Melatonín

Melatonín (5-metoxy-N-acetyltryptamín) je hormón, produkovaný v mozgu v šuškovitom teliesku (epifýza), ale aj v sietnici a gastrointestinálnom trakte. krvnej plazme, CNS - v najrôznejších štruktúrach mozgu (epifýza, hypofýza, suprachiazmatické jadrá)), sietnici, gastrointestinálnom trakte (pažerák, žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, rektum), žlči, pečeni, pankrease, pľúcach, vaječníkoch). Produkcia a uvoľňovanie melatonínu sú stimulované v tme a zníženom svetle, čo naznačuje, že melatonín je zapojený do cirkadiánneho rytmu (vnútorné hodiny) a regulácie rôznych telesných funkcií. Hladiny melatonínu v krvi sú najvyššie pred spaním.

Najjednoduchšie použitie melatonínu je jeho pomoc pri spánku. Najsilnejšie dôkazy podporujúce užívanie melatonínu je pre syndróm oneskorenej fázy spánku, nespavosť u detí a starších osôb, Jet Lag (syndróm zmeny časových pásem, alebo po slovensky „pásmová choroba.“), a problémy so spánkom u ľudí s poruchou spania, vývojovou poruchou, či duševnými poruchami. Dobrý dôkaz na podporu melatonínu na iné účely chýba.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

B

Syndróm oneskorenej fázy spánku

Syndróm oneskorene fázy spánku je stav, ktorý vedie k oneskorenému nástupu spánku. Štúdie uvádzajú, že melatonín môže pomôcť aj zvýšiť množstvo času trvania spánku. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť prijaté závery.
B

Nespavosť (deti)

Podľa výskumu na ľuďoch, môže melatonín dať prospech pre detí s nespavosťou. Melatonín bol skúmaný pre poruchy spánku a prebudenia u detí a dospievajúcich. Je potrebných viac dobre navrhnutých štúdií, ktoré sa zameriavajú na bezpečnosť terapie v tejto populácii.
B

Nespavosť (starší)

Tvorba a eliminácia melatonínu v tele môže byť nižša u starších ľudí s nespavosťou. Niekoľko štúdií na ľuďoch uvádzajú, že doplňanie melatonínu môže zlepšiť nespavosť u starších ľudí. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť vykonané závery.
B

Pásmová choroba

Niekoľko ľudských štúdií naznačuje, že melatonín užívaný ústami, s pokračovaním užívania po dobu niekoľkých dní, znižuje počet dní potrebných na začatie normálného spánku, skracuje dobu potrebnú pre zaspanie, zvyšuje bdelosť, a znižuje dennú únavu. Je potrebných viac štúdií pre potvrdenie týchto zistení; je potrebné tiež určiť najefektívnejšie dávkovanie, a treba tiež preskúmať kombinované používanie melatonínu spolu s receptovými liekmi na spanie.
B

Poruchy spánku (ľudia s problémami v správaní, vývojovými poruchami a duševnými poruchami)

Štúdia sa pozrela na využitie melatonínu u detí s poruchami mentálnymi a poruchami nervového systému, vrátane mentálnej retardácie, autizmu, straty zraku, alebo s epilepsiou (kŕčové stavy). Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť vykonané závery.
B

Zlepšenie spánku u zdravých ľudí

Ľudia, ktorí trpia nespavosťou, zdá sa, že majú nižšiu hladinu melatonínu, dopĺňanie melatonínom môže ponúknuť nejaké výhody. Väčšina štúdií na ľuďoch boli malé a mali krátke trvanie. Avšak, dôkazy naznačujú, že melatonín znižuje čas potrebný k zaspaniu, rovnako ako sa zvyšuje ospalosť a trvanie doby spánku. Melatonín môže tiež prispieť k podpore denného spánku. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť prijaté presvedčivé závery.
C

Vekom podmienená makulárna degenerácia (strata zraku s vekom)

Melatonín môže mať antioxidačné účinky, ktoré môžu prispieť k jeho prínosu pre zdravie očí. Výskum naznačuje, že melatonín môže zohrávať úlohu pri ochrane sietnice a pri oneskorení makulárnej degenerácie. Sú potrebné dobre navrhnuté klinické štúdie, aby sa dal vykonať záver.
C

Starnutie (regulácia telesnej teploty)

Melatonín môže pomôcť regulovať, závislé na veku, zmeny rytmu telesnej teploty. Sú potrebné viac dobre navrhnuté štúdie, aby sa dal vykonať záver.
C

Alzheimerova choroba / úbytok kognitívnych funkcií

Limitovaný výskum sa pozrel na účinky melatonínu na kognitívne poruchy. Niektoré štúdie naznačujú možnú výhodu. U starších osôb s miernou kognitívnou poruchou, kombinovaná liečba obsahujúca melatonín, zlepšila kognitívne funkcie a čuch, ale aj plynulosť reči. Je potrebných viac dobre navrhnutých štúdii, než sa vykonajú závery.
C

Protizápalový liek

Podľa obmedzeného výskumu na ľuďoch, melatonín môže byť účinný ako protizápalový liek. Avšak, výsledky sú rozporuplné. Je potrebných viac dobre navrhnutých klinických štúdii, než sa budú dať vykonať závery v tejto veci.
C

Úzkosť - vysadenie liekov

Malé množstvo výskumov sa pozrelo na využitie melatonínu na pomoc pri úzkosti, štúdia tvrdila, že je možné vysadiť lieky, ako je diazepam (Valium) alebo lorazepam (Ativan®). Melatonín bol skúmaný na tento účel aj u ľudí so schizofréniou. Hoci prvé výsledky sú sľubné, je potreba ďalší výskum, než môže byť vyslovený záver.
C

Liečba rakoviny

Skoršie štúdie na ľuďoch sa pozreli na použitie melatonínu u ľudí s rôznymi typmi rakoviny v neskorej fáze, vrátane rakoviny mozgu, prsníka, hrubého čreva, konečníka, žalúdka, pečene, pľúc, pankreasu, semenníkov, imunitného systému, kože, obličiek, a mäkkých tkanív. Melatonín sa použíl, spolu s mnohými ďalšími látkami a terapiami. Niektoré sľubné výsledky boli nájdené u nemalobunkového karcinómu pľúc a rakoviny prsníka. Avšak, žiadny jasný záver v súčasnej dobe v tejto oblasti sa nedá prijať. Nie je dostatok dôkazov podporujúcich použitie melatonínu pre akýkoľvek typ rakoviny, či pre ovplyvnenie ďalších terapií rakoviny, alebo pre zníženie vedľajších účinkov chemoterapie.
C

Chronický únavovový syndróm

Limitovaný výskum bol vykonaný na účinkoch melatonínu u ľudí s chronickým únavovým syndrómom. Prvé výsledky naznačujú nedostatok účinku. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti skôr, než sa dostaneme k jednoznačnému záveru.
C

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Chronická obštrukčná choroba pľúc (COPD) je chronické ochorenie pľúc, ktoré sa prejavuje hlavne ťažkým dýchaním. Skorší výskum ukázal, že melatonín znižuje oxidačný stres a dýchavičnosť. Zmeny vo funkcii pľúc chýbali. Je potrebný ďalší výskum.
C

Porucha cirkadiánneho rytmu (ľudia s a bez problémov so zrakom)

U ľudí s problémami so zrakom, niektoré štúdie zistili, nepresvedčivé výsledky za použitia melatonínu (u detí). Iní hlásili zlepšenie času potrebného k zaspaniu a kvality spánku samotného (tiež u zrakovo postihnutách detí). V súčasnej dobe výskum naznačuje, že melatonín podaný večer, môže napraviť cirkadiánní rytmus (vnútorné telo hodín). Je potrebný ďalší výskum, než záver bude možné prijať.
C

Depresia

Melatonín bol navrhnutý ako možná liečba depresie. Avšak, ľudský výskum zostáva nepresvedčiví. Je potrebných viac dôkazov, než záver bude možné vysloviť.
C

Diabetes

Melatonín používaný spolu so zinkom môže zlepšiť kontrolu krvného cukru po jedle u ľudí s diabetom 2. typu. Avšak, výsledky sú rozporuplné. Je potrebné viac dôkazov, než záver bude možné vysloviť.
C

Výkon, cvičenie

Užívanie melatonínu počas dňa, môže mať vplyv na schopnosti lyžiarov a ich silu. Je potrebný ďalší výskum, než bude záver možné prijať.
C

Plodnosť

Melatonín môže mať vplyv na oplodnenie a tehotenstvo u ľudí podstupujúcich in vitro fertilizáciu. Kombinovaná liečba obsahujúca melatonín zlepšila kvalitu vajíčok a schopnosť otehotnieť, ženám ktorým sa nepodarilo otehotnieť v predchádzajúcich cyklov. Sú nutné ďalšie dobre navrhnuté výskumy.
C

Fibromyalgia

Skoršie štúdie naznačujú, že melatonín môže zlepšiť príznaky fibromyalgia (chronická telesná bolesť). Je potrebný ďalší výskum.
C

Glaukóm

Vysoké dávky melatonínu môžu zvýšiť vnútroočný tlak a riziko glaukómu, vekom súvisiace ochorenie očí, krátkozrakosť, alebo poškodenie sietnice. Avšak, skoršie dôkazy naznačujú, že melatonín môže znížiť vnútroočný tlak a môže liečiť glaukóm. Je potrebný ďalší výskum. Ľudia s glaukómom, ktorí užívajú melatonín by mali byť monitorovaní zdravotníckym pracovníkom.
C

Bolesť hlavy

Štúdia sa pozrela na využitie melatonínu na migrény, klastrovú migrému, napäťové bolesti hlavy a iné syndrómy bolesti hlavy (u ľudí, ktorí trpia bolesťami hlavy pravidelne). Melatonín bol skúmaný aj pre nočné bolesti hlavy a pre primárne bolesti hlavy u detí. Limitovaný výskum naznačuje možné výhody, ale je potreba vysoko kvalitné štúdie, než sa príjme záver.
C

Choroby srdca

Kombinovaná liečba srdcových chorôb, ktorá zahŕňala aj melatonín, pri nej sa zistilo, že sa zlepšila bolesť na hrudníku, prekrvenie sa zlepšilo a znižil sa tlak krvi. Sú nutné ďalšie vysoko kvalitné štúdie.
C

Vysoký krvný tlak

Štúdie uvádzajú, že melatonín môže viesť k malému zníženiu krvného tlaku. Melatonín môže tiež vraj znížiť hladinu cholesterolu a znížiť oxidačný stres u ľudí s metabolickým syndrómom. Kombinovaná liečba srdcového ochorenia zahŕňala melatonín a pri nej bolo zistené, že sa vďaka liečbe upravil krvný tlak. Melatonín bol skúmaný aj s inými látkami na vysoký krvný tlak u starších ľudí. Je potrebný ďalší výskum.
C

HIV / AIDS

K dispozícii je dostatok dôkazov pre nepodporenie použitia melatonínu pre AIDS. Melatonín by nemal byť použitý na mieste s viac preverenou inou terapiou. Ľudia, ktorí majú HIV / AIDS je potrebné liečiť pod dohľadom lekára.
C

Zápal pečene

Skorší výskum zistil, že melatonín môže zlepšiť funkciu pečene u ľudí s nealkoholickou steatohepatitídou (zápalom pečene spôsobeným nahromadeným tukom v pečeni). Je potrebný ďalší výskum.
C

Pamäť

Skorší výskum naznačuje, že melatonín môže zlepšiť pamäť v určitých stresových situáciách. Je potrebný ďalší výskum.
C

Menopauza

Dôkazy sú zmiešané s ohľadom na použitie melatonínu pre symptómy menopauzy. Je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať prijať záver.
C

Bolesť

U dojčiat, ktoré vyžadujú intubáciu (trubica v ústach a v nose na zlepšenie dýchania), melatonín môže zmierniť bolesť. Je potrebný ďalší výskum, pre stanovenie účinkov melatonínu aj v iných populáciách s rôznymi typmi stavov.
C

Parkinsonova choroba

K dispozícii je obmedzený výskum použitia melatonínu pre liečbu Parkinsonovej choroby. Melatonín bol opísaný, ako dobre znášaný, ale vedľajšie účinky môžu zahŕňať sčervenanie kože, hnačku, kŕče v bruchu, dennú spavosť, poruchy videnia a bolesti hlavy. Skorší výskum naznačuje, že melatonín môže zlepšiť spánok u ľudí s Parkinsonovou chorobou. Je potrebný ďalší výskum.
C

Porucha pohybu končatín

K dispozícii je obmedzený výskum pre použitie melatonínu ako liečbu periodickej poruchy pohybu končatín (opakované pohyby končatín počas spánku). Aj keď skorší výskum naznačuje možné výhody, je potrebné vykonať ďalšie štúdie, než sa bude dať prijať záver.
C

REM porucha spánku

Melatonín bol navrhnutý ako liečba (REM) spánku, v ktorom osoba koná zo sna, (kopanie a kričanie). Skorší výskum opisuje výhody u ľudí s touto chorobou. Avšak, je potrebné zlepšiť výskum pred jasný záver.
C

Syndróm nepokojných nôh

Skorší výskum naznačuje, že melatonín môže mať vplyv na motorické príznaky spojené so syndrómom nepokojných nôh. Avšak, dôkaz zostáva nepresvedčivý. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Rettov syndróm

Rettov syndróm je genetická porucha, čo spôsobuje pomalý rast hlavy a vývojové problémy. K dispozícii je obmedzený výskum použitia melatonínu pre zlepšenie problémov spánku spojené s Rettovým syndrómom. Je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať prijať záver.
C

Zvonenie v ušiach

Melatonín je navrhnutý ako liečba zvonenia v ušiach; toto použitie bolo podporené počiatočnými úspechami výskumu. Je však potrebný ďalší výskum.
C

Sarkoidóza

Skorší výskum naznačuje, že melatonín môže byť bezpečný a účinný pre chronickú sarkoidózu, kedy iná liečba zlyhala alebo mala nežiaduce účinky. Je potrebný ďalší výskum.
C

Schizofrénia

Skorší výskum naznačuje, že melatonín môže zlepšiť spánok, denné funkcie a náladu ľudí, ktorí majú schizofréniu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Sezónna afektívna porucha

Melatonín bol skúmaný pre príznaky Sezónnej poruchy (depresia). Je však potrebný viac vysoko kvalitný výskum, než sa bude dať urobiť jasný záver.
C

Kŕčové stavy

Existuje diskusia o úlohe melatonínu pri kŕčových stavoch. Melatonín bol skúmaný u detí s neriešiteľnými záchvatmi (kŕče, ktoré nereagujú na liečbu), poškodenie nervového systému sa to môže, ale aj febrilné kŕče (záchvaty vyvolané horúčkou) a epilepsiou. Bolo navrhnuté, že melatonín môže chrániť proti oxidačnému stresu a poškodeniu, ako aj na zlepšenie kvality spánku a kontrolu takýchto záchvatov. Avšak, existujú správy, že melatonín môže v skutočnosti zvýšiť riziko záchvatov. Sú potrebné lepšie dôkazy v tejto oblasti pred vykonaním a vyhlásením záverov.
C

Poškodenie kože slnkom

Niekoľko štúdií vykonaných na ľuďoch sa pozrelo na využitie melatonínu pri ochrane pokožky pred poškodením slnkom. Hoci prvé výsledky hlásili zníženie začervenania kože, je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať vykonať záver.
C

Poruchy spánku

Melatonín môže zlepšiť poruchy spánku u mnohých ľudí, vrátane tých, ktorí sú na jednotke intenzívnej starostlivosti, alebo pacientov s Alzheimerovou chorobou, duševnými poruchami, a pacientov, ktorí sú v konečnom štádiu ochorenia obličiek. Niektoré štúdie uvádzajú vylepšené modely spánku u mladých ľudí s poškodením mozgu, spôsobenom nádormi alebo po operácii. Melatonín bol navrhnutý ako terapia pre ochorenie pôsobením svetla v priebehu noci, rovnako ako pre poruchy spánku u starších ľudí s demenciou. Skorší výskum naznačuje, že melatonín môžu byť tiež použiteľný pre ľudí s astmou a depresiou. Avšak, výsledky sú obmedzené a / alebo nejednoznačné, hlavne ak sa týkajú pacientov s Parkinsonovou chorobou, bipolárnou poruchou a schizofréniou, alebo osôb, ktoré podstúpili oplodnenie in vitro. V závislosti so stavom, melatonín môže, ale nemusí byť účinnou pomocou pre riešenie spánku v takýchto prípadoch.
C

Fajčenie

Limitovaný výskum sa pozrel na použitie melatonínu na abstinenčné príznaky fajčenie, vrátane úzkosti, nepokoja, podráždenosti, a túžby po cigarete. Hoci prvé výsledky sú sľubné, je potrebný ďalší výskum, než môže byť dosiahnutý záver.
C

Poruchy žalúdka a čriev

Skorší výskum naznačuje, že melatonín môže pomôcť ľuďom s tráviacími ťažkosťami a pacientom s refluxnou chorobou žalúdka. Pri použití s tradičnej terapie, môže melatonín znížiť zápal u ľudí s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou (zápalové ochorenie čriev). Melatonín sa skúmal aj na syndróm dráždivého čreva. Je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Mŕtvica

Melatonín bol navrhnutý ako liečba poškodenia nervového systému po mŕtvici, na základe jeho antioxidačných účinkov. Hladiny melatonínu môžu byť tiež zmenené po mŕtvici (sú nižšie), a bolo navrhnuté, že doplnková liečba melatonínom, môže poskytnúť výhody. Avšak dôkazy vyplívajúce z ľudského výskumu chýbajú, v tomto okamihu.
C

Chirurgia

Obmedzená štúdia skúmala vplyv melatonínu na úzkosť pred operáciou. Melatonín je tiež navrhnutý ako liečba delíria (zmätenosť), po chirurgickom zákroku. Avšak, dôkazy sú rozporuplné, a je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať vyvodiť záver.
C

Dyskinéza

Dyskinéza sú mimovoľné pohyby svalov. Obmedzené štúdie uvádzajú zmiešané poznatky o užívaní melatonínu u ľudí s dyskenézou. Je potrebný ďalší výskum, než sa bude dať prijať jasný záver.
C

Trombocytopénia (nízky počet krvných doštičiek)

Trombocytopénia je stav, v ktorom doštičky (časti krvi, ktoré pomáhajú podporovať zrážanie krvi), sú nízke. Vyšší počet krvných doštičiek bol pozorovaný po použití melatonínu u ľudí s nedostatočným počtom doštičiek v dôsledku liečby rakoviny. Ako stimulácia produkcie krvných doštičiek bolo navrhnuté, avšak nebolo preukázané, podávanie melatonínu. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti skôr, než sa bude dať prijať jasný záver.
C

Vredy

Skoršie dôkazy ukazujú, že melatonín môže pomôcť pri hojení vredov. Je nutný ďaľší dobre navrhnutý výskum.
C

Močenie (prebudenie v noci na močenie)

Melatonín môže mať prospech pre starších ľudí, ktorí sa budia v noci na močenie, ale nie pre dospievajúcich a mladistvých. Skorší výskum priniesol rozporuplné výsledky. Je potrebný ďalší výskum, než sa príjme záver.
D

Práca na smeny, poruchy spánku

Niekoľko štúdií sa pozrelo na použitie melatonínu ľuďmi, ktorí pracujú v nepravidelných smenách, ako sú napríklad pracovníci pohotovosti. Výsledky sú zmiešané. Ďalší výskum je potrebný pred tým, než sa bude dať prijať jasný záver.