Ľubovník bodkovaný

Extrakty z Hypericum perforatum L. (ľubovník bodkovaný) boli odporúčané tradične pre širokú škálu liečených stavov. Najobvyklejšie moderné denné užívanie ľubovníka bodkovaného je najvhodnejšie na depresiu. Štúdie preukázali, že ľubovník bodkovaný, môže byť rovnako účinný ako tricyklické antidepresívum.

Celkovo možno povedať, a dôkazy to naznačujú, že ľubovník bodkovaný môže byť účinný pri miernej až stredne ťažkej depresii. Dôkazy pre ťažké depresie zostávajú nejasné.

Ľubovník môže spôsobiť závažné interakcie s liekmi na predpis, ale aj na niektoré byliny, alebo doplnky. Ľudia, ktorí používajú nejaké lieky by mali konzultovať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, vrátane lekárnika, pred začatím liečby.

Kľúč k stupňom:

A
Silné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú viac ako dve veľmi dobre a presvedčivo zdokumentované štúdie.

B
Dostatočné vedecké dôkazy pre použitie. Existujú jedna či dve dobre, pomerne presvedčivo zdokumentované štúdie.

C
Nejasné vedecké dôkazy pre použitie. Existuje jedna malá štúdia bez zodpovedajúcich rozmerov, sily a štatistickej významnosti alebo inak nezodpovedajúca dizajnu objektívnych kritérií alebo obsahuje konfliktné dôkazy.

D
Nedostatok dôkazov pre tento účel. Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz, či štúdia, ktorá bola vykonaná iba na zvieratách, nie na ľuďoch alebo teória naznačuje nedostatok prínosu.

F
Takmer žiadne alebo žiadne vedecké dôkazy nie sú k dispozícii, Existuje štatisticky významný negatívny dôkaz o predmete skúmania.

Toto použitie bolo testované u ľudí a / alebo zvierat.  Bezpečnosť a účinnosť neboli vždy preukázané. Niektoré z týchto stavov a ochorení sú potenciálne závažné a prípadná liečba by mala byť zhodnotená kvalifikovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Stupeň

Stavy, vzťahujúce sa k prípravku

A

Depresia (mierne až stredne ťažká)

Human výskum naznačuje, že ľubovník bodkovaný je účinnejší ako placebo a rovnako účinný ako antidepresíva v krátkodobom horizonte pre mierne až stredne ťažké depresie. Hoci Ľubovník bodkovaný má menej vedľajších účinkov ako lieky, mal by byť používaný s opatrnosťou a liečba by mala byť vedené zdravotníckym pracovníkom.
B

Somatoformné poruchy

Somatoformné poruchy sú psychické príznaky, ako je napríklad bolesť a strach, ktoré nemajú fyzický zdroj alebo dôvod na ich existenciu. Dôkazy ukazujú, že ľubovník bodkovaný môže pomôcť so somatoformnými poruchami. Je však potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
C

Úzkostná porucha

Nedávny výskum ukázal sľubné účinky ľubovníka bodkovaného pre úzkostné poruchy. Vysoko kvalitné dôkazy však chýbajú. Ďalší výskum je potrebný.
C

Atopická dermatitída (ekzém)

Posledný výskum Hypericum-krém ukázal pozitívne výsledky pre atopickú dermatitídu, alebo svrbenie alebo šupinatú vyrážku. Je potrebné vykonať ďalšie štúdie.
C

ADHD (deti)

Nie je jasné, či Ľubovník bodkovaný je účinnou liečbou pre detí s ADHD. Je potrebné viac štúdii pre potvrdenie týchto zistení.
C

Choroby kostí

Kombinácie produktov, vrátane ľubovníka zlepšujú hojenie diabetických vredov na nohách a ochorenia kostí. Ďalšie štúdie však sú i v tomto potrebné.
C

Nádory mozgu

Iba nedávne výskumy ukázali účinnosť ľubovníka bodkovaného v klesajúcej veľkostí nádorov na mozgu. Ďalšie štúdium je potrebné, než možno vyvodiť záver.
C

Depresia (deti)

Výskum preukazuje účinnosť na depresiu u detí. Je potrebná vyššia kvalita výskumu, aby bolo možné vyvodiť záver.
C

Depresívna porucha (ťažká)

Aj keď výskum na ľuďoch je sľubný, účinnosť ľubovníka bodkovaného pre ťažkú depresiu je zatiaľ nejasný.
C

Opar

Výskum ukazuje, že kombinácia výrobkov v ktorých je obsiahnutý ľubovník zlepšuje príznaky oparu. Ďalší výskum je ešte potrebný.
C

Príznaky menopauzy

Dostatočné dôkazy účinnosti ľubovníka bodkovaného chýbajú, zatiaľ sa nedokáže s určitosťou povedať, že ma na príznaky menopauzy účinok. Má sa na mysli,depresívna nálada a návaly horúčavy. Je potrebný ďalší výskum.
C

Bolesť nervov

Štúdie ukazujú, že ľubovník bodkovaný môže pomôcť pri liečbe bolestí nervov. Je potrebný ďalší výskum pre potvrdenie týchto výsledkov.
C

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD)

Dôkaz pre použitie ľubovníka v prípade obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD) je konfliktný. Je potrebný ďalší výskum, aby bolo možné vyvodiť záver.
C

Úľava od bolesti (po operácii)

Nie je jasné, či Ľubovník bodkovaný je účinnou liečbou bolesti po operácii. Je potrebný ďalší výskum.
C

Predmenštruačný syndróm (PMS)

Účinnosť ľubovníka bodkovaného pre PMS príznaky, ako je úzkosť, depresia, a rôzne chute je nejasná. Je potrebné vykonať ďalšie štúdie, než sa dá vysloviť všeobecnejší záver.
C

Sezónna afektívna porucha (SAD)

Aj keď posledné výskumy sú sľubné, nie je dostatok dôkazov podporujúcich využitie ľubovníka na depresiu spojenú so SAD. Je potrebné vykonať ďalšie štúdie, než sa vysloví záver.
C

Poruchy kože

Limitovaný výskum ukazuje efektívnosť ľubovníka pri liečbe rôznych kožných ochorení. Ďalšie štúdium je ešte však potrebný, aby sa dal vyvodiť záver.
C

Odvykanie od fajčenia

Výskum ukazuje, efektívnosť ľubovníka pre odvykanie od fajčenia alebo pri pomoci prestania fajčenia je sporná. Ďalší výskum je ešte potrebný.
C

Sociálna fóbia

Účinnosť ľubovníka bodkovaného na sociálne fóbie je nejasný. Treba viac výskumu.
C

Chudnutie

Výskum ukazuje, že kombinácia výrobkov obsahujúcich ľubovník boli efektívne pre chudnutie. Je ale ešte potrebný výskum.
C

Hojenie rán

Posledné výskumy ukazujú, že ľubovník bodkovaný zlepšuje hojenie rán a znížuje tvorbu jaziev. Ďalšie štúdium je ešte potrebný.
D

HIV

Non-ľudský výskum ukazuje, že anti-vírusové účinky ľubovníka bodkovaného na HIV / AIDS sú prítomné, ale tieto účinky v ľudskom výskume ešte chýbajú. Zatiaľ sa vyskytujú početné správy o významných nežiaducich účinkov a interakciách s liekmi, ktoré sú púoužívané proti HIV / AIDS, ako sú inhibítory proteázy (PI) a nenukleozidové inhibítory reverznej transkriptázy (NNRTI). Preto sa zatiaľ odporúča pacientom aby sa ľubovníku vyhli.
D

Syndróm dráždivého čreva (IBS)

Ľudský výskum ukazuje na nedostatok účinnosti a možné škody spojené s ľubovníkom bodkovaným v súvislosti s IBS. Celkovo možno povedať, že je nedostatok kvalitného výskumu v tejto oblasti.