Marihuana

Marihuana (Cannabis sativa) a Marihuana (Cannabis indica) sú spoločné názvy pre rastliny rodu Cannabis. Ľudia pestujú Cannabis sativa ako zdroj priemyselnej vlákniny, pre olej zo semien, potravu, rekreáciu, pre náboženské a duchovné nálady a pre medicínske účely. Hlavné rozdiely medzi týmito dvoma je vzhľad a množstvo delta-9-tetrahydrokanabinolu (THC), aktívna zložka marihuany.

Cannabis sativa je široko používaný na rekreáciu. Po vdýchnutí alebo aplikácii ústami je používaný na nastolenie pocitov relaxácie a pohody. Rastlina bola študovaná pre potenciálnu liečbu mnohých stavov, vrátane chronických kožných porúch, ale aj stavov spojených so slabosťou pri rakovine, alebo pri chudnutí, pri chronickej bolesti, pri Huntingtonovej chorobe, na poruchy spánku, očné choroby, roztrúsenú sklerózu a na schizofréniu. Medzi najvýznamnejšie výhody patrí ich aplikácia pri liečbe chronickej bolesti a na roztrúsenú sklerózu. Marihuana môže pomôcť znížiť vnútroočný tlak u ľudí, ktorí majú glaukóm.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

B

Chronická bolesť

Marihuana bola skúmaná pre liečbu chronickej bolesti. Bola použitá u ľudí, ktorých bolesť nereagovala na iné lieky. Konopné produkty, ako sú Sativex® sa používa na liečbu rôznych typov bolesti, ako je bolesť z rakoviny alebo pri roztrúsenej skleróze. Je schválený v Kanade a mnohých častiach Európy, aj na Slovensku. V Spojených štátoch je marihuana skúmaná na ľuďoch, ktorí majú nádorové bolesti.
B

Roztrúsená skleróza

Marihuana bol skúmaná pre úľavu od symptómov roztrúsenej sklerózy, ako je bolesť nervov, svalové kŕče, a zápaly močových ciest. Účinné látky marihuany majú vplyv na centrálny nervový systém a imunitné bunky.
C

Amyotrofická laterálna skleróza (nervové ochorenie buniek)

Súčasné štúdie ukazujú, že THC môže chýbať prínos pre ľudí, ktorí majú amyotrofickú laterálnu sklerózu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Apetít stimulant (chuť do jedla)

Súčasné štúdie ukazujú, že liečbe na báze konope môže chýbať výhoda pre chudnutie a anorexiu, a stavy ktoré súvisia s rakovinou. Skoršie štúdie ukázali, že marihuana môže zlepšiť chuť do jedla u ľudí, ktorí majú cystickú fibrózu (nahromadenie hlienu v orgánoch) a AIDS. Je ale potrebný ďalší výskum.
C

Atopická dermatitída (svrbenie, šupinaté kožné vyrážky)

Konopný olej môže pomôcť znížiť príznaky atopickej dermatitídy, pri chronickom kožnom ochorení, ktoré spôsobuje svrbenie, šupinatú vyrážku. Táto výhoda (Konopného oleja) vraj pochádza od mastných kyselín. Je ale potrebný ďalší výskum.
C

Poranenie mozgu

Marihuana bola študovaná na potenciálny prínos u ľudí s akútnym poranením mozgu. Je potrebný ďalší výskum, než sa budú dať vykonať nejaké závery v tomto smere.
C

Vedľajšie účinky chemoterapie

Štúdie naznačujú, že marihuana môže pomôcť znížiť nevoľnosť a vracanie u ľudí podstupujúcich chemoterapiu. Avšak, toto môže spôsobiť vedľajšie účinky, ako sú ospalosť a zmeny nálady. Jedna recenzia naznačuje, že marihuana môže spôsobiť ďalšie nežiaduce účinky u detí podstupujúcich chemoterapiu ako aj iné terapie. Avšak, účinok konope samotnej nie je jasný a je potrebný ďalší výskum v tejto oblasti.
C

Demencia

Skoršie štúdie naznačujú, že marihuana môže prejaviť určitý prospech pri priberaní na váhe a pri poruchách správania u ľudí, ktorí majú demenciu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Poruchy príjmu potravy

U pacientov s poruchami príjmu potravy THC mal nedostatok účinkov pri úprave ich hmotnosti, či príjmu kalórií. Je potrebný ďalší výskum.
C

Epilepsia

Skoršie štúdie naznačujú, že marihuana užívaná spolu s antiseizurickými liekmi môžu znížiť záchvatový riziko u ľudí s epilepsiou. Avšak, dôkazy sú obmedzené. Ďalší výskum je potrebny o tom, či marihuana môže byť účinná pri liečbe epilepsie.
C

Glaukóm (vysoký vnútroočný tlak)

Ľudia, ktorí majú glaukóm majú vysoký tlak v oku, čo môže viesť k poškodeniu zrakového nervu a k strate zraku. Niektoré štúdie naznačujú, že THC môže znížiť vnútroočný tlak. Je však potrebný ďalší výskum pre pochopenie možnej úlohy marihuany pri liečbe glaukómu.
C

Huntingtonova choroba (odumieranie nervových buniek v mozgu)

Príznaky Huntingtonovej choroby predstavujú poruchu funkcie mozgu a trhavé pohyby tela. Skorší výskum naznačuje, že Kanabidiol (CBD) môže postrádať vplyv na problémy pohybové spôsobené Huntingtonovou chorobou. Sú potrebné ďalšie štúdie v tejto oblasti.
C

Neuromuskulárne poruchy

Marihuana sa skúmala pri liečbe príznakov nervových a tiež svalových porúch. Vedci hľadali možné výhody na chuti do jedla, produkciu slín, nálady, svalové zdravie a spánku. Je potrebný ďalší výskum.
C

Kvalita života

Existujeý spor o užívanie marihuany u ľudí, ktorí majú rakovinu alebo iné dlhodobé choroby. Bola tiež skúmaná pre zvýšenie chuti do jedla, liečbe žalúdočných ťažkosti, zlepšenie nálady a spánku, či zníženie bolesti. Je potrebný ďalší výskum, než môžu byť vykonané závery.
C

Reumatoidná artritída

Limitovaný výskum naznačuje, že marihuana môže zmierniť bolesť a zlepšiť kvalitu spánku u ľudí, ktorí majú reumatoidnú artritídu. Je však potrebný ďalší výskum.
C

Schizofrénia

Skorší výskum naznačuje, že Kanabidiol (CBD) môžu postrádať vplyv na ľudí, ktorí majú schizofréniu. Ďalšie výskumné správy tvrdia, že užívatelia kanabisu môžu mať zlepšenú funkciu mozgu. Avšak dlhodobé užívanie kanabisu bolo spojené s vyšším rizikom psychiatrických problémov. Patría medzi ne bipolárna porucha, úzkosť, samovražedné myšlienky, depresia, bludy, halucinácie, agresivita a nedostatok motivácie a energie. Je potrebný ďalší výskum.
C

Poruchy spánku

Limitovaný výskum naznačuje, že Kanabidiol (CBD) môže pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy so spánkom. Je však potrebný ďalší výskum.
C

Tourettov syndróm (mozgová porucha spôsobujúca tiky)

Niektoré výskumy uvádzajú, že marihuana môže zlepšiť niektoré príznaky Tourettovho syndrómu. Avšak, významný prínos v porovnaní s placebom doposiaľ chýba. Ďalší výskum je potrebný.