré štúdie uvádzajú, že rybí olej môže znížiť riziko rakoviny prsníka, hrubého čreva, prostaty alebo iných rakovín. Avšak, výsledky sú v rozpore. Je potrebný ďalší výskum, ako užívanie rybieho oleja môžu byť podporované na tento účel.
C

Bolesť na hrudníku

Skoršie štúdie uvádzajú možnú súvislosť medzi príjmom rybieho tuku a bolesťou na hrudi. Je potrebný ďalší výskum, aby sa dali vysloviť závery.
C

Upchaté tepny

Skorší výskum naznačuje, že pravidelný príjem rybieho tuku a doplnkov môže znížiť riziko upchatia tepien. Úloha doplnkov v prevencii a liečbe upchatých tepien bol skúmaný tiež. Sú však potrebné ďalšie dôkazy pred použitím omega-3, či môže byť podporovaná pre tento účel.
C

Poznávanie

Užívaním EPA a DHA sa zistilo, že nemajú vplyv na funkciu mozgu u starších ľudí a zdravých detí. Niektoré účinky boli pozorované u detí s metabolickými poruchami. Je potrebný ďalší výskum, aby sa určil vplyv omega-3 mastných kyselín na poznanie u zdravých ľudí.
C

Kritické choroby

Omega-3 mastné kyseliny v kombinácii s inými živinami, môže pomôcť znížiť riziko vážnych komplikácií u akútne chorých ľudí. Niektoré štúdie uvádzajú, že omega-3 môže znížiť zápal a dĺžku pobytu v nemocnici. Avšak, ostatné nálezy sú zmiešané a je potrebný ďalší výskum na podporu použitia rybieho tuku u ľudí s kritickým ochorením.
C

Cystická fibróza (ochorenie pľúc a zažívacieho ústrojenstva)

Limitovaný výskum hlási určitý prínos rybieho oleja pre použitie pri cystickej fibróze. Avšak, dôkaz je stále nejednoznačný a je potrebný ďalší výskum.
C

Demencia

Existujú určité dôkazy, že pravidelný príjem rýb a omega-3 môžu pomôcť znížiť riziko demencie. Avšak, výsledky sú rozporuplné. Jedna recenzia hlásila, že pevné závery v tejto oblasti a v tomto použití chýbajú, napr. z hľadiska možných prínosov omega-3 pre Alzheimerovu chorobu. Iná štúdia zistila, že omega-3 môže pomôcť zvýšiť hmotnosť a chuť do jedla u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Ďalšia štúdia zistila, že významné rozdiely chýbali medzi zdravými ľuďmi a osobami s duševnými poruchami, ako je demencia a depresia. Kým zase niektoré nálezy sú sľubné. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Depresia

Tu sú nepresvedčivé dôkazy podporujúce použitie rybieho tuku u ľudí, ktorí majú depresie, aj keď niektoré prvé výsledky sú sľubné. Nízke hladiny DHA a omega-3 boli spojené s predpokladanými samovraždami, a nižšia EPA bola spojená s príznakmi depresie u starších ľudí. Dietným príjmom rýb a omega-3 bolo zistené, že pomáhajú znižovať príznaky depresie u žien. Niektoré štúdie uvádzajú, že ryby a rybí olej môže pomôcť znížiť riziko vzniku psychických porúch (vrátane depresie), rovnako ako depresie u ľudí so srdcovými poruchami alebo diabetom 2. typu. Omega-3 môže mať prospech u žien, ktoré majú depresie po pôrode. EPA má mať väčší prínos ako DHA. Je potrebný ďalší výskum.
C

Dialýza

Skorší dôkaz uvádza, že rybí olej môže postrádať významný prínos u ľudí, ktorí sú na dialýze. Ľudia podstupujúci dialýzu majú nižšiu spotrebu omega-3 v strave, a možné spojenie medzi omega-3 a mortalitov u tejto populácie bol skúmané. Je potrebný ďalší výskum, pre pochopenie výhod požívania rýb u týchto ľudí.
C

Dyslexia

Skoršie štúdie ukázali, že kombinovaná liečba obsahujúca EPA môže postrádať prínos u dyslektických detí (problémy s čítaním a pravopisnými chybami). Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Ekzém

Existujú dôkazy o tom, že užívanie rybieho oleja v dojčenskom veku môže pomôcť zabrániť vzniku ekzému, svrbiacemu stavu kože. Štúdie naznačujú, že spotreba rýb v dojčenskom veku môže byť dôležitejšia ako príjem rýb matkou v priebehu tehotenstva. Avšak, výsledky sú stále nepresvedčivé v tomto okamihu, a je potrebných viacej informácií.
C

Energie

Štúdie naznačujú, že športovci, ktorí príjimajú rybí olej, tento môže ovplyvniť spotrebu kyslíka počas cvičenia. Iné výskumy však našli nedostatok účinku rybieho tuku v oblasti energetiky alebo metabolizmu u zdravých ľudí. Je potrebný ďalší výskum.
C

Epilepsia

Omega-3 doplnky môžu pomôcť zlepšiť energiu mozgu a zdravie ľudí, ktorí majú epilepsiu. Je potrebný ďalší výskum na určenie, či omega-3 môže byť účinnou liečbou pre ľudí s touto chorobou.
C

Únava

K dispozícii je obmedzený dôkaz podporujúci užívanie rybieho oleja a ďalších esenciálne mastných kyselín pre liečbu chronickej únavy. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť závery vykonané.
C

Srdcové choroby (riziko)

Omega-3 mastné kyseliny môžu pacienti využívať na niektoré rizikové faktory ochorení srdca. Avšak, presvedčivé dôkazy chýbajú. Niektoré štúdie zistili prínos pre rizikové faktory, ako sú hladiny triglyceridov, ale je potrebný ďalší výskum aby zistil, či sa zníži skutočné riziko ochorenia srdca.
C

Vysoký krvný tlak spojený s tehotenstvom

Nie je k dispozícii dostatok dôkazov o podpore používania rybieho tuku na vysoký krvný tlak v priebehu tehotenstva. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Vysoký cholesterol

Ako už bolo uvedené vyššie, existujú presvedčivé vedecké dôkazy o tom, že omega-3 mastné kyseliny z rýb alebo rybí olej a doplnky pomáhajú znižovať hladinu triglyceridov. Niektoré štúdie uvádzajú, že rybí olej môže zvýšiť hladinu LDL cholesterolu, prípadne pôsobiť zvýšením veľkosti častíc LDL. Je potrebný ďalší výskum na určenie potenciálnych prínosov omega-3 pre zníženie hladiny cholesterolu.
C

Imunitné funkcie

Existujú dôkazy, že rybí olej môže pomôcť znížiť zápal. Aj keď to nie je odskúšané na ľuďoch, môže rybí olej tiež zlepšiť prežitie po infekcii, predĺžiť prežitie po transplantácii orgánov, a pomáhať pri autoimunitných ochoreniach. Ľudský výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vývoja dieťaťa / neonatálna starostlivosť

Jedna štúdia zistila, že užívanie DHA počas prvého roka života, môže skrátiť čas na prvý výskyt sedenia bez podpory. Avšak, účinky na ďalšie opatrenia, ako je chôdza alebo státie, chýbali. Použitie omega-3 sa skúmalo tiež na zdravotných problémoch v priebehu detstva. Poznatky o účinkoch omega-3 pre neskoršie vyvíjanie tela dieťaťa, sú zmiešané. Je potrebný ďalší výskum.
C

Dojčenský vývin / vývoj mozgu

Skorší výskum naznačuje, že užívanie DHA tehotnými a dojčiacimi matkami môže znížiť index telesnej hmotnosti (BMI) dojčiat. Avšak, podrobnosti efektu chýbajú. Rybí olej príjmaný matkou v priebehu tehotenstva, zrejme nemá vplyv na dojčenský vývoj jazyka. Účinok DHA podanú vo výžive bol tiež skúmaný pre bezpečnosť, rast a vývoj u predčasne narodených detí. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zápaly

Omega-3 mastné kyseliny nemajú významný účinok na zápal a výsledky u ľudí v intenzívnej starostlivosti. Je potrebný ďalší výskum.
C

Zápalové ochorenie čriev

Mnoho štúdií sa pozrelo na možný prospech omega-3 mastných kyselín u ľudí, ktorí majú zápalové ochorenie čriev, ako je ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, pri použití spoločne so štandardnou liečbou. Aj keď niektoré pozitívne účinky boli nájdené, výsledky sú rozporuplné, a je potrebných viac dôkazov.
C

Ochorenie obličiek

Výsledky sú protichodné na použitie rybieho oleja na liečbu IgA nefropatia, ochorenia obličiek, pri ktorom je nahromadenie protilátok IgA. Je potrebný ďalší výskum než budú môcť byť závery vykonané.
C

Poruchy obličiek (nefrotický syndróm)

Nie je dosť spoľahlivý dôkaz k podpore používania omega-3 pre nefrotický syndróm, čo je stav, v ktorom sú problémy s obličkami a vedú k vysokým úrovniam bielkovín v moči. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Obličkové kamene

Účinok rybieho oleja na obličkové kamene má obmedzené klinické dôkazy. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť vyhlásené závery.
C

Ochorenie pečene

Skorší výskum uvádza, že rybí olej môže pomôcť znížiť ochorenie pečene, súvisiace s prikrmovaním, podávaním trubicou u detí. EPA bola skúmaná pre zdravie pečene u ľudí, ktorí majú nealkoholické ochorenie pečene. Kombinácia omega-3 a omega-6 podávaná výživovou trubicou, ...chýbajú dôkazy o veľkosti dávky, podávanej na zotavenie po transplantácii pečene. Je potrebný ďalší výskum.
C

Pľúcne ochorenia

Omega-3 poskytla prospech ľuďom s chronickou obštrukčnou pľúcnou chorobou (COPD), je to stav pľúc, ktorý sťažuje dýchanie. Je potrebný ďalší výskum na potvrdenie týchto zistení.
C

Lupus (chronické ochorenie spôsobujúce zápal)

Spoľahlivé dôkazy sú nedostatočné na podporu používania rybieho tuku pre ľudí, ktorí majú lupus. Je potrebný ďalší výskum.
C

Menopauza

Závery o možných výhodách omega-3, na príznaky menopauzy nemožno vyvodiť v tomto okamihu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Menštruačné bolesti

Tu bolo navrhované, že omega-3 mastné kyseliny môžu pomôcť zvládnuť bolestivé menštruačné kŕče. Skoršie dôkazy naznačujú, že rybí olej môže mať prospech pre ženy, ktoré majú menštruačné bolesti. Je však potrebný ďalší výskum, než sa bude dať vysloviť záver.
C

Migréna

Omega-3 suplementáciou bolo zistené, že nemajú významný vplyv na migrény. Je potrebný ďalší výskum.
C

Poruchy pohybu

Omega-3 mastné kyseliny boli študované pre použitie u detí s dyspraxia, poruchou pohybu, s niektorými prínosy, ktoré bolo možné vidieť. Avšak je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Roztrúsená skleróza

Jedna štúdia uvádza, že vzťah medzi úrovňami mastných kyselín a depresiou chýbal u ľudí s roztrúsenou sklerózou. Avšak, niektoré omega-3 mastné kyseliny boli nižšie u pacientov s týmto ochorením, v porovnaní so zdravými kontrolami. Skorší výskum zistil nedostatok prospechu omega-3 pri liečbe roztrúsenej sklerózy. Je potrebný ďalší výskum.
C

Krk a bolesti krku

Skorší výskum naznačuje, že omega-3 suplementácia môže pomôcť zlepšiť krk a bolesti krku. Sú však potrebné dobre navrhnuté štúdie.
C

Bolesť nervová

Omega-3 mastné kyseliny môžu využiť ľudia, ktorí majú bolesti nervov, spôsobené rôznymi stavmi, vrátane fibromyalgie, syndrómu karpálneho tunela, a popálenín. Je potrebných viacero dôkazov na podporu užívania omega-3 pre tento účel.
C

Artróza

Významné účinky rybieho oleja chýbali na bolesti a fungovanie ľudí s osteoartrózou. Sú potrebné väčšie množstvo klinických skúšok, aby sa dal vyvodiť záver.
C

Osteoporóza

Niektoré štúdie uvádzajú znížené riziko vzniku osteoporózy s príjmom rybieho oleja a doplnkov na zdravie kostí. Omega-3 príjem bol spojený s lepšou hustotou kostí u starších ľudí, aj keď tam sú niektoré rozporuplné výsledky. Viac dobre navrhnuté klinické štúdie sú potrebné v tejto oblasti.
C

Celkové prospievanie detí

Jedna štúdia zistila, že deti, ktoré pijú čokoládové mlieko doplnené rybím olejom mali menej ochorení. Avšak je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Pankreatitída (zápal pankreasu)

Rybí olej, podávaný spoločne s výživou, výživovou sondou znížuje zápalové odpovede u ľudí s pankreatitídou. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Ochorenia periférnych ciev (blokované tepny v nohách)

Niektoré dôkazy naznačujú, že rybí olej môže zvýšiť krvný tlak v nohách ľudí, ktorí majú ochorenie periférnych ciev a zlepšuje schopnosť chodiť na dlhšie vzdialenosti. Je však potrebný ďalší výskum pre lepšie pochopenie tohto efektu.
C

Fenylketonúria (neschopnosť rozložiť aminokyselinu fenylalanínu)

Nízka hladina DHA je bežná u detí s fenylketonúriou (PKU) v priebehu prvého roka života v dôsledku dietného obmedzenia. Skorší výskum naznačuje, že dopĺňaním omega-3 v priebehu prvého roka života môže pomôcť zlepšiť mastné kyseliny, tak, aby boli podobné ako u zdravých, dojčených detí. Účinky omega-3 mastných kyselín na mozgové funkcie u detí s PKU sú stále nejasné. Treba viac klinického výskumu.
C

Tehotenstvo

Skoršie dôkazy naznačujú, že rybí olej môže postrádať vplyv na časovanie spontánneho pôrodu. Príjem rýb v treťom trimestri bolo spojené s pôrodnou hmotnosťou. Niektoré štúdie uvádzajú, že príjem omega-3 mastných kyselín môže znížiť riziko predčasného (skorého) narodenia. Avšak, o tomto sú dosť konfliktné dôkazy. Účinok rybieho oleja (suplementácia) na pôrod je stále neistá v tomto okamihu.
C

Predmenštruačný syndróm

Skoršie štúdie naznačujú, že rybí olej môže pomôcť znížiť emočné symptómy a menštruačné kŕče. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prevencia zlyhania štepu po srdcovom bypasse

K dispozícii je obmedzený výskum užívanie rybieho oleja u ľudí podstupujúcich koronárny bypass. Skoršie štúdie naznačujú malé prínosy u zníženia tvorby krvnej zrazeniny v žilovom štepe. Jedna štúdia zistila, že s použitím EPA pred operáciou môžeme poskytnúť prospech. Je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať vysloviť záver.
C

Prevencia restenózy po koronárnej angioplastike (PTCA)

Niekoľko štúdií sa pozrelo na to, či príjem omega-3 mastných kyselín znižuje restenózy, alebo zúženie ciev, po koronárnej angioplastike. Niektoré výskumy hlásili malé, nevýznamné výhody, zatiaľ čo iné našli pozitívne účinky. Dôkazy v tejto oblasti sú stále nejednoznačné v tomto okamihu.
C

Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení (alfa-linolénová kyselina, [ALA])

Výskum zistil znížené riziko fatálneho alebo nefatálneho infarktu myokardu u ľudí, ktorí pravidelne konzumujú potraviny s vysokým obsahom ALA. Iné štúdie však našli protichodné dôkazy. Je potrebný ďalší výskum, než bude môcť byť vykonaný záver.
C

Poruchy prostaty

Existujú len obmedzené dôkazy na podporu využívania rybieho tuku určeného na ochorenia prostaty. Klinický výskum naznačuje, že EPA(e) môže chýbať významný vplyv. Je potrebný ďalší výskum pre pochopenie vplyvu rybieho tuku u ľudí, ktorí majú poruchy prostaty.
C

Psoriáza (autoimunitné ochorenie spôsobujúce šupinatú kožu)

Niekoľko štúdií, pri pohľade na lupienku a rybí olej, neposkytujú dostatok spoľahlivých dôkazov pre vytvorenie jasného záveru. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť vyslovené závery.
C

Psychóza (strata kontaktu s realitou)

Ľudia, ktorí sú vystavení riziku psychózy môžu mať prospech z konzumácie omega-3 mastnej kyseliny. Dostupné informácie však sú založené na obmedzenom výskume, v ktorom niektorí pacienti (skúmaní) brali súčasne aj antipsychotiká. Je potrebný ďalší výskum.
C

Kvalita života

Omega-3 mastné kyseliny, nezdá sa, že zlepšili kvalitu života u starších ľudí. Je potrebný ďalší výskum.
C

Raynaudova choroba (zablokované prekrvenie končatín)

Skoré klinické dôkazy ukazujú, že omega-3 mastné kyseliny môžu dať prospech ľuďom, ktorí majú Raynaudovú chorobu. Je potrebný ďalší výskum pre lepšie pochopenie a potvrdenie tohto zistenia.
C

Schizofrénia

Tam je sľubný dôkaz, že EPA(u) môžu využívať Ľudia, ktorí majú príznaky schizofrénie. Klinické štúdie na omega-3, ktoré obsahujú zmes EPA a DHA sú obmedzené, pretože väčšina štúdií sa pozrelo na EPA samostane. Hladiny DHA sa môžu zmeniť u ľudí, ktorí majú schizofréniu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení (alfa-linolénová kyselina, [ALA])

Niekoľko štúdií sa pozrelo na účinky ALA u osôb s anamnézou infarktu. Aj keď niektoré štúdie naznačujú určité výhody, iné nie. Je potrebný ďalší výskum.
C

Traumy

Skorší výskum zistil, že omega-3 mastné kyseliny môžu znižovať úmrtnosť, môžu pozitívne ovplyvniť užívanie antibiotík, a dĺžku hospitalizácie u ľudí so sepsou, alebo šokom. Avšak je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Kosáčiková anémia

Obmedzené dôkazy naznačujú, že rybí olej môže poskytnúť prospech ľuďom, ktorí majú kosáčikovitú anémiu. Je potrebný ďalší výskum na určenie dávkovania, nežiaducich účinkov, a výhod.
C

Prevencia cievnej mozgovej príhody

Niekoľko veľkých štúdií sa pozrelo na účinky omega-3 príjem, ktorý mal riešiť riziko mŕtvice. Niektoré štúdie naznačujú výhody, zatiaľ čo iné štúdie, nie. Veľmi veľký príjem omega-3 mastných kyselín môže v skutočnosti zvýšiť riziko mŕtvice. Nie je jasné, či sa dávkovali ľudia s alebo bez histórie mŕtvice, alebo či účinky rybieho oleja sú porovnateľné s inými typmi liečby.
C

Ochrana pred slnkom

Liečba rybým tukom môže pomôcť znížiť zápal spôsobený slnkom u ľudí, ktorí majú polymorfnú svetelnú erupciu, stav, keď slnečné svetlo spôsobuje kožné vyrážky. Je potrebný ďalší výskum.
C

Chirurgické zotavenie

Kombinovaným prípravkom obsahujúcim aj omega-3 mastné kyseliny, bolo preukázané zlepšenie zápalu a imunitnej reakcie pred a po operácii. Je potrebný ďalší výskum.
C

Dyskinéza a schizofrénia (dyskenéza - nekontrolované opakované pohyby)

Dôkazy o spojení medzi úrovňami mastných kyselín a schizofréniou a poruchami hybnosti sú nepresvedčivé. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Toxicita

Mnoho štúdií sa pozrelo na účinky rybieho oleja a doplnkov na toxicitu u ľudí, ktorím sú podávané lieky, ktoré majú vplyv na imunitný systém, ako je cyklosporín (Neoral®). Väčšina štúdií hlási zlepšenie funkcie obličiek. Hoci novšie štúdie uvádzajú nedostatok výhod, vraj váha vedeckých dôkazov podporuje pozitívne účinky rybieho oleja.
C

Vazodilatátory (rozširujú cievy)

V ranom výskume, omega-3 mastné kyseliny, zvýšili prietoky krvi na predlaktí u ľudí s chronickým srdcovým zlyhaním. Rybí olej má významný vplyv u mladších mužov, v porovnaní so staršími mužmi. Ďalšie informácie sú potrebné v tejto oblasti.
C

Chudnutie

Rybia diéta zvyšuje účinky programu chudnutia v zlepšení metabolizmu a cholesterolu u obéznych ľudí. Jedna štúdia uvádza, že rybí olej - suplementácia pomohla k nižšiemu obsahu tuku, ale kombinované formy štúdií našli nedostatok vplyvu na chudnutie. Výskum sa pozrel na účinok omega-3 na zvýšenie telesnej hmotnosti, vzhľadom k obsahu kalórií omega-3 mastných kyselín. Pri užívaní s fenofibrátom, po dobu 16. týždňov, došlo ku nedostatočnému priberaniu na váhe. Je potrebný ďalší výskum pre pochopenie potenciálnych výhod omega-3 na chudnutie.
C

Hojenie rán

Aj keď to nebolo odskúšané na ľuďoch, niektoré výskumy naznačujú, že použitie rybieho oleja na kožu, môže zvýšiť hojenie rán. Skorší ľudský výskum uvádza, že omega-3 mastné kyseliny môžu postrádať túto výhodu. Sú potrebné viac dobre navrhnuté štúdie na stanovenie prípadného účinku omega-3 na tento účel u ľudí.
D

Strata chuti do jedla / úbytok hmotnosti u pacientov s rakovinou

Tu je zmiešaný dôkaz na podporu použitia rybieho oleja pre zlepšenie chuti k jedlu alebo prevenciu úbytku hmotnosti u ľudí s rakovinou.
D

Cukrovka

Dostupné dôkazy naznačujú, že významné dlhodobé pozitívne účinky rybieho tuku u ľudí s diabetom chýbajú. Účinky rybieho oleja na vysoké triglyceridy boli podobné u ľudí s diabetom alebo bez neho. Vyššia spotreba omega-3 mastných kyselín a rýb nepreukázalo, že by sa znížilo riziko vzniku cukrovky 2. typu, v niektorých štúdiách sa dokonca mierne zvyšuje toto riziko. Diétne príjem omega 3 mastných kyselín bol skúmaný u detí s genetickým rizikom diabetu 1. typu - bez výhod.
D

Prevencia transplantačného odmietnutia

Mnohé štúdie sa zamerali na účinky rybieho tuku u ľudí, ktorí po transplantácii srdca alebo obličiek užívali cyklosporín (Neoral®). Väčšina štúdií hlásilo zlepšenie funkcie obličiek a menší krvný tlak. Avšak, niekoľko nedávnych štúdií nehlásili žiadne výhody pre funkciu obličiek, a žiadne zmeny neboli nájdené v sadzbách odmietnutia alebo prežívania transplantovaného štepu.