Lykopén

Lykopén je jasne červený pigment, ktorý sa prirodzene nachádza v ľudských pečeni, v sére (krv), nadobličkách, pľúcach, prostate, hrubom čreve a koži vo vyšších koncentráciách ako iné podobné pigmenty. V štúdiách na zvieratách, bolo zistené, že má antioxidačné účinky a môže tiež blokovať rast rakovinových buniek. Avšak, je tu diskusia o tom, či má tieto účinky aj na ľudí.

Mnoho štúdií naznačuje, že konzumácia potravín s lykopénom, môže byť spojená so zníženým rizikom rakoviny, srdcových ochorení a očných porúch súvisiacich s vekom. Avšak opatrenia príjmu lykopénu v takýchto prípadoch boli založené hlavne na jedení paradajok a nie na používaní lykopénových doplnkov. Vzhľadom k tomu, paradajky obsahujú aj ďalšie živiny, ako je vitamín C a draslík, potenciálne prínosy lykopénu samotného sú aj preto stále nejasné.

Nedostatok Lykopénu nie je považovaný za zdravotný problém. Existuje nedostatok dôkazov o tom, či nízka hladina lykopénu je škodlivá.

Lykopén je najsilnejší známy antioxidant rastlinného pôvodu, ktorý je získaný zo špeciálnej odrody paradajok HLLS. Mnohé zdroje uvádzajú, že lykopén chráni organizmus pred nádorovými ochoreniami, má priaznivý vplyv na srdce, krvný tlak, prostatu a pokožku.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

C

Antioxidant

Hoci sa verí, že lykopén má antioxidačné výhody, výskum na ľuďoch ukázal zmiešané výsledky v tejto oblasti. Hoci obmedzené štúdie lykopénových doplnkov naznačujú antioxidačné výhody, mnoho výrobkov ktoré sa používajú sú zmiešanými zložkami a tak sa dá ťažko posúdiť priamo lykopen - ako na tom je ako antioxidant. Viac informácií je treba zozbierať na základe dobre navrhnutých štúdii, ktoré posúdia prínos lykopenu samotného.
C

Astma

Rad štúdií naznačuje, že lykopén môže mať antioxidačné výhody. Predpokladá sa, že tieto účinky pomáhajú predchádzať astme spôsobenej cvičením, aj keď spôsob účinku lykopénu je nejasný. Skoršie štúdie tiež uvádzajú, že bohatá paradajková dieta môže mať priaznivý vplyv na ľudí s astmou. Avšak, výskum, ktorý je doposiaľ k dispozícii má nepresvedčivé závery, pretože sa posudzovali zmiešané prípravky, ktoré mimo iné obsahovali aj lykopén. Je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné pochopiť potenciálny vplyv lykopénu samotného.
C

Liek na riedenie krvi

Aj štúdie neboli realizované na ľuďoch, skorší výskum naznačuje, že lykopén môže pôsobiť ako liek na riedenie krvi. Väčšina výskumu ktorý je k dispozícii u ľudí bol obmedzený na použitie paradajkového extraktu. Je potrebný ďalší výskum.
C

Nádory mozgu

K dispozícii je obmedzený výskum na použitie lykopénu pred a po chemoterapii pre nádory na mozgu. Skorší výskum naznačuje, že táto liečba môže postrádať významný prínos v priebehu chemoterapie samotnej. Ďalší výskum je potrebný
C

Prevencia rakoviny prsníka

Lykopén a potraviny bohaté na lykopén boli skúmané ako potenciálna terapia karcinómu prsníka. Skoršie štúdie o recidívach rakoviny prsníka a prevencie sa pozrel na možnú súvislosť medzi rizikom ochorenia a ovocia alebo zeleniny, s obsahom lykopénu. Výsledky bolo nejednoznačné a so zmiešanými výsledkami. Je nedostatok štúdií o lykopénových doplnenkoch v oblasti prevencie rakoviny prsníka. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prevencia rakoviny (všeobecne)

Niektoré štúdie ukazujú, že ovocie a zelenina bohatá na lykopén môžu byť spojené so zníženým rizikom rakoviny. Aj keď to nebol výskum prevádzaný na ľuďoch, skoršie výskumy naznačujú, že lykopén môže pomôcť zabrániť množstvu rôznych typov rakoviny, vrátane rakoviny močového mechúra a rakoviny kože. Avšak dôvod tohto prínosu zostáva nejasný. Štúdia tiež pozerala na potenciálnu úlohu paradajok a výrobkov z paradajok s obsahom lykopénu. V tomto okamihu, silný dôkaz na podporu lykopénu pre prevenciu rakoviny chýba. Ďalší vysoko kvalitný výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prevencia rakoviny krčka maternice

Výskum sa pozrel na možné využitie lykopénu v prevencii rakoviny krčka maternice. Niektoré štúdie tvrdia, že príjem lykopénu z paradajok môže mať významný prínos. Avšak, iní vedci našli rozporuplné až opačné výsledky. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť prijaté závery.
C

Ischemická choroba srdca

Rad štúdií naznačuje, že vyššie hladiny lykopénu môžu byť spojené s nižším rizikom ischemickej choroby srdca. Tieto výhody sú spájané s domnelými antioxidačnými účinkami lykopénu. Bolo tiež vyslovené, že antioxidanty, ako je lykopén môže znížiť riziko progresie ochorenia. Avšak, výsledky sú stále zmiešané a väčšina štúdií používala zmiešané zložené prípravky a nie lykopén samotný. Viac informácií je potrebných zistiť o samostatných účinkoch lykopénu.
C

Diabetes (typ 2)

Dôkazy na podporu prepojenia medzi lykopénom, alebo potravinami obsahujúcimi lykopén a Cukrovkov typu 2 v súčasnej dobe chýbajú. V prípade výskumu na ľuďoch, chýbajú dôkazy, ktoré by podporovali prínos paradajkovej suplementácie ako terapeutického nástroja ovplyvňujúceho hladinu cukru v krvi ľudí s diabetom 2. typu. Ďalšie vysoko kvalitné sú potrebné v tejto oblasti.
C

Zväčšená prostata

Lykopén bol skúmaný pre prevenciu rakoviny prostaty, so zmiešanými výsledkami. Skorší výskum naznačuje, že lykopénová suplementácia môže spomaliť progresiu choroby zväčšenej prostaty. Je potrebných viac vysoko kvalitných štúdií v tejto oblasti.
C

Poruchy oka

Lykopén bol navrhnutý ako možná liečba pre niektoré očné poruchy. Medzi ne patrí vekom podmienená makulárna degenerácia, čo je porucha sietnice, ktoré môžu viesť k strate zraku a šedý zákal. Výsledky prvej štúdie boli väčšinou negatívne. Aj keď niektoré štúdie naznačujú, že môže existovať súvislosť medzi vyššou úrovňou lykopénu a zniženým rizikom šedého zákalu alebo podmienenou makulárnou degeneráciou. Je potrebných viac dôkazov, než budú môcť byž vykonané ďalšie závery.
C

Ochorenie ďasien

Skoršie dôkazy uvádzajú, že zmiešaný prípravok, ktorý obsahuje lykopén a ďalšie živíny z celých paradajok, môžu pomôcť znížiť ochorenie ďasien, krvácanie, a plak. Je potrebný ďalší výskum na podporu týchto zistení, najmä pokiaľ ide o účinky lykopénu samotného.
C

Choroba srdca

Skorší výskum na ľuďoch zistil zmiešané výsledky o možnej súvislosti medzi paradajkami a znížením rizika srdcových ochorení. Silný dôkaz na podporu tohto tvrdenia však chýba. Je potrebný viac vysoko kvalitný výskum, než budú môcť bť prijaté kvalitné závery.
C

Vysoký krvný tlak

Lykopén bol skúmaný pre svoje potenciálne ochranné účinky na srdce. Avšak, výsledky výskumu sú zmiešané. Zatiaľ čo niektoré štúdie uvádzajú, že lykopén môže pomôcť znížiť krvný tlak, iné svedčia o nedostatku dôkazov na osožnosť pre vysoký krvný tlak. Väčšina študovaných substancii obsahovala zmiešané zložky. Viac informácií je treba o možných účinkov lykopénu samotného. Sú potrebné viac vysoko kvalitné štúdie v tejto oblasti.
C

Vysoký krvný tlak spojený s tehotenstvom

Skorší výskum ukázal nekonzistentné výsledky na používanie lykopénu v prevencii vysokého krvného tlaku v tehotenstve. Podľa jednej štúdie šlo o nedostatok účinku lykopénu, zatiaľ čo iná štúdia hlásila znížené riziko vysokého krvného tlaku v tehotenstve a fetálnych rastových problémov u žien, ktoré majú svoje prvé dieťa. Väčšina štúdií sa pozerala na zmiešané zložky stravy. Posúdiť by sa mal lykopén samotný. Sú potrebné viac vysoko kvalitné štúdie.
C

Neplodnosť

Oxidačné poškodenie môže negatívne ovplyvniť spermie. U lykopénu sa predpokladá, že má antioxidačné výhody a bol skúmaný pre použitie pri neplodnosti. Hoci súvislosť medzi úrovňami lykopénu a kvalitou semena bola v študiách potvrdená, iné štúdie u ľudí našli rozporuplné výsledky. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Zápal

Skorší výskum naznačuje, že lykopén z doplnkovej výživovej zložky alebo z čerstvých paradajok môže postrádať protizápalové dávky. Výsledky sú v rozpore medzi rôznymi štúdiami, z ktorých mnohé sa pozerali na zmiešané zložky liečby. Viac informácií je treba o možných účinkoch lykopénu samotného.
C

Ochorenie obličiek

Vysoko kvalitná štúdia o používaní lykopénovej suplementácie pri poruchách obličiek alebo rakoviny obličiek chýba. Skorší výskum naznačuje, že lykopén môže postrádať významný prínos v oblasti zlepšovania rakoviny obličkových buniek. Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
C

Zniženie lipid efektu

K dispozícii je výskum, ktorý naznačuje, že dávky o viac ako 25 mg lykopénu denne môžu znížiť hladiny lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL, alebo zlý cholesterol) cholesterolu a celkového cholesterolu. Aj keď je to sľubné tvrdenie, viac vysoko kvalitný výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Prevencia rakoviny pľúc

Niektoré štúdie ukazujú, že zvýšený príjem lykopénu môže znížiť riziko rakoviny pľúc. Iné štúdie hlásia možné spojenie medzi spotrebou žlto-oranžovej zeleniny a rakoviny pľúc, ako aj hladiny lykopénu a rakoviny pľúc. Avšak, sú s ňou v rozpore niektoré výsledky, ktoré naznačujú, že príjem lykopénu môže postrádať výhody z hľadiska možnosti vzniku rakoviny pľúc. Vzhľadom k nesúladu medzi štúdiami, záver nemôže byť v tejto dobe prijatý.
C

Menopauza

Skoršie štúdie u zdravých žien, naznačujú, že kombinovanou lykopénovou suplementáciou sa môžu znížiť niektoré príznaky menopauzy. Aj keď to je sľubné tvrdenie, účinky lykopénu samotného sú stále neznáme. Ďalšie vysoko kvalitný výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Vredy v ústach

Štúdie preukázali výhody zmiešaného zložkového lykopénu (doplnky) na vriedky v ústach. Avšak, dôkazy sú obmedzené, a je potrebných viac informácií o možných účinkov lykopénu samotného. Ďalší výskum je potrebný v tejto oblasti.
C

Ústa a zápal hrdla

Výskum samotného lykopénu a v kombinácii s steroidnými injekciami potvrdil vraj zlepšenie zápalov v ústach. Je potrebných viac štúdií o možných účinkoch lykopénu samotného.
C

Prevencia rakoviny vaječníkov

Niektoré výskumy naznačujú, že riziko rakoviny vaječníkov môže klesať s príjmom niektorých pigmentov. Avšak, potenciálny prínos lykopénovej suplementácie je nejasný. Hoci lykopén bol spojený s nižším rizikom rakoviny vaječníkov u žien pred menopauzou, iné štúdie zistili negatívne výsledky. Je potrebný ďalší výskum, než budú môcť byť prijaté a vykonané závery.
C

Rakovina pankreasu

Skorší výskum uvádza, že príjem lykopénu v potrave z paradajok, môže byť spojený s nižším rizikom rakoviny pankreasu. Aj keď je to sľubné tvrdenie, je potrebných viacero štúdií v tejto oblasti.
C

Rakovina prostaty

Väčšina štúdií pri pohľade na účinky lykopénu na rakovinu prostaty sa zameral na spotrebu paradajok a dopúadli so zmiešanými výsledkami. Zatiaľ čo niektoré výskumy naznačujú významnú súvislosť medzi príjmom lykopénu z paradajok so zníženým rizikom rakoviny prostaty, zatiaľ čo iné štúdie uviedli, protichodné závery. Je potrebných viac informácií, než budú môcť byť prijaté presvedčivé závery pre použitie lykopénu v prípade rakoviny prostaty.
C

Zápal prostaty

Skorší výskum na ľuďoch sa pozrel na používanie lykopénu spolu s Saw Palmetto a selénu v liečbe zápalu prostaty, boli konštatované isté výhody pre použitie. Aj keď to je sľubné, účinky lykopénu samotného zostávajú nejasné. Je potrebný viac vysoko kvalitný výskum.
C

Ochrana pred slnkom

Použitie lykopénu spolu s ďalšími živinami, ako je beta-karotén, vitamín C, vitamín E je navrhované, ako spôsob ako chrániť kožu pred poškodením slnkom. Lykopén z bohatého paradajkového pretlaku bol tiež navrhnutý ako metóda ochrany pred slnkom. Aj keď závery boli pozorované v malých štúdiách, je potrebný ďalší výskum, než sa prijme zmysluplný záver.
C

Rakovina zažívacieho traktu a prevencia kolorektálneho karcinómu

Existujú nepresvedčivé dôkazy na podporu lykopénu pre použitie pri prevencii rakoviny zažívacieho traktu. Limitovaný výskum hlási, že môže isť o významné zníženie rizika rakoviny s príjmom vysokých dávok paradajok. Iné štúdie však našli buď nedostatok dôkazov alebo protichodné výsledky pre rakovinu žalúdka a hrubého čreva a konečníka. Viac informácií je treba o možných výhodách lykopénu.
D

Imunitný stimulant

Účinok beta-karoténu na imunitné funkcie bola študovaná, ale výskum na iných podobných pigmentov je obmedzený. Malý počet pokusov na spotrebu lykopénu našiel nedostatočné výhody pre tento účel. Aj keď informácie sú obmedzené, existuje dostatok dôkazov, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, aby sa dalo hovoriť o nedostatočnej účinnosti.
D

Funkcie pľúc po cvičení

Cvičenie môže podporiť tvorbu voľných radikálov, ktoré môžu viesť k astme alebo súvisiacim stavom. Lykopén, ktorý má antioxidačné výhody bol skúmaný jeho vplyv na funkciu pľúc po cvičení. Väčšina výskumov zistila rozporuplné výsledky. Aj keď skoršie dôkazy naznačujú, že vyššie hladiny lykopénu môžu byť spojené s lepšou funkcie pľúc, klinický výskum, ktorý je v súčasnosti k dispozícii ukazuje, že zmiešané zložkové doplnky s obsahom lykopénu môžu postrádať nejakú výhodu. Je potrebný ďalší výskum, aby sa dali tieto nálezy potvrdiť.